Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Grazyna

ROK SZKOLNY 2021/2022 GRUPA „PSZCZÓŁKI”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ
Serdecznie witamy kochane dzieci i ich rodziców w nowym roku szkolnym
w grupie I „Pszczółek”

PSZCZOŁY

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Grupowanie przedmiotów według rodzajów.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych.
 • Rozumienie pojęć mały, duży.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.
 • Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.
 • Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.
 • Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

PIOSENKI:   „PRZEDSZKOLACZEK”
Muz.: L. Miklaszewski; sł.: M. Terlikowska
1Jestem sobie przedszkolaczek
nie grymaszę i nie płaczę
na bębenku swoim gram
ram tam tam
ram tam tam
2.Kto jest beksą i mazgajem
ten się do nas nie nadaje
niechaj w domu siedzi sam
ram tam tam
ram tam tam
3.Mamy tu zabawek wiele
to są nasi przyjaciele
tu kolegów dobrych mam
ram tam tam
ram tam tam

„Pszczółka”
1.
Promień słońca budzi mnie,
potem w rosie kąpię się
Wkładam piękny strój w paseczki,
Idealny dla pszczółeczki
Ref. Bzy bzy bzy rozlega się, skrzydełka niosą mnie (2x)

2.Pszczółkę radość wręcz rozpiera,
kiedy z kwiatków nektar zbiera
Będzie z niego pyszny miód,
nie na darmo był ten trud
Ref. Bzy bzy bzy…(2x)

3.Pszczółki małe, żółte są,
wszystkim piękny uśmiech ślą
Przez dzień cały się krzątają,
tę piosenkę wam śpiewają
Ref. Bzy bzy bzy…(2x)

WIERSZE:     „Jestem duży”
Jestem duży! Byłem mały!
Wróżki mnie zaczarowały!
Jakie wróżki? Dobre wróżki!
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce,
Włosów też mam chyba więcej.
Patrzcie, jak urosłem cały,
Chociaż byłem taki mały.

Mam trzy latka, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku, co był w polu,
Nauczyłam się w przedszkolu.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc LISTOPAD

2

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Pogłębianie więzi rodzinnej i kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
 • Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi i spostrzegawczości.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
 • Doskonalenie małej motoryki.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności w określaniu ciężkości i wielkości przedmiotów
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości oraz pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej..
 • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

AKTYWNOŚĆ „PSZCZÓŁEK” W PRZEDSZKOLU

Pierwsze dni w przedszkolu  z nowymi kolegami i koleżankami: 3-7 wrzesień 2020

Zabawy w ogrodzie 11-18 wrzesień- Razem weselej

Dzień Przedszkolaka -21 wrzesień

Sadziliśmy krokusy, żeby wiosną było piękniej  w ogrodzie  – 5 październik

Świetnie się bawiliśmy razem w  Dniu chłopaka i Dniu dziewczynki-
30 wrzesień – 12 październik

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Październik

4910726c8798e4bf65876c04c4e82992

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów z podziałem na jadalne i trujące
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy – rodzaj.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia, jakie produkty warto jeść.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem oraz uczenie poszanowania dla zwierząt.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, eliminowanie strachu przed stomatologiem,
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych, rozwijanie kreatywności, cierpliwości i koncentracji.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

„WIATR PSOTNIK”

1.Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
“Halo, hej maluchy, jak leci?
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do waszego przedszkola”- Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.“A ja chcę rozkręcić zabawki,
albo rozkołysać huśtawki.
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
zbudzić wasze misie i lalki” -Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

MALOWAŁA JESIEŃ

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
  Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Na brązowo na czerwono, żółto i złociście./2X
 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
  Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół/2X
 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
  Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie/2X.

WITAMY WSZYSTKIE ” PSZCZÓŁKI” I ICH RODZICÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021

PSZCZÓŁKI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ.

pobrane (2)

We wrześniu witamy serdecznie  wszystkie dzieci i ich rodziców po wakacjach, a zwłaszcza te dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola do naszej grupy „Pszczółek”. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą szczęśliwi i wypoczęci,  z nowymi siłami do naszych wspólnych  zabaw i zajęć

Dziecko:

 • Poznaje swoje panie, dzieci w obrębie grupy, a także swoją salę.
 • Zna swój znaczek w szatni.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Poznaje imiona nowych kolegów i koleżanek w grupie. Integruje się z grupą.
 • Wspólnie tworzy kodeks grupy. Zna zasady panujące w przedszkolu.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe. Nabywa umiejętności współpracy
 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słucha utworów literackich.
 • Odczytuje symbolikę rysunkową
 • Grupuje przedmioty i układa szeregi.
 • Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.
 • Zapamiętuje swój adres zamieszkania.
 • Poznaje mapę Polski i miejsce Gdyni na mapie.
 • Rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą.
 • Zdobywa umiejętności odgrywania roli.
 • Swobodnie wypowiada się na temat wakacji.- różnorodności miejsc ich spędzania.
 • Zna cechy charakterystyczne dla lata. Odczytuje globalnie wyraz
 • Cierpliwie słucha innych oraz oczekuje na swoją kolej.
 • Zna swoje zmysły i dba o swoje ciało
 • Rozwija sprawność ruchową , rzuca oburącz
 • Poznaje zagrożenia ekologiczne
 • Usprawnia narządy artykulacyjne
 • Wie jak bezpiecznie korzystać ze środków transportu.
 • Zna poczucie własnej wartości.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się pieszego.
 • Wie jak zachować się bezpiecznie na drodze., placu zabaw.
 • Jest odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
 • Poznaje zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Zna numery alarmowe.

 „Do przedszkola”

1.Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

 1. Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
  z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

 1. Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
  Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

 1. Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
  Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

Piosenka: „Misiowata hulajnoga”sł. Agnieszka Galica, muz. Dariusz Worotnik
1.Gdy na podwórku mam hulajnogę,
wszystko wyczarować mogę.
Kręcić kółka, jechać prosto
albo zahamować ostro.

Ref.: Hulajnoga hulala.
Noga lewa, noga prawa,
hulajnoga napęd ma.
Hulajnoga hulala.

2.Słucham, jak głośno turkoczą kółka,
a przede mną wielka górka.
Pędzi sama hulajnoga,
a gdzie ręka, a gdzie noga.

Ref.: Hulajnoga …
3.Kiedy dosiadam mej hulajnogi,
głośno wołam, wszyscy z drogi!
Mijam płoty, mijam drzewa,
tylko wiatr mi w uszach śpiewa.

Ref.: Hulajnoga …

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

xix-otcd-1080x1080-1-1024x1024                                                              30 maja – 7 czerwca 2020
Przed nami XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem:
 „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej.
Gośćmi tegorocznego Tygodnia będą popularni autorzy i artyści, a także przyrodnicy, miłośnicy zwierząt i weterynarze, którzy przeczytają wybrane fragmenty książek. Nie zabraknie poczytanek, pogadanek i konkursów!

Każdy dzień poświęcamy innemu zwierzęciu. Opowiemy zarówno o naszych ukochanych domowych pupilach, jak i o dzikich gatunkach: wilkach, żubrach i niedźwiedziach.

Zapraszamy do śledzenia
strony internetowej: calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd oraz fundacyjnych mediów społecznościowych:
https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom/
https://www.instagram.com/calapolskaczytadzieciom/?hl=pl

PROGRAM:                            

1 czerwca (pn) – Dzień ptaków

10.00 – FB – Specjalnie na Dzień Dziecka – spotkanie z dwoma miłośnikami ptaków: Panem Poetą, który w towarzystwie pacynek opowie o ptasich bohaterach swoich wierszy, oraz Marcinem Koziołem, autorem serii książek o puchaczach; możecie liczyć na dobrą zabawę i konkurs!
14.00 – FB – Dorota Sumińska – kilka słów o ptakach
18.00 – FB – Pan Poeta – Teatrzyk z pawiem

2 czerwca (wt) – Dzień kota

10.00 – FB – Małgorzata Kur opowiada o bohaterskich kotach opisanych w książce „Kot na medal”
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o kotach i ich potrzebach

3 czerwca (śr) – Dzień z żubrem

10.00 – 11.00 – Tomasz Samojlik o historii wyginięcia i restytucji żubra w Puszczy Europejskiej oraz o tworzeniu komiksów (LIVE na FB)
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o żubrach
18.00 – FB – Tomasz Samojlik czyta fragmenty „Żubra Pompika”

4 czerwca (czw) –Dzień niedźwiedzia

10.00 – FB – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim i niedźwiedziem Wojtkiem – bohaterem książki „Dziadek i niedźwiedź”
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o niedźwiedziach dużych i małych

5 czerwca (pt) – Dzień z owadami

10.00 – FB – Opowieść o wyjątkowym Świerszczyku, który zamieszkał w redakcji i ukochał zapach papieru…
14.00 – FB – Dorota Sumińska w rozmowie o owadach oraz film stworzony przez Pana Poetę pt. „Życie w ulu”
18.00 – FB – Dorota Koman prezentuje książkę „Pszczoły” Piotra Sochy

6 czerwca (sb) – Dzień wilka

12.00 – FB – prof. Grzegorz Leszczyński opowie o wilku w literaturze dla dzieci i młodzieży
15.00 – FB – Adam Wajrak o wilkach w puszczy oraz w jego książce pt. „Wilki”

7 czerwca (nd) – Dzień konia

12.00 – FB – o koniach opowie Ula Kowalczuk, amazonka, właścicielka konia Tiszmena, autorka kompendium: „Koń jaki jest każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”
15.00 – FB – Dorota Sumińska o koniach i ich hodowli
18.00 – FB – Edyta Jungowska opowiada i czyta o koniach z książek: „Pippi Pończoszanka” oraz „Doktor Dolittle”

Program Tygodnia Czytania może ulec zmianom i uzupełnieniem. Zapraszamy do jego śledzenia!

DZIEŃ DZIECKA

 

dzien_dziecka_
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka was.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!

dzień dziecka zyczenia
Życzymy Wam dzieciaki,
Miejcie wesołe buziaki.
Lodów w każdą niedzielę,
I prezentów wiele,
Niech Wam się spełnią wszystkie pragnienia,
Przyjmijcie od nas te z serca życzenia!

ŻYCZĄ:  PANI GRAŻYNA  I PANI ANIA