Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Mija kolejny miesiąc naszych wspólnych zabaw i nauki w przedszkolu. W tym miesiącu czeka nas wielkie wydarzenie – 100-rocznica odzyskania niepodległości Polski.
Dziecko:
– wie jakie są barwy narodowe, jak wygląda flaga i godło Polski, jak należy się zachować podczas narodowych świąt;
– słucha opowiadania i próbuje wypowiadać się na jego temat;
– doskonali orientację i spostrzegawczość;
– uczy się bezpiecznego poruszania się po drogach;
– poznaje koła i wyróżnia się spośród innych kształtów;
– stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok, w);
– stosuje określenia: dużo-mało;
– uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy;
– rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa;
– doskonali koncentrację i sprawność manualną;
– układa kompozycje z dostępnego materiału np. przyrodniczego;
– prowadzi obserwację zjawisk przyrody;
– poznaje zasady dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych;
Ważne wydarzenia grupy:
– Dzień Niepodległości -100-rocznica

45879621_1129355490563770_1052977911981670400_n 46084831_623470194722002_2752993308530704384_n
– Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
– Światowy Dzień Pluszowego Misia

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Minął nasz wspólny miesiąc w przedszkolu. Lepiej się już znamy, chętniej się wspólnie bawimy, sporo się już dowiedzieliśmy i coraz więcej się uczymy. W tym miesiącu czeka nas również wiele atrakcji.
Dziecko:
– rozróżnia i nazywa popularne warzywa, poznaje je różnymi zmysłami, segreguje je ze względu na kształt;
– poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole podczas posiłków;
– utrwala pojęcia: wysoki-niski, gra w grę domino przestrzegając zasad;
– doskonali sprawność manualną ręki;
– uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić;
– próbuje odróżniać drzewa iglaste od liściastych;
– rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę;
– uczy się wierszyków i piosenek na pamięć;
– wyraża się twórczo w działaniach plastycznych;
– wykorzystuje materiał przyrodniczy, zgodnie współpracuje z innymi dziećmi;
– nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku;
– poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne, poznaje ich tryb życia;
– posługuje się liczebnikach porządkowymi w zakresie 3;
– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;
– uczy się panować nad tremą i emocjami;
– uczestniczy w uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych;

Ważne wydarzenia grupy:
– pasowanie na Przedszkolaka
– Dzień Edukacji Narodowej
– „Dzień Ziemniaka”

 

I TAK MIJAJĄ NAM PRZEDSZKOLNE DNI…

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

 IMG_20180918_092151 IMG_20180918_092841 IMG_20180918_092953 .IMG_20180918_091715 IMG_20180918_091727 IMG_20180918_092157

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Serdecznie witamy kochane dzieci i ich rodziców w nowym roku szkolnym w grupie I „Pszczółek”.
Dziecko:
– poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby;
– poznaje swój znaczek w szatni, dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie, ćwiczy samodzielność;
– poznaje imiona dzieci w grupie;
– uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe;
– stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe;
– poznaje zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie;
– w skupienia słucha utworów literackich;
– poznaje różne środowiska przyrodnicze (ogród, sad, las);
– prowadzi obserwacje przyrodnicze, uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania;
– klasyfikuje i przelicza elementy w zakresie trzech;
– poznaje pojęcia : wysoki-niski, segreguje ze względu na kształt, poznaje podstawowe barwy;
– poznaje zasady gry domino;
– doskonali sprawność manualną, próbuje prawidłowo trzymać kredkę;
– rozróżnia i nazywa popularne owoce;
– poznaje znaczenie spożywania owoców dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole;

Ważne wydarzenia grupy:
– zebranie grupowe dla rodziców
– „Sprzątanie Świata”
– „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”