Informacje dla grupy: Muminki

Informacje z grupy Muminki

Zabranie z rodzicami.

Zapraszamy rodziców na zebranie półroczne w środę  19 lutego  na godzinę 17.00.

Podczas zebrania zostanie omówione:

 • wprowadzony materiał dydaktyczny w I półroczu, dotyczący przygotowania do nauki pisania i czytania.
 • ćwiczenia mające na  celu rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • pojęcie dojrzałości szkolnej,
 • planowana wycieczka  do Experymentu,
 • nabór do grupy przedszkolnej na rok 2020/2021
 • sposób korzystania z karty mieszkańca podczas przyprowadzania i odbierania dziecka.
 • indywidualna obserwacja  półroczna każdego dziecka,
 • konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami rodziców,

Nauczycielki.

Poznajemy historię naszego miasta.

WYCIECZKA DO IZBY KASZUBSKIEJ W SP NR 10

5 lutego w środę na godzinę 10.00 idziemy do pobliskiej szkoły podstawowej do Izby Kaszubskiej na tzw. żywą lekcje historii . W specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach zgromadzone są tam przedmioty, mówiące o życiu, kulturze tradycjach dawnych Kaszub. Prowadzone są tam zajęcia w ramach edukacji regionalnej. Bezpośredni kontakt z zebranymi tam przedmiotami pozwala dzieciom wyobrazić sobie, jak kiedyś żyli mieszkańcy wsi, kiedy Gdynia była jeszcze wioską a nie miastem.

Luty

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne.

Na początku miesiąca będziemy obchodzić święto bardzo ważne dla naszego miasta, ponieważ 94 lata temu nasza Gdynia uzyskała prawa miejskie.

 • zapoznamy dzieci z mapą Polski i miejscem Gdyni na mapie,
 • dzieci poznają  historię  naszego  miasta jako wioski rybackiej i zasłużonymi ludźmi dla rozwoju portu Gdyni,
 • przypomnimy im symbole naszego miasta: herb, flag i logo,
 • zapoznamy  z legendą gdyńskich rybek,
 • będziemy poznawać naszą dzielnicę  poprzez oglądanie ilustracji, zdjęć i spacery szlakiem chylońskich zabytków,
 • wybierzemy się do Izby Kaszubskiej w Szkole Podstawowej nr 10, gdzie kontakt z zebranymi tam przedmiotami pozwoli dzieciom wyobrazić sobie, jak  kiedyś żyli mieszkańcy wsi.

W drugim tygodniu przeniesiemy się w krainę bajek, baśni i legend. W związku z tym:

 • będziemy doskonalić umiejętność  rozróżniania bajek od baśni i legend.
 • doskonalić umiejętność uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • ćwiczyć percepcję słuchową na podstawie rymów;
 • rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowego na podstawie baśni;
 • odróżniać elementy  prawdopodobne od nieprawdopodobnych (fikcyjne od realnych);
 • utrwalać nazw figur geometrycznych;
 • rozbudzać ekspresje i  rozwijać twórcze myślenie;
 • wprowadzimy literę B, b;
 • przypomnimy polskie  legendy i ich bohaterów;
 • będziemy doskonalić umiejętność  oceny zachowania bohaterów;
 • rozwijać kreatywne myślenie podczas twórczych zabaw;

 

17 lutego przypada Dzień Kota, dzień w którym uświadamiamy sobie, że koty to zwierzęta udomowione przez ludzi i to właśnie przez ludzi, tak wiele kotów nie ma swojego domu. W związku z tym będziemy:

 • uwrażliwiać  dzieci na problem bezdomnych zwierząt,
 • uświadamiać dzieciom, że zwierzęta to nie zabawki,
 • zapoznamy dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi sposobu opiekowania się kotami domowymi,
 • zachęcimy dzieci do zabaw ruchowych, muzycznych, plastycznych, gdzie głównym bohaterem jest kot.

 

   W tym miesiącu porozmawiamy również o wynalazkach, które ułatwiają ludziom codzienne czynności.

 • zapoznamy  dzieci z wynalazkami XXI wieku,
 • uświadomimy  znaczenie  wynalezienia prądu i jego zastosowania w urządzeniach elektrycznych
 • wprowadzimy litery P, p;
 • będziemy doskonalić umiejętność  przeliczania i porównywania;
 • będziemy rozwijać logiczne i twórcze myślenie,
 • będziemy doskonalić koncentracje uwagi podczas słuchania czytanych tekstów,
 • rozwijać świadomość  funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • wybierzemy się też na wycieczkę od Parku Naukowo – Technologicznego na zajęcia dla przedszkolaków

Natomiast w ostatnim tygodniu będziemy rozmawiać z dziećmi na temat, który bardzo lubią dzieci, a zatem udamy się w bardzo dalekie czasy, kiedy to żyły dinozaury.

