Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Edyta

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty w grupie „Krasnoludki”:

 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Rozpoznawanie i podawanie imion/nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła.
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.
 • Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 • Podawanie nazw strojów balowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie maski karnawałowej.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się.
 • Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti.
 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–5; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Rysowanie węglem.
 • Poznawanie i określanie właściwości soli.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 • Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
 • Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 • Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.
 • Doskonalenie celności rzutu.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie z historią żarówki.
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
 • Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

Spotkanie z Mikołajem

W dniu 7 grudnia 2020 roku przybył do naszego przedszkola niezwykły gość – Mikołaj. Dzieci zaśpiewały wcześniej przygotowaną piosenkę a Mikołaj w zamian wręczył dzieciom prezenty. Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia:

IMG_20201207_091542 IMG_20201207_091546 IMG_20201207_091602 IMG_20201207_091621 IMG_20201207_091822 IMG_20201207_091846 IMG_20201207_091934 IMG_20201207_092038 IMG_20201207_092100 IMG_20201207_092145 IMG_20201207_092202 IMG_20201207_092237 IMG_20201207_092318 IMG_20201207_092344 IMG_20201207_092424 IMG_20201207_092444 IMG_20201207_092505 IMG_20201207_092525 IMG_20201207_092541 IMG_20201207_092602 IMG_20201207_092842 IMG_20201207_092847 part000001 (2) part000001 (3) part000001 (4) part000001 (5) part000001 (6) part000001

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień w grupie „Krasnoludki”

 • Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień.
 • Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów i łączenie  ich w pary.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej.
 • Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy.
 • Porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących.
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowymi.
 • Zapoznanie z pracą kucharza, krawca, malarza i artysty – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
 • Uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokową i słuchową.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami dłuższy, krótszy, zachęcanie do porównywania przez odmierzanie.
 • Malowanie na dużej powierzchni – zabawy farbą i różnymi narzędziami malarskimi.
 • Zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku.
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie.
 • Rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne.
 • Kształtowanie postawy gotowości do pomagania.
 • Wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki.
 • Dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.
 • Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.
 • Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania choinki.
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej.
 • Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne.
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

 • Budzenie świadomości narodowej – mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku;
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn;
 • Kształtowanie odpowiednich postaw podczas uroczystości przedszkolnych;
 • Rozwijanie wiedzy na temat ich ojczyzny;
 • Nauka hymnu narodowego;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości i koloru;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy;
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa; mięśni grzbietu;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Przeliczanie w zakresie 1–3;rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym;
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych;
 • Rozpoznawanie i nazywanie koła;
 • Wskazywanie dwóch takich samych kształtów;
 • Odszukiwanie kształtu koła w najbliższym otoczeniu;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt

Pasowanie na Przedszkolaka

18 listopada 2020 roku w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Nasze „Krasnoludki” zostały przyjęte do grona przedszkolaków. Dzieci pięknie zaprezentowały przygotowany repertuar, który został nagrany dla rodziców. Oto kilka zdjęć z tak ważnego dnia dla dzieci:

IMG_20201118_094915 IMG_20201118_094934 IMG_20201118_095113 IMG_20201118_095136 IMG_20201118_095200 IMG_20201118_100212 IMG_20201118_100441 IMG_20201118_100500 IMG_20201118_100553 IMG_20201118_100908 IMG_20201118_100916 IMG_20201118_100929 IMG_20201118_100943 IMG_20201118_100957 IMG_20201118_101008 IMG_20201118_101042 IMG_20201118_101052 IMG_20201118_101103 IMG_20201118_101113 IMG_20201118_101128 IMG_20201118_101138 IMG_20201118_101148 IMG_20201118_101158 IMG_20201118_101214 IMG_20201118_101223 IMG_20201118_101230 IMG_20201118_101253 IMG_20201118_101258 IMG_20201118_101547 IMG_20201118_102023 IMG_20201118_102025 IMG_20201118_102028 IMG_20201118_102030 IMG_20201118_102033 IMG_20201118_102044 IMG_20201118_102046 IMG_20201118_102049 IMG_20201118_102051 IMG_20201118_102124 IMG_20201118_102134 IMG_20201118_104421