Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Justyna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC KWIECIEŃ

 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
 • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
 • Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni
 • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
 • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC LUTY

 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania muzyką
 • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego.
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Kształtowanie umiejętności manualnych.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego  z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
 • Doskonalenie pamięci słuchowej.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy

 

WYDARZENIA W GRUPIE „MUMINKI”:

*  18.01.2019 (PIĄTEK) godz. 16.30
Zajęcia plastyczno – techniczne dla dzieci i rodziców, pt.
„MOJA WNUCZKA / MÓJ WNUK” – wspólnie tworzymy prezent dla Babci i Dziadka –

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA :) !!!!!!!!

*  05.02.2019 (WTOREK) godz. 12.30
Zabawa Karnawałowa – Bal przebierańców w przedszkolu, pt.
„Między  Nami  Jaskiniowcami”

*  06.02.2019 (ŚRODA) godz. 16.15
Występ dla Babci I Dziadka dzieci z gr. „Muminki”
„Dzień Babci i Dziadka dla przedszkolaka nie lada gratka”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
 • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
 • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
 • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
 • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
 • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 • Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce.
 • Kształtuje umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Wie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtuje umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtuje umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określa, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą – rozpoznaje liści i łączy je z odpowiednim owocem.
 • Promuje zasady zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść .
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Doskonali dużą motorykę
 • Rozumie znaczenie ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnia siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtuje poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Kształtuje umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonali umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwija kreatywność poprzez działania plastyczne.
 • Kształtuje umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwija zainteresowania przyrodnicze, poszanowanie dla zwierząt.
 • Kształtuje umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtuje umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • .Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.