 • poszerzymy wiedzę  na temat prehistorii, dawnych cywilizacji,
 • wzbogacimy wiedzę na temat dinozaurów,
 • wprowadzimy liczbę  10;
 • będziemy doskonalić umiejętność  poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • będziemy ćwiczyć umiejętność wypowiadania się na określony temat,

Nasze wrażenia z przedstawienia

Wrażenia po przedstawieniu.

28 stycznia byliśmy na przedstawieniu Teatru łódzkiego w sali koncertowej Portu Gdynia pt.:,,Smocze opowieści”. Głównym bohaterem spektaklu był przesympatyczny smok Heniek, któremu bardzo zależało na tym, aby ludzie nie bali się jego, a wręcz przeciwnie, bardzo go lubili. Smok ten zamiast pożerać owce jadł książki z legendami. I właśnie przez to obżarstwo wpadł w kłopoty. Pozjadał fragmenty legend i dopiero kiedy przyszli do niego do jaskini goście, z prośbą o naprawienie szkód, postanowił im pomóc. Smok razem z trójką bohaterów podróżuje szlakiem Wisły i przeżywa magiczne przygody. Tylko dzięki smokowi, który musiał przypomnieć sobie co było w tych legendach, rzeka Weszła dopłynęła szczęśliwie do morza, Jan Ślązak z legendy o Bazyliszku pokonał Bazyliszka z Warszawy, Pies Bryś z legendy o krakowskich psach i kleparskich kotach nie chodził głodny a kucharz Bartłomiej upiekł toruńskie pierniki. Przedstawienie to było bardzo pouczające. Dzieci poznawały legendy a jednocześnie bardzo dobrze bawiły się.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom, którzy licznie przybyli do przedszkola z odległych stron Polski, aby świętować Dzień Babci i Dziadka wraz ze swoimi wnuczętami.

babcia

 

Podziękowania również dla rodziców, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, zapewniając przybyłym gościom słodki poczęstunek.
DZIĘKUJEMY

Styczeń

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne.

W pierwszym tygodniu stycznia zapoznamy dzieci ze sposobami odmierzania czasu – rok, pory roku, miesiące, tydzień, doba i godzina.

 • zapoznamy dzieci z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalimy świadomość cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • poszerzymy słownik czynny i bierny dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznamy z przysłowiami i ich znaczeniem
 • wprowadzimy do posługiwania się zegarem
 • poszerzymy wiedze dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
 • wprowadzimy literę U, u

W drugim tygodniu stycznia porozmawiamy z dziećmi na temat obecnej pory roku – zimy, w naszym kraju i w klimacie zimnym.

 • poszerzymy wiedzę dzieci na temat obszarów polarnych
 • będziemy doskonalić kompetencje  matematyczne – lateralizacja, kodowanie
 • będziemy rozwijać zachowania sprzyjające  zdrowiu – hartowanie
 • będziemy rozwijać umiejętność wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń, stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • będziemy doskonalić umiejętność przewidywania
 • będziemy doskonalić umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzimy liczbę  8

W trzecim tygodniu stycznia w związku ze Świętem  Babci i Dziadka, zaprosimy dziadków do przedszkola i będziemy przygotowywać się do tej uroczystości.

 • porozmawiamy o szacunku do osób starszych
 • będziemy uwrażliwiać na potrzeby osób starszych
 • doskonalić umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalić umiejętność składania życzeń
 • wykonamy upominki dla dziadków
 • przygotowujemy program artystyczny dla naszych gości
 • zapoznamy dzieci z literą  S, oraz liczbą

Pod koniec stycznia porozmawiamy o zimowych sportach.

 • będziemy doskonalić umiejętność rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • poszerzać wiedzę dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • doskonalić umiejętność rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • kształtowanie umiejętność przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

Dzień Babci i Dziadka – 23 styczeń 2020 r

Z okazji święta babci i dziadka zapraszamy babcie i dziadków do naszej sali w czwartek – 23 stycznia na godzinę 16.00.
Dzieci i nauczycielki.

28 styczeń – wycieczka na przedstawienie pt. ,,Smocze opowieści”

We wtorek 28 stycznia jedziemy do Sali koncertowej Portu Gdynia na przedstawienie Teatru Króla z Łodzi, na godzinę 10.15. Koszt biletu  – 20 złotych.

29 styczeń  – Bal Karnawałowy.

W środę 29 stycznia odbędzie się bal karnawałowy    w przedszkolu, który poprowadzi Teatr Kufer. Początek balu godzina 12 .30.