Informacje dla grupy: Pszczółki

Informacje z grupy Pszczółki

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  NA  MIESIĄC  CZERWIEC

gif

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki. Przybliżenie zasad życia w społeczności w związku z panującą pandemią.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • Zapoznanie z zasadami dobrego wychowania, jako gość i gospodarz.
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni, wydawania poleceń.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, umiejętności technicznych, kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, umiejętności śpiewania w grupie.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce, porządkowanie wiedzy na temat rzek, jezior, mórz.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech wspólnych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta, zabawa w echo.
 • Zapoznanie z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy owady.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli. Wdrażanie do ostrożności w kontaktach z roślinami.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat barw i ich łączenia, cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Zapoznanie z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu imion: własnego i innych.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Kocham moja mamę

„Co mówi lusterko?” – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą  R. przypomina nazwy uczuć, pokazując znaki. Dzieci po kolei patrzą na sie­bie w lusterku, mówiąc: Teraz jestem… smutny, wesoły, zdziwiony, przestraszony.
K.P. rodzaje emocji

Co mnie cieszy? – rozmowa na temat sytuacji wywołujących różne uczucia na podstawie KP2.37 i doświadczeń dzieci. Dzieci otwierają KP2.37. Opowiadają, co znajduje się na rysunkach. Dzieci naklejają w okienkach symbole uczuć – smutku, zdziwienia, strachu lub radości. Po wykonaniu ćwiczenia siadamy z dzieckiem ze znakiem przedstawiającym radość. Dzieci opowiadają, jakie sytuacje wywołują w nich to uczu­cie.( potem wypowiada się rodzic, rodzeństwo)

„W domu czuję się bezpiecznie” – praca z KP2.38. Doskonalenie umiejętności rytmicznych i ekspresji muzycznej. Dzieci otwierają karty i wyszukują różnice między obrazkami.
K.P różnice między obrazkami

*„Ramka dla mamy” –propozycja pracy z W.50. Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
*„Laurka dla mamy”- wybierzcie jedną z proponowanych i ozdóbcie według własnej kreatywności, a potem podarujcie ją mamusi.
*k.p serca dla mamy                          * k.p. bukiet dla mamy
*K.P. laurka dla mamy                          * laurka dla mamy

*„Kocham mamę!” –  rozmowa na temat relacji dziecka z mamą. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną. Dzieci mogą opowiedzieć kiedy są szczęśliwe, kiedy potrzebują pomocy mamy, jak lubią spędzać czas z mamą?

*PIOSENKI DLA MAMY

Gorące pozdrowienia.

W KWIACIARNI

w kwiaciarni

*„W kwiaciarni” Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Odpowiedz na pytania:

-Co to jest kwiaciarnia?
-Kto pracuje w kwiaciarni
-Czym się zajmuje kwiaciarka?
-Jakie kwiaty można kupić w kwiaciarni?
-Czym się różnią od siebie kwiaty, które można kupić w kwiaciarni?
-Jak nazywamy kwiaty, które kupujemy w doniczkach, a jak te, które kupujemy w bukiecie?
-Jak się nazywa osoba, która tworzy kompozycje z kwiatów?
-Jakich narzędzi potrzebuje w pracy florysta?

*„Wszystko, co widzę” –zabawa dydaktyczna. Rodzic prosi dziecko, aby rozejrzało się po pokoju lub mieszkaniu i wymieniło wszystkie przedmioty o podanej przez R. cesze, np. czerwone, miękkie, drewniane itp. Starszym dzieciom można podać głoskę i poprosić o odszukanie w otoczeniu jak największej liczby przedmiotów, których nazwy się nią rozpoczynają, np. t – telewizor, telefon, toster. Zróbcie zawody – kto znajdzie więcej rzeczy!

– (Zabawa kształtuje spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia, a także w wypadku wariantu dla starszych przedszkolaków – umiejętność dokonywania analizy głoskowej (wyodrębniania głosek w słowie), niezbędnej w nauce czytania.)

* „Barwienie kwiatów „–doświadczