Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna Z

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Kształtowanie umiejętności zapamiętywania nazwy przedmiotów za pomocą mnemotechniki.
 • Przeliczanie na konkretach w zakresie 5.
 • Kształtowanie umiejętności uzasadniania przyczyny swoich emocji i uczuć.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie dużej motoryki.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Budzenie świadomości narodowej – mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku.
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn.
 • Rozwijanie wiedzy na temat ich ojczyzny.
 • Nauka hymnu narodowego.
 • Rozwija umiejętność dzielenia na trzy gromady: ssaki, ptaki, ryby.
 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 • Zapoznanie z zawodem weterynarza.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
 • Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami dzikich zwierząt.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.
 • Rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
 • Budzenie zainteresowania książkami przez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego.
 • Wprowadzanie w świat wartości.
 • Zapoznanie z wartością: sprawiedliwość.
 • Zapoznanie z prawami dziecka.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Rozwijanie zdolności empatycznych.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.

images

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie dużej motoryki.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.
 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

4910726c8798e4bf65876c04c4e82992