Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

10.02.2020 r. Obchodziliśmy urodziny naszego miasta GDYNI

linia2

Dowiedzieliśmy się troszkę więcej o naszym mieście, dzielnicy, poznaliśmy herb Gdyni. Wysłuchaliśmy  legendy związane z Gdynią i naszym regionem, poznaliśmy najważniejsze zabytki i charakterystyczne budowle dla Gdyni.

 Słuchaliśmy muzyki i piosenek o tematyce morskiej, do których stworzyliśmy kilka układów tanecznych. Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy we współpracy zespołowej HERB GDYNI.

DSC_2739 DSC_2754

Grupa ” Smerfów” zaprosiła nas na przedstawienie z okazji  94 urodzin Gdyni , które przygotowali dla całej społeczności przedszkola.

DSC_2745 DSC_2750

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Luty

linia2

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej. Rozbudzenie zainteresowań książką.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.;np przedstawienia kukiełkowego
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi, dobieranie stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanych cech.
 • Prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 • Usprawnienie aparatu oddechowego, narządów artykulacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem, rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego ze światem dinozaurów, podróżowaniem, środkami transportu.
 • Poznawanie różnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
 • Rozwijanie pomysłowości dzieci, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest więcej, mniej i tyle samo.
 • Rozwijanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych, dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawy dramowe i parateatralne.
 • Doskonalenie pamięci słuchowej, pomysłowości i aktywności twórczej,
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu ‘’nie umiem’’.

Piosenka: ” Przedszkolna samba”  sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk
1.
Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka, a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. x2
2.Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę wszyscy…

„Piosenka o Pingwinku”

1.Tupu tupu tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup , tupu tup..
Pingwinek mały jak rodzynek, mały malutki nie znaczy, że chudziutki
dzwoni dzwoneczkami, jedzie już saniami i szuka i szuka i szuka Cię.
Ref: Zatańcz z Pingwinkiem, zatańcz z rodzynkiem, pomaluj, pomaluj, pomaluj zimowy świat /x 2
2.Pingwinek robi tup, tup, tup, pingwinek w śniegu tańczy sobie znów
gra na saksofonie,  śpiewa w górnym tonie i szuka i szuka i szuka Cię.
Ref: Zatańcz z Pingwinkiem (…)x2
3.Pingwinek czapkę fajną nosi co jego włosy mu tarmosi,
zjeżdża już na sankach, ulepił już bałwanka i szuka i szuka i szuka Cię
Ref : Zatańcz z Pingwinkiem (…)x2

20.01. 2020 r. gościliśmy nasze BABCIE I DZIADKÓW

linia2

 Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom za przybycie do przedszkola na przedstawienie z okazji  święta Dnia Babci i Dziadka, które przygotowały   wnuczęta swoimi kochanym babciom i dziadkom.

A TAK ZATAŃCZYLIŚMY I ZAŚPIEWALIŚMY
JAK TYLKO NAJLEPIEJ UMIELIŚMY
DSC_2633DSC_2634 DSC_2636 DSC_2638 DSC_2650

Podziękowania również dla rodziców, którzy  uświetnili uroczystości Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, zapewniając przybyłym gościom słodki poczęstunek.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc STYCZEŃ

           linia2

„Styczeń rok stary z nowym styka,czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka”.

Dziecko:

 • Nabiera umiejętności planowania.
 • Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Nazywa pory roku oraz ich charakterystyczne cechy- dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Określa położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwija wyobraźnie i pomysłowość.
 • Odczytuje globalnie wyraz
 • Wyzwala ekspresję twórczą (plastyczną, muzyczno-ruchową).
 • Poszerza słownik o nazwy miesięcy, nazywanie dni tygodnia.
 • Doskonali umiejętności manualne (cięcie papieru, mocowanie).
 • Buduje wypowiedzi na podany temat -formułuje życzenia dla babci i dziadka.
 • Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci i okazuje im szacunek
 • Nabywa kompetencji językowej, dzieli wyrazy na sylaby.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.
 • Usprawnia percepcję wzrokową,  myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Klasyfikuje przedmioty (pary funkcyjne).
 • Zna zasady układania rytmu.
 • Doskonali liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Poznaje zimowe dyscypliny sportowe i nazwy sprzętu sportowego
 • Identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych
 • Radzi sobie w sytuacjach stresowych, nabywa odporności emocjonalnej.
 • Potrafi okazywać uczucia i budować więzi rodzinne.
 • Uczy się wiary we własne możliwości podczas zabaw, zajęć i podczas występów
 • Dba o własne zdrowie i zna znaczenie hartowania
 • Poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 • Uczy się postaw zdrowej rywalizacji i współpracy w parach.
 • Wyzwala aktywność pantomimiczną
 • Obserwuje uważnie otoczenie, nazywa jego elementy, porównuje z tym, co znajduje się bliżej i dalej.
 • Rozwija motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • Rozwija umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Piosenka:    „POLKA DLA BABCI I DZIADKA”
1.Dziś w przedszkolu piękny bal, bal wspaniały na 100 par,
Bal dla dziadków i dla babć, pięknie zapraszamy Was.
Ref.
To jest polka dla dziadziusia i dla babci i dla wnusia
Kto poleczkę naszą zna, niech zatańczy tak jak ja. /x 2
2.
Do przedszkola zapraszamy babcię, dziadka, tatę, mamę
My tańczymy polkę wraz, bardzo miło płynie czas
Ref.
To jest polka dla dziadziusia i dla babci i dla wnusia
Kto poleczkę naszą zna, niech zatańczy tak jak ja. /x 2

Wiersz:       „Moja babcia”
Jestem sobie wnuczka/ek mała/ły,.
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek, których słucha się wspaniale,
gry, zabawy, wyliczanki,
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię, to nie żarty!