Archiwum kategorii: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc CZERWIEC

linia2 (2)

lato

Dziecko:

 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy, porządkowanie elementów od najmniejszego do największego.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
 • Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń, cierpliwe wysłuchiwanie innych.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo oraz w polskich lasach.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.
 • Obserwowanie zmian w przyrodzie latem, poznanie zjawisk atmosferycznych w czasie burzy. Zachowanie ostrożności.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych, przypomnienie znaczenia kalendarza pogody, rozumienie oznaczeń.
 • Poznanie charakterystycznych cech krajobrazów – morskiego, górskiego i leśnego.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, ochrona przed słońcem.
 • Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Usprawnienie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE na miesiąc- MAJ

 

linia2 (2)MOTYLE

Dziecko:

 • Kształtuje przynależność do rodziny.
 • Zna nazwę ulicy, na której mieszka i nazwę swojej miejscowości..
 • Doskonali umiejętności liczenia.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych
 • Kształtuje tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zna symbole narodowe.
 • Kształtuje oraz wzmacnia mięśnie stóp i nóg, wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Ilustruje ruchem treści piosenki, reaguje na zmiany tempa.
 • Czerpie radość ze zgodnej, wspólnej zabawy.
 • Rozróżnia dźwięki ciche i głośne w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Rozróżnia i określa dźwięki przyrody..
 • Zna zawód
 • Rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych, literackich, plastycznych
 • Doskonali percepcję i pamięć słuchową podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Rozwija umiejętności rozumienia własnych uczuć i wyrażania emocji
 • Doskonali umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, strachem.
 • Kształtuje postawy prospołeczne, wyraża empatię .
 • Doskonali pamięć przez naukę krótkich rymowanek.
 • Usprawnia umiejętności ruchowe poprzez taniec.
 • Dostrzega rolę taty i mamy w życiu dziecka.
 • Posługuje się w rozmowie pojęciami jakościowymi,dostrzega przeciwieństwa.
 • Rozwija mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na dowolne tematy
 • Zna codzienne obowiązki domowe i pomaga rodzicom.
 • Nabywa umiejętności pracy z gliną.
 • Wzbogaca wiedzę na temat pszczół oraz sposobu pozyskiwania miodu, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe.

 

AKCJA „BRATEK”

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM I DZIECIOM ZA CZYNNY  UDZIAŁ
W AKCJI „ SADZENIA KWIATÓW”
PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE WPŁYNĘŁO POZYTYWNIE NA POSTAWY WYCHOWAWCZE  DZIECI I  NA UPIĘKSZENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO.
We wtorek 26.04.2022r. odbyła się kolejny raz Akcja „ Bratek” – Sadzenia kwiatów w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci z wielkim entuzjazmem podejmowały się sadzenia sadzonek kwiatowych. Radość  sprawiała im już samodzielność w wyborze sadzonki, miejsca posadzenia i podlewanie kwiatów ze specjalnie przygotowanych konewek. Każdy mały uczestnik akcji otrzymał symboliczny kwiat z papieroplastyki.

 

22.04.-Międzynarodowy Dzień Ziemi

W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu „Dzień Ziemi”.
Grupa „Smerfy” zaprosiła nas na zajęcia związane z wiedzą ekologiczną. Oglądaliśmy prezentacje multimedialną i braliśmy udział w konkursie o ekologii zdobywając dyplom Przyjaciela Przyrody.
W TYM DNIU CZYNNIE PRZYSTĄPILIŚMY DO SPRZĄTANIA NASZEGO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO RAZEM Z GRUPĄ ” KRASNOLUDKÓW”