Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo–dydaktyczne na miesiąc CZERWIEC

 

DZIECKO:

 • Nabiera świadomości swoich  praw do zabawy, nauki i rozwoju. Kształtuje prawidłową postawę wobec swoich obowiązków.
 • Kształtuje umiejętność klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
 • Wypowiada się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych – zabawy parateatralne.
 • Podejmuje prace plastyczne w małych zespołach, poznaje właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Kształtuje umiejętność wypowiadania się na temat swoich marzeń, wyraża swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Kształtuje umiejętność cierpliwego słuchania innych, zgodnie współdziała i porozumiewa się umiarkowanym tonem głosu
 • Poznaje wybrane zwyczaje i zabawy jego rówieśników z różnych części świata, szanuje ich inność fizyczną i kulturową.
 • Poszerza wiedzę o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach, szanuje zwierzęta i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w zoo, naśladuje je gestem i ruchem.
 • Kształtuje umiejętność porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie latem, poznaje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne – burza, wie jak się zachować.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory podstawowe i pochodne, rozumie oznaczenia w kalendarzu pogody.
 • Poznaje krajobrazy Polski – morze, góry, las i ich charakterystyczne cechy oraz sposoby spędzania czasu.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw i wędrówek. Wie, że należy chronić głowę przed słońcem

linia2

UROCZYSTOŚĆ  DNIA RODZINY

29 maja w naszej grupie  świętowaliśmy „ DZIEŃ RODZINY” z udziałem oczywiście mam, tatusiów i rodzeństwa dzieci z gr. „Pszczółek”. Był to bardzo ważny dzień dla wszystkich uczestników święta, ponieważ podkreślał jak bardzo ważna jest rola rodziny w życiu dziecka. Dzieci pięknie wystąpiły przed rodzicami z częścią artystyczną recytując wiersze i śpiewając piosenki oraz zatańczyły dla wszystkich gości w rytmach kaszubskiej melodii ,,Wele wele  wetka”. Nie zabrakło również upominków dla gości od dzieci oraz słodkich buziaków. Dzień przepełniony był radością, miłością i wzruszeniem. Na długo zapadnie w pamięci dzieci i ich rodziców.

Spotkanie Kaszubskie

linia2

21 maja w naszym przedszkolu grupa Pszczółki wraz z Krasnoludkami  poprowadziły przygotowane spotkanie dla całego przedszkola na temat  regionu Kaszub w ramach realizacji programu „Piękna nasza Polska Cała”. Gościliśmy Kaszubów ze Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Chyloni oraz uczennicę II klasy Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie – Zuzannę. Nasi goście wystąpili w pięknych strojach Kaszubskich i pomogli nam w prezentacji ciekawostek o naszym regionie. Wspólnie z przedszkolakami odśpiewaliśmy Kaszubski Alfabet. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” zatańczyły taniec „Wele Wetka”, a „Krasnoludki” taniec do utworu „Kowal”. Dzieci z obu grup były ubrane w stroje z elementami Haftu Kaszubskiego co piękne prezentowało się podczas tańców. Wszystkie przedszkolaki miały okazję posłuchać jak brzmi język Kaszubki, gdyż jeden z naszych gości przeczytał wszystkim znany wiersza J. Brzechwy „Okulary”. Zuzia zaśpiewała po kaszubsku piosenkę „Cynada”. Był to  ciekawy, kolorowy i wesoły dzień, który  przybliżył  wszystkim region, w którym  mieszkamy.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc MAJ

Dziecko:

 • Kształtuje przynależność do rodziny.
 • Zna nazwę ulicy, na której mieszka i nazwę swojej miejscowości.
 • Doskonali umiejętności liczenia.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych
 • Kształtuje tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zna symbole narodowe.
 • Kształtuje oraz wzmacnia mięśnie stóp i nóg, wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Ilustruje ruchem treści piosenki, reaguje na zmiany tempa.
 • Czerpie radość ze zgodnej, wspólnej zabawy.
 • Rozróżnia dźwięki ciche i głośne w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Rozróżnia i określa dźwięki przyrody..
 • Zna zawód
 • Rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych, literackich, plastycznych
 • Doskonali percepcję i pamięć słuchową podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Rozwija umiejętności rozumienia własnych uczuć i wyrażania emocji
 • Doskonali umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, strachem.
 • Kształtuje postawy prospołeczne, wyraża empatię .
 • Doskonali pamięć przez naukę krótkich rymowanek.
 • Usprawnia umiejętności ruchowe poprzez taniec.
 • Dostrzega rolę taty i mamy w życiu dziecka.
 • Posługuje się w rozmowie pojęciami jakościowymi– dostrzega przeciwieństwa.
 • Rozwija mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na dowolne tematy
 • Nabywa umiejętności pracy z gliną.
 • Zna codzienne obowiązki domowe i pomaga rodzicom.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Świąt słonecznie roześmianych, w poniedziałek  dużo wody,
zdrowia, szczęścia oraz zgody
z okazji Wielkiej Nocy
życzy Personel grupy I z  dziećmi

Dnia 11.04 2019r. odbyły się zajęcia otwarte z udziałem Rodziców i dzieci
pt. „Wielkanocny koszyczek”. Każdy koszyczek był wyjątkowy. Dzieci wybierały kolory koszyczków i wspólnie z rodzicem ozdabiały  przygotowanymi elementami wiosennymi. Dzieci malowały styropianowe jajka jako ozdobę do koszyczka świątecznego. Wspólnie wykonane dzieło sprawiło wszystkim wiele radości i satysfakcji.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli we wspólnym zajęciu przedświątecznym, za ich poświęcony czas i zaangażowanie w wychowanie dzieci.

Zajęcie otwarte dla Rodziców

ZAPROSZENIE

Dnia 11.04. /czwartek/ o godz. 15:45
Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi do udziału we wspólnych zajęciach
pt. „Wielkanocny Koszyczek” .
Pozwolą one na  miłe  spędzenie czasu ze swoim dzieckiem i na  lepsze  poznanie dzieci podczas zabaw w naszej grupie przedszkolnej.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE na miesiąc- KWIECIEŃ

DZIECKO:
– Wzmacnia więzi rodzinne.
– Zapoznaje się z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą,
poznaje polskie zwyczaje i tradycje.
-Poznaje określenia – pisanka, kraszanka, święconka.
– Kształtuje umiejętność uważnego słuchania opowiadań, wierszy, piosenek.
– Łączy opis słowny z przedmiotem, rozwiązuje zagadki.
– Klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy, liczy w dostępnym zakresie,
– Utrwala znajomość kolorów podstawowych.
– Doskonali rozwój małej i dużej motoryki poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe,  tańce i       pląsy.
– Buduje poprawne wypowiedzi podczas swobodnych rozmów i na temat wysłuchanych   utworów.
– Kształtuje umiejętność właściwego zachowania się przy stole podczas  posiłków,
przestrzega ustalonych zasad obowiązujących w grupie.
– Poznaje pracę rolnika, poznaje produkty, które powstają z mleka, rozumie znaczenie
jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia.
– Potrafi utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, podczas zabaw, zajęć, spożywania      posiłku.
– Rozwija swoją spostrzegawczość, uwagę, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową.
– Kształtuje swoją odwagę, ciekawość, zainteresowanie otaczającym je światem
– Wie, że należy szanować przyrodę.
– Rozwija zainteresowania książką, poznaje określenia –okładka, strona, kartka, księgarnia.
– Potrafi układać opowiadania, historyjki, rozbudza ciekawości badawcze, obserwacyjne.

Dnia 14.03. o godz. 15:45  odbyły się  zajęcia otwarte  pt. „ Budzimy Wiosnę”
na których  tworzyliśmy  instrumenty muzyczne. Służą one dzieciom w zabawach rytmicznych. Serdecznie dziękujemy Mamie Julii za  poświęcony czas,  zaangażowanie i wykonanie pięknych instrumentów.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na MARZEC

Dziecko:

 • Zna i dostrzega charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia.
 • Zna proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Rozumie znaczenie symboli graficznych  i posługuje się nimi w kalendarzu pogody.
 • Posługuje się określeniami ciepłe, zimne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznaje i podaje nazwy pierwszych oznak wiosny
 • Jest kreatywne – maluje na dużych powierzchniach.
 • Zna pracę ogrodnika, jego ubiór, wyposażenie  i akcesoria niezbędne w ogrodzie
 • Doskonali liczenie w zakresie 1- 4 i przelicza w granicach swoich  możliwości.
 • Wykonuje proste prace porządkowe w ogródku przedszkolnym
 • Zna różne rośliny cebulkowe i etapy sadzenia cebuli.
 • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty i przylatujące ptaki
 • Nabywa umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy emocji.
 • Zna polskie zwyczaje ludowe – topienie Marzanny.
 • Nabywa umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zna znaczenie zdrowego stylu życia– ruch, właściwe odżywianie
 • Potrafi bezpiecznie  poruszać się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Chętnie słucha i śpiewa piosenki oraz uczestniczy w zabawach rytmicznych,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach i swobodnie wypowiada się przed grupą.
 • Rozróżnia i nazywa zwierzęta hodowlane i ich domy
 • Rozpoznaje głosy ptaków, zwierząt wiejskich- spostrzegawczość słuchowa
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta dorosłe i młode: koń – źrebak
 • Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia np. dźwiękonaśladowcze,
 • Doskonali czynności podstawowe: chód, bieg, skok, utrzymywanie równowagi.

 PiosenkaZbudź się misiu”
1.Przyszła wiosna do niedźwiedzia:- zbudź się misiu, zbudź!
Pogłaskała słonkiem, -dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
     Ref. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
2.Przyszła wiosna do niedźwiedzia: – zbudź się misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,- gromem zahuczała.
Ref
. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała: – zbudź się misiu, zbudź.
Bzyku, bzyk do ucha, – widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła
niedźwiedź krzyknął – MIÓD!

„PAN OGRODNIK”
1. Przyleciała biedroneczka
do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie,
i grabiami grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,
grządki też podlewa, też podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.
2. Wkoło kwitną już rabatki,
zapylają pszczoły kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie…