Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Grazyna

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc LISTOPAD

2

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Pogłębianie więzi rodzinnej i kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
 • Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi i spostrzegawczości.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
 • Doskonalenie małej motoryki.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności w określaniu ciężkości i wielkości przedmiotów
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości oraz pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej..
 • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

AKTYWNOŚĆ „PSZCZÓŁEK” W PRZEDSZKOLU

Pierwsze dni w przedszkolu  z nowymi kolegami i koleżankami: 3-7 wrzesień 2020

Zabawy w ogrodzie 11-18 wrzesień- Razem weselej

Dzień Przedszkolaka -21 wrzesień

Sadziliśmy krokusy, żeby wiosną było piękniej  w ogrodzie  – 5 październik

Świetnie się bawiliśmy razem w  Dniu chłopaka i Dniu dziewczynki-
30 wrzesień – 12 październik

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Październik

4910726c8798e4bf65876c04c4e82992

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów z podziałem na jadalne i trujące
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy – rodzaj.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia, jakie produkty warto jeść.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem oraz uczenie poszanowania dla zwierząt.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, eliminowanie strachu przed stomatologiem,
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych, rozwijanie kreatywności, cierpliwości i koncentracji.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

„WIATR PSOTNIK”

1.Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
“Halo, hej maluchy, jak leci?
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do waszego przedszkola”- Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.“A ja chcę rozkręcić zabawki,
albo rozkołysać huśtawki.
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
zbudzić wasze misie i lalki” -Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

MALOWAŁA JESIEŃ

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
  Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Na brązowo na czerwono, żółto i złociście./2X
 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
  Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół/2X
 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
  Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
  /Lala, lala, la, lala, lala, la
  Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie/2X.

WITAMY WSZYSTKIE ” PSZCZÓŁKI” I ICH RODZICÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020-2021

PSZCZÓŁKI

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ.

pobrane (2)

We wrześniu witamy serdecznie  wszystkie dzieci i ich rodziców po wakacjach, a zwłaszcza te dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola do naszej grupy „Pszczółek”. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą szczęśliwi i wypoczęci,  z nowymi siłami do naszych wspólnych  zabaw i zajęć

Dziecko:

 • Poznaje swoje panie, dzieci w obrębie grupy, a także swoją salę.
 • Zna swój znaczek w szatni.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Poznaje imiona nowych kolegów i koleżanek w grupie. Integruje się z grupą.
 • Wspólnie tworzy kodeks grupy. Zna zasady panujące w przedszkolu.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe. Nabywa umiejętności współpracy
 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słucha utworów literackich.
 • Odczytuje symbolikę rysunkową
 • Grupuje przedmioty i układa szeregi.
 • Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.
 • Zapamiętuje swój adres zamieszkania.
 • Poznaje mapę Polski i miejsce Gdyni na mapie.
 • Rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą.
 • Zdobywa umiejętności odgrywania roli.
 • Swobodnie wypowiada się na temat wakacji.- różnorodności miejsc ich spędzania.
 • Zna cechy charakterystyczne dla lata. Odczytuje globalnie wyraz
 • Cierpliwie słucha innych oraz oczekuje na swoją kolej.
 • Zna swoje zmysły i dba o swoje ciało
 • Rozwija sprawność ruchową , rzuca oburącz
 • Poznaje zagrożenia ekologiczne
 • Usprawnia narządy artykulacyjne
 • Wie jak bezpiecznie korzystać ze środków transportu.
 • Zna poczucie własnej wartości.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się pieszego.
 • Wie jak zachować się bezpiecznie na drodze., placu zabaw.
 • Jest odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
 • Poznaje zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Zna numery alarmowe.

 „Do przedszkola”

1.Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

 1. Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
  z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

 1. Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
  Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

 1. Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
  Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.

Refren:  Kto chce, kto chce (…)

Piosenka: „Misiowata hulajnoga”sł. Agnieszka Galica, muz. Dariusz Worotnik
1.Gdy na podwórku mam hulajnogę,
wszystko wyczarować mogę.
Kręcić kółka, jechać prosto
albo zahamować ostro.

Ref.: Hulajnoga hulala.
Noga lewa, noga prawa,
hulajnoga napęd ma.
Hulajnoga hulala.

2.Słucham, jak głośno turkoczą kółka,
a przede mną wielka górka.
Pędzi sama hulajnoga,
a gdzie ręka, a gdzie noga.

Ref.: Hulajnoga …
3.Kiedy dosiadam mej hulajnogi,
głośno wołam, wszyscy z drogi!
Mijam płoty, mijam drzewa,
tylko wiatr mi w uszach śpiewa.

Ref.: Hulajnoga …

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

xix-otcd-1080x1080-1-1024x1024                                                              30 maja – 7 czerwca 2020
Przed nami XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem:
 „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy zorganizowany w przestrzeni wirtualnej.
Gośćmi tegorocznego Tygodnia będą popularni autorzy i artyści, a także przyrodnicy, miłośnicy zwierząt i weterynarze, którzy przeczytają wybrane fragmenty książek. Nie zabraknie poczytanek, pogadanek i konkursów!

Każdy dzień poświęcamy innemu zwierzęciu. Opowiemy zarówno o naszych ukochanych domowych pupilach, jak i o dzikich gatunkach: wilkach, żubrach i niedźwiedziach.

Zapraszamy do śledzenia
strony internetowej: calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd oraz fundacyjnych mediów społecznościowych:
https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom/
https://www.instagram.com/calapolskaczytadzieciom/?hl=pl

PROGRAM:                            

1 czerwca (pn) – Dzień ptaków

10.00 – FB – Specjalnie na Dzień Dziecka – spotkanie z dwoma miłośnikami ptaków: Panem Poetą, który w towarzystwie pacynek opowie o ptasich bohaterach swoich wierszy, oraz Marcinem Koziołem, autorem serii książek o puchaczach; możecie liczyć na dobrą zabawę i konkurs!
14.00 – FB – Dorota Sumińska – kilka słów o ptakach
18.00 – FB – Pan Poeta – Teatrzyk z pawiem

2 czerwca (wt) – Dzień kota

10.00 – FB – Małgorzata Kur opowiada o bohaterskich kotach opisanych w książce „Kot na medal”
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o kotach i ich potrzebach

3 czerwca (śr) – Dzień z żubrem

10.00 – 11.00 – Tomasz Samojlik o historii wyginięcia i restytucji żubra w Puszczy Europejskiej oraz o tworzeniu komiksów (LIVE na FB)
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o żubrach
18.00 – FB – Tomasz Samojlik czyta fragmenty „Żubra Pompika”

4 czerwca (czw) –Dzień niedźwiedzia

10.00 – FB – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim i niedźwiedziem Wojtkiem – bohaterem książki „Dziadek i niedźwiedź”
14.00 – FB – pogadanka Doroty Sumińskiej o niedźwiedziach dużych i małych

5 czerwca (pt) – Dzień z owadami

10.00 – FB – Opowieść o wyjątkowym Świerszczyku, który zamieszkał w redakcji i ukochał zapach papieru…
14.00 – FB – Dorota Sumińska w rozmowie o owadach oraz film stworzony przez Pana Poetę pt. „Życie w ulu”
18.00 – FB – Dorota Koman prezentuje książkę „Pszczoły” Piotra Sochy

6 czerwca (sb) – Dzień wilka

12.00 – FB – prof. Grzegorz Leszczyński opowie o wilku w literaturze dla dzieci i młodzieży
15.00 – FB – Adam Wajrak o wilkach w puszczy oraz w jego książce pt. „Wilki”

7 czerwca (nd) – Dzień konia

12.00 – FB – o koniach opowie Ula Kowalczuk, amazonka, właścicielka konia Tiszmena, autorka kompendium: „Koń jaki jest każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”
15.00 – FB – Dorota Sumińska o koniach i ich hodowli
18.00 – FB – Edyta Jungowska opowiada i czyta o koniach z książek: „Pippi Pończoszanka” oraz „Doktor Dolittle”

Program Tygodnia Czytania może ulec zmianom i uzupełnieniem. Zapraszamy do jego śledzenia!

DZIEŃ DZIECKA

 

dzien_dziecka_
Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka was.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!

dzień dziecka zyczenia
Życzymy Wam dzieciaki,
Miejcie wesołe buziaki.
Lodów w każdą niedzielę,
I prezentów wiele,
Niech Wam się spełnią wszystkie pragnienia,
Przyjmijcie od nas te z serca życzenia!

ŻYCZĄ:  PANI GRAŻYNA  I PANI ANIA