Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na MARZEC

Dziecko:

 • Zna i dostrzega charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia.
 • Zna proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Rozumie znaczenie symboli graficznych  i posługuje się nimi w kalendarzu pogody.
 • Posługuje się określeniami ciepłe, zimne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznaje i podaje nazwy pierwszych oznak wiosny
 • Jest kreatywne – maluje na dużych powierzchniach.
 • Zna pracę ogrodnika, jego ubiór, wyposażenie  i akcesoria niezbędne w ogrodzie
 • Doskonali liczenie w zakresie 1- 4 i przelicza w granicach swoich  możliwości.
 • Wykonuje proste prace porządkowe w ogródku przedszkolnym
 • Zna różne rośliny cebulkowe i etapy sadzenia cebuli.
 • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty i przylatujące ptaki
 • Nabywa umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy emocji.
 • Zna polskie zwyczaje ludowe – topienie Marzanny.
 • Nabywa umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zna znaczenie zdrowego stylu życia– ruch, właściwe odżywianie
 • Potrafi bezpiecznie  poruszać się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Chętnie słucha i śpiewa piosenki oraz uczestniczy w zabawach rytmicznych,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach i swobodnie wypowiada się przed grupą.
 • Rozróżnia i nazywa zwierzęta hodowlane i ich domy
 • Rozpoznaje głosy ptaków, zwierząt wiejskich- spostrzegawczość słuchowa
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta dorosłe i młode: koń – źrebak
 • Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia np. dźwiękonaśladowcze,
 • Doskonali czynności podstawowe: chód, bieg, skok, utrzymywanie równowagi.

 PiosenkaZbudź się misiu”
1.Przyszła wiosna do niedźwiedzia:- zbudź się misiu, zbudź!
Pogłaskała słonkiem, -dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
     Ref. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
2.Przyszła wiosna do niedźwiedzia: – zbudź się misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,- gromem zahuczała.
Ref
. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała: – zbudź się misiu, zbudź.
Bzyku, bzyk do ucha, – widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła
niedźwiedź krzyknął – MIÓD!

„PAN OGRODNIK”
1. Przyleciała biedroneczka
do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie,
i grabiami grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,
grządki też podlewa, też podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.
2. Wkoło kwitną już rabatki,
zapylają pszczoły kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie…

ZAJĘCIE OTWARTE

linia28.02. Odbyły się w naszej grupie wspólnie z rodzicami zajęcia  plastyczno- techniczne pt. „Gdynia- moje miasto”. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział i miłą zabawę Mamie Izy , Babci Kordiana  i dzieciom. A oto wspólnie stworzone przestrzenne prace.

20190212_121902 20190212_122016

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE DLA GRUPY I ‘’ PSZCZÓŁEK’ NA MIESIĄC LUTY 2019

DZIECKO:
– Rozwija zainteresowania książką, wypowiada się na temat jej treści,
– Buduje wypowiedzi zrozumiałe dla innych.
– Uważnie słucha czytanych bajek , wierszy i opowiadań.
– Odróżnia dobro od zła, wspólnie tworzy bajkę.
– Rozwija kreatywność i swobodną ekspresję teatralną, odgrywa role.
– Przestrzega zasad korzystania z książek, dba o nie.
– Kształtuje spostrzegawczość, refleks i umiejętność kojarzenia.
– Odczuwa radosną atmosferę w oczekiwaniu na zabawę karnawałową oraz występy z okazji Dnia Babci i Dziadka.
-Klasyfikuje przedmioty wg określonej cechy – wielkość, kształt, kolor.
– Doskonali umiejętność przeliczania w zakresie 1 – 4,
– Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt.
– Posługuje się określeniami – na, obok, w, pod.
– Rozwija wyobraźnię i pomysłowość, rozbudza zainteresowania otaczającym  światem.
– Poznaje historię węgla, soli, żarówki, roweru oraz ciekawostki o kosmosie i ziemi, uczestniczy w zabawach badawczych.
– Ćwiczy spostrzegawczość słuchowo – wzrokową, myślenie przyczynowo – skutkowe.
– Tworzy różne prace plastyczno – techniczne doskonaląc sprawność manualną.
– Podejmuje próbę posługiwania się nożyczkami.
– Przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz współdziała w zabawie, komunikuje się głosem umiarkowanym.
– Doskonali swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
– Dba o swój estetyczny wygląd, sposób poruszania się oraz zachowania się podczas posiłków.
– Uczy się piosenek i pląsów, bierze udział w zabawach muzyczno – rytmicznych.
– Rozpoznaje uczucia za pomocą symboli, identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych.

Piosenka  „Garść muszelek”
słowa: K. Parnowska, muzyka: F. Rybicki
1.Morze, morze – co nam dajesz?
Podróż statkiem w obce kraje.
Dla rybaków pełne sieci,
a muszelki mam dla dzieci.
Ref.:
Garść muszelek mam
garść muszelek mam.

2.Morze, morze – co nam dajesz?
Zdrowie tym, co mnie kochają,
słoną kąpiel w słońca blasku,
garść muszelek w ciepłym piasku.
Ref.:
Garść muszelek mam…

3.Morze, morze – co nam dajesz?
Złoty bursztyn z morskich bajek,
i nadmorskiej trawy szelest,
i dla dzieci garść muszelek.
Ref.:
Garść muszelek mam…

ZAJĘCIE OTWARTE

DNIA 08.02. 2019r.  o godz. 16.00  zapraszamy rodziców  do grupy „Pszczółek”
na wspólne zajęcia  plastyczno- techniczne pt. „Gdynia- moje miasto”
/ prosimy o przygotowanie materiałów przeznaczonych do recyklingu- surowców wtórnych np. pudełka tekturowe, plastikowe opakowania, kubki itp. /