Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Listopad

linia2

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Pogłębianie więzi rodzinnej i kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
 • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
 • Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi i spostrzegawczości.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
 • Doskonalenie małej motoryki.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
 • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
 • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
 • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
 • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
 • Rozwijanie u dzieci wrażliwości oraz pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
 • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby
 • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
 • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej..
 • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc PAŹDZIERNIK

linia2

 

 

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców, poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów z podziałem na jadalne i trujące
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy – rodzaj.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia, jakie produkty warto jeść.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem oraz uczenie poszanowania dla zwierząt.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka, wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej, eliminowanie strachu przed stomatologiem,
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi, rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych, rozwijanie kreatywności, cierpliwości i koncentracji.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

Piosenki:  „WIATR PSOTNIK”
1.Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
“Halo, hej maluchy, jak leci?
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do waszego przedszkola”- Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

2.“A ja chcę rozkręcić zabawki,
albo rozkołysać huśtawki.
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
zbudzić wasze misie i lalki” -Nie! nie! nie!

Ref. Wietrzyku – Psotniku
– masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

MALOWAŁA JESIEŃ
1
.Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście.
/Lala, lala, la, lala, lala, la
Na brązowo na czerwono, żółto i złociście./2X

2.Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół
/Lala, lala, la, lala, lala, la
Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół/2X

3.Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie.
/Lala, lala, la, lala, lala, la
Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie/2X.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ.

Serdecznie witamy  wszystkie dzieci i ich rodziców po wakacjach, a zwłaszcza te dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola do naszej grupy „Pszczółek”. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą szczęśliwi i wypoczęci,  z nowymi siłami do naszych wspólnych  zabaw i zajęć

Dziecko:

 • Poznaje swoje panie, dzieci w obrębie grupy, a także swoją salę.
 • Zna swój znaczek w szatni.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Poznaje imiona nowych kolegów i koleżanek w grupie. Integruje się z grupą.
 • Wspólnie tworzy kodeks grupy. Zna zasady panujące w przedszkolu.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe. Nabywa umiejętności współpracy
 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słucha utworów literackich.
 • Odczytuje symbolikę rysunkową
 • Grupuje przedmioty i układa szeregi.
 • Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.
 • Zapamiętuje swój adres zamieszkania.
 • Poznaje mapę Polski i miejsce Gdyni na mapie.
 • Rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą.
 • Zdobywa umiejętności odgrywania roli.
 • Swobodnie wypowiada się na temat wakacji.- różnorodności miejsc ich spędzania.
 • Zna cechy charakterystyczne dla lata. Odczytuje globalnie wyraz
 • Cierpliwie słucha innych oraz oczekuje na swoją kolej.
 • Zna swoje zmysły i dba o swoje ciało
 • Rozwija sprawność ruchową , rzuca oburącz
 • Poznaje zagrożenia ekologiczne
 • Usprawnia narządy artykulacyjne
 • Wie jak bezpiecznie korzystać ze środków transportu.
 • Zna poczucie własnej wartości.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się pieszego.
 • Wie jak zachować się bezpiecznie na drodze., placu zabaw.
 • Jest odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
 • Poznaje zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Zna numery alarmowe.

Piosenka:

 „Do przedszkola”
1.Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.
Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.
2. Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)
3. Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)
4. Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)

„Misiowata hulajnoga”

 

1. Gdy na podwórku mam hulajnogę,
wszystko wyczarować mogę.
Kręcić kółka, jechać prosto
albo zahamować ostro.
            Ref.: Hulajnoga hulala.
Noga lewa, noga prawa,
hulajnoga napęd ma.
Hulajnoga hulala.
2. Słucham, jak głośno turkoczą kółka,
a przede mną wielka górka.
Pędzi sama hulajnoga,
a gdzie ręka, a gdzie noga.
            Ref.: Hulajnoga …
3. Kiedy dosiadam mej hulajnogi,
głośno wołam, wszyscy z drogi!
Mijam płoty, mijam drzewa,
tylko wiatr mi w uszach śpiewa.
            Ref.: Hulajnoga…

linia2

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne na miesiąc CZERWIEC

 

DZIECKO:

 • Nabiera świadomości swoich  praw do zabawy, nauki i rozwoju. Kształtuje prawidłową postawę wobec swoich obowiązków.
 • Kształtuje umiejętność klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
 • Wypowiada się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych – zabawy parateatralne.
 • Podejmuje prace plastyczne w małych zespołach, poznaje właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Kształtuje umiejętność wypowiadania się na temat swoich marzeń, wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Kształtuje umiejętność cierpliwego słuchania innych, zgodnie współdziała i porozumiewa się umiarkowanym tonem głosu
 • Poznaje wybrane zwyczaje i zabawy jego rówieśników z różnych części świata, szanuje ich inność fizyczną i kulturową.
 • Poszerza wiedzę o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach, szanuje zwierzęta i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w zoo, naśladuje je gestem i ruchem.
 • Kształtuje umiejętność porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie latem, poznaje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne – burza, wie jak się zachować.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe i pochodne, rozumie oznaczenia w kalendarzu pogody.
 • Poznaje krajobrazy Polski – morze, góry, las i ich charakterystyczne cechy oraz sposoby spędzania czasu.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw i wędrówek. Wie, że należy chronić głowę przed słońcem

linia2

UROCZYSTOŚĆ  DNIA RODZINY

29 maja w naszej grupie  świętowaliśmy „ DZIEŃ RODZINY” z udziałem oczywiście mam, tatusiów i rodzeństwa dzieci z gr. „Pszczółek”. Był to bardzo ważny dzień dla wszystkich uczestników święta, ponieważ podkreślał jak bardzo ważna jest rola rodziny w życiu dziecka. Dzieci pięknie wystąpiły przed rodzicami z częścią artystyczną recytując wiersze i śpiewając piosenki oraz zatańczyły dla wszystkich gości w rytmach kaszubskiej melodii ,,Wele wele  wetka”. Nie zabrakło również upominków dla gości od dzieci oraz słodkich buziaków. Dzień przepełniony był radością, miłością i wzruszeniem. Na długo zapadnie w pamięci dzieci i ich rodziców.

Spotkanie Kaszubskie

linia2

21 maja w naszym przedszkolu grupa Pszczółki wraz z Krasnoludkami  poprowadziły przygotowane spotkanie dla całego przedszkola na temat  regionu Kaszub w ramach realizacji programu „Piękna nasza Polska Cała”. Gościliśmy Kaszubów ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Chyloni oraz uczennicę II klasy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie – Zuzannę. Nasi goście wystąpili w pięknych strojach Kaszubskich i pomogli nam w prezentacji ciekawostek o naszym regionie. Wspólnie z przedszkolakami odśpiewaliśmy Kaszubski Alfabet. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” zatańczyły taniec „Wele Wetka”, a „Krasnoludki” taniec do utworu „Kowal”. Dzieci z obu grup były ubrane w stroje z elementami Haftu Kaszubskiego co piękne prezentowało się podczas tańców. Wszystkie przedszkolaki miały okazję posłuchać jak brzmi język Kaszubki, gdyż jeden z naszych gości przeczytał wszystkim znany wiersza J. Brzechwy „Okulary”. Zuzia zaśpiewała po kaszubsku piosenkę „Cynada”. Był to  ciekawy, kolorowy i wesoły dzień, który  przybliżył  wszystkim region, w którym  mieszkamy.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc MAJ

Dziecko:

 • Kształtuje przynależność do rodziny.
 • Zna nazwę ulicy, na której mieszka i nazwę swojej miejscowości.
 • Doskonali umiejętności liczenia.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych
 • Kształtuje tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zna symbole narodowe.
 • Kształtuje oraz wzmacnia mięśnie stóp i nóg, wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Ilustruje ruchem treści piosenki, reaguje na zmiany tempa.
 • Czerpie radość ze zgodnej, wspólnej zabawy.
 • Rozróżnia dźwięki ciche i głośne w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Rozróżnia i określa dźwięki przyrody..
 • Zna zawód
 • Rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych, literackich, plastycznych
 • Doskonali percepcję i pamięć słuchową podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Rozwija umiejętności rozumienia własnych uczuć i wyrażania emocji
 • Doskonali umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, strachem.
 • Kształtuje postawy prospołeczne, wyraża empatię .
 • Doskonali pamięć przez naukę krótkich rymowanek.
 • Usprawnia umiejętności ruchowe poprzez taniec.
 • Dostrzega rolę taty i mamy w życiu dziecka.
 • Posługuje się w rozmowie pojęciami jakościowymi– dostrzega przeciwieństwa.
 • Rozwija mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na dowolne tematy
 • Nabywa umiejętności pracy z gliną.
 • Zna codzienne obowiązki domowe i pomaga rodzicom.