Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Edyta

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC  W GRUPIE V „GUMISIE”:

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych; eksperymentowanie z farbami;
 • wprowadzenie liter: W, w; G, g;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez; wypowiadanie się na dany temat;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • poznanie regionu kurpiowskiego, jego obyczajów, strojów, rzemiosła;
 • rozwiązywanie zagadek słownych w języku kurpiowskim; poszerzanie słownika;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy; określanie położenia;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi oraz poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • ekspresja twórcza; sprawność manualna;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • uwrażliwienie na świat przyrody i na zmiany w przyrodzie.

ZEBRANIE

DRODZY RODZICE !!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 roku
o godzinie 16.30 w sali grupy V – „Gumisie”.
Celem zebrania jest podsumowanie półrocznej pracy w grupie, omówienie arkuszy obserwacji dzieci oraz spraw bieżących grupy.

Na zebranie zapraszamy bez dzieci. 😉