Informacje dla grupy: Muminki

Informacje z grupy Muminki

ZEBRANIE GRUPOWE

DRODZY RODZICE,
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE GRUPOWE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ  22.11.18 R. (CZWARTEK)
O GODZ. 16.30
W SALI „MUMINKÓW”.
PODCZAS ZEBRANIA ZOSTANĄ OMÓWIONE
WYNIKI WSTĘPNEJ OBSERWACJI ORAZ SPRAWY BIEŻĄCE.
ZAPRASZAMY :-)

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad:

 

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie małej motoryki.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
 • Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
 • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
 • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania.
 • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 • Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce.
 • Kształtuje umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Wie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtuje umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtuje umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określa, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą – rozpoznaje liści i łączy je z odpowiednim owocem.
 • Promuje zasady zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść .
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Doskonali dużą motorykę
 • Rozumie znaczenie ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnia siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtuje poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Kształtuje umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonali umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwija kreatywność poprzez działania plastyczne.
 • Kształtuje umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwija zainteresowania przyrodnicze, poszanowanie dla zwierząt.
 • Kształtuje umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtuje umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • .Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień:

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 • Kształci umiejętność autoprezentacji, opowiada co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski
 • Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
 • Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
 • Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów
 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.
 • Dostrzega zmiany w zachowaniu zwierząt i krajobrazie charakterystyczne dla jesieni.

„Bo w przedszkolu”
Budzik rano woła mnie:
Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
Ruszać czas tup, tup.

Do przedszkola spiesz się, spiesz,
hau, hau, hau prosi pies.
Kotek mruczy: ja bym chciał
z tobą iść miau, miau.

Ref.:
Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi
i o wszystko ją można zapytać.

Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
już od progu z uśmiechem nas wita.
Z nami śpiewa i z nami się bawi
i o wszystko ją można zapytać.

„Do przedszkola”
Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.

Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.

„Mój znaczek”
Jak odnajdę kurtkę w szatni?
Pyta panią mały Jacek.
Nie wie o tym, że w przedszkolu
Każde dziecko ma swój znaczek.
Kolorowy obrazeczek
Patrzy z półki i krzesełka.
I z wieszaka na ręczniki
Cały rok wesoło zerka.
Jakie piękne! Jacek wzdycha.
Ale wszystkich mieć nie można.
Dostał znaczek z krasnoludkiem
Teraz szafkę w mig rozpozna.