Informacje dla grupy: Muminki

Informacje z grupy Muminki

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne

 • wprowadzenie litery U, u
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • wprowadzenie litery S, s
 • doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • wprowadzenie liczby 9
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą
 • poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych
 • poszerzanie słownika dzieci o homonimy;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • wprowadzenie litery n, N;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;
 • wprowadzenie liczby 0;

                                            Obraz1

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Grudzień

                                                    

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k;
 • rozwijanie sprawności manualnych i doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych a także umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji;
 • doskonalenie równowagi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

Zamierzenia na miesiąc listopad

 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • wprowadzenie litery M, m;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 • Wprowadzenie litery J,j;
 • Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych
 • Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju
 • Rozumienie znaczenia i odczuwanie szacunku dla symboli narodowych
 • Kształcenie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • wprowadzenie litery D, d;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie liczby 4;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • integrowanie grupy przedszkolnej;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 • wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej;
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 • wprowadzenie liczby 5.

 indeks

Dzień Chłopaka

    30 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji w dniu „Święta Chłopców” panie razem z dziewczynkami przygotowały specjalne medale dla chłopców oraz krawaty. Były także słodkie upominki i mnóstwo życzeń, by nasi chłopcy rośli duzi i szczęśliwi.

20200930_105157      120591289_780681422747244_707275084191879445_n 120597531_344684010082869_4376236513943303078_n 120614160_361630558212513_839662026909479118_n 120619392_345522186866742_368226200683969284_n 120629031_3490272021016651_6324714133151228447_n 120702753_1282178112115019_1246434420991418581_n 120711835_832327050846905_2185172683070155706_n 120726741_368229637889550_967640777049705040_n120556138_3435377563187113_1324082477522742034_n120576377_335900004304253_4213081719631689543_n120591289_295931271482254_1858821321583403399_n120564945_644529016261432_8064713481792819687_n

…Dzień Kropki…

Dnia 15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. szukaliśmy, malowaliśmy kropki. Było miło, śmiesznie i przyjemnie. W ten sposób włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, akcji, która ma promować kreatywność i zdolności twórcze każdego z nas.

20200915_091726 20200915_092128 20200915_091733 20200915_091724 20200915_091722 20200915_090810 20200915_090805 20200915_090759 20200915_090755 20200915_090741 20200915_090728

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

 

unnamedghfrghnf

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia
 • utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,
 • grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),
 • wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,
 • wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny,
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku, węchu i słuchu
 • wprowadzenie liczby 1,
 • utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.

Witamy Muminki w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021

Serdecznie witamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021. Nowy Rok Szkolny rozpoczęliśmy jak zawsze 1 września. Od samego rana panował gwar. Wszystkie dzieci z uśmiechem wracały do swojej grupy, kolegów, koleżanek i pań. Przed nami kolejny rok, pełen niezapomnianych wrażeń, wspaniałych zabaw oraz fascynujących przygód. 

wszyscy