Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Justyna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
 • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
 • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
 • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
 • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
 • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 • Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce.
 • Kształtuje umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Wie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtuje umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtuje umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określa, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą – rozpoznaje liści i łączy je z odpowiednim owocem.
 • Promuje zasady zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść .
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Doskonali dużą motorykę
 • Rozumie znaczenie ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnia siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtuje poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Kształtuje umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonali umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwija kreatywność poprzez działania plastyczne.
 • Kształtuje umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwija zainteresowania przyrodnicze, poszanowanie dla zwierząt.
 • Kształtuje umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtuje umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • .Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.