Informacje dla grupy: Krasnoludki

Informacje z grupy Krasnoludki

„Pingwinek mały jak rodzynek”

Tupu tupu tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup , tupu tup..

I Pingwinek mały jak rodzynek,

mały malutki nie znaczy, że chudziutki
dzwoni dzwoneczkami,

jedzie już saniami

i szuka i szuka i szuka Cię.

 

Ref: Zatańcz z Pingwinkiem, zatańcz z rodzynkiem,

pomaluj, pomaluj, pomaluj zimowy świat x 2

 

II Pingwinek robi tup, tup, tup,

pingwinek w śniegu tańczy znów
gra na saksofonie, 

śpiewa w górnym tonie

i szuka i szuka i szuka Cię.

 

Ref: Zatańcz …

III Pingwinek czapkę fajną nosi

co jego włosy mu tarmosi,
zjeżdża już na sankach,

ulepi już bałwanka

i szuka i szuka i szuka Cię

 

Ref : Zatańcz …

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:
 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła.
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
 • Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Rysowanie węglem.
 • Poznawanie i określanie właściwości soli.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 • Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.
 • Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 • Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.
 • Doskonalenie celności rzutu.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów,które je wydają.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznanie z historią żarówki.
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne

unnamed

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na m-c styczeń

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Wyzwalanie ekspresji twórczej (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe.
 • Rozumienie potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i następstw pór roku.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzenie obserwacji przyrody w czasie spaceru.
 • Określanie cech zimowej pogody.
 • Obserwowanie płatków śniegowych w ogrodzie.
 • Rozumienie zwrotów: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażanie nastroju poprzez taniec oraz grę na instrumentach.
 • Identyfikowanie i podawanie nazw własnych stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentowanie z lodem – poznawanie właściwości lodu.
 • Posługiwanie się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających dobremu zdrowiu – hartowanie.
 • Porównywanie kształtów, łączenie takich samych elementów w pary.
 • Rozumienie postawy szacunku wobec osób starszych.
 • Dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 • Wdrażanie do świadomego przygotowywania niespodzianek z okazji święta dziadków.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej poprzez wykonanie pracy według wzoru.
 • Nabieranie wiary we własne umiejętności.
 • Pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy.
 • Rozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalenie liczenia w sytuacjach zabawowych.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Posługiwanie się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.

10223_top-696x435