Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Katarzyna

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne w maju

Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.
Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.
Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

„Tra la la dla mamy”

Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.

W domu, w sklepie, na spacerze,
Z mamą nigdzie nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.

„Tata jest potrzebny”

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.

Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.

Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
Tata jest potrzebny, by na lody dać
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.

Ref.: Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie

„Moja mama jest najlepsza”

Kocham słońce, kocham wiatr
kocham drzewa kocham las,
kocham lody malinowe,
kocham ciastka owocowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham mamę
i niech każdy o tym wie,
Moja mama jest najlepsza
nie chce innej – kocham Cię.

Kocham góry kocham świat,
Kocham wszystkich kocham Was,
kocham morze turkusowe
kocham łąki kolorowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham mamę
i niech każdy o tym wie,
Moja mama jest najlepsza
nie chce innej – kocham Cię.

„Wiosenna poleczka”

Hej poleczka, hej poleczka
tańczy mama i córeczka
tańczy synek, tańczy tato
z wiosną tańczy lato
tańczy synek, tańczy tato
z wiosną tańczy lato

Ref.: Hop hop, tralala
kto zatańczy tak jak ja?
Hop hop, tralala
kto zatańczy tak jak ja?

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne w kwietniu

 

 • Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.
 • Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.
 • Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt.
 • Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary.
 • Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.
 • Zdobywa podstawowe informacje o powietrzu.
 • Wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Klasyfikuje przedmioty i określa ich położenie w przestrzeni.
 • Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Obserwuje siłę wiatru i chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia.
 • Kształtuje szacunek dla pracy ludzi, dostrzega, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia
 • Zapoznaje się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Nabywa doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Interesuje się otaczającym światem.
 • Klasyfikuje i porządkuje przedmioty – wskazuje i grupuje przedmioty podobne do siebie pod względem przeznaczenia.
 • Kształtuje szacunek dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Poszerza wiedzę o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabia nawyk dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonali umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Obserwuje świat przyrody, dostrzega bieżące zmiany i pogłębia wiedzę dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonali funkcjonowanie narządów artykulacyjnych.
 • Poznaje kształty niektórych figur geometrycznych.

„Taniec kaczuszek”

Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa.
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa.
A kuperek kręci się:
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
A kuperek kręci się;
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja rączki Ci dam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja rączki Ci dam.

„Piesek Tereski”

Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Cztery łapy miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Długie uszy miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Z tyłu ogon miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Czarne oczka miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Mokry nosek miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek cicho ciii
W budzie sobie śpi. x 2