Informacje dla grupy: Krasnoludki

Informacje z grupy Krasnoludki

pobraneZamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad:

 • Budzenie świadomości narodowej – mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku;
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn;
 • Kształtowanie odpowiednich postaw podczas uroczystości przedszkolnych;
 • Rozwijanie wiedzy na temat ich ojczyzny;
 • Nauka hymnu narodowego;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości i koloru;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy;
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa; mięśni grzbietu;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Przeliczanie w zakresie 1–3;rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym;
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych;
 • Rozpoznawanie i nazywanie koła;
 • Wskazywanie dwóch takich samych kształtów;
 • Odszukiwanie kształtu koła w najbliższym otoczeniu;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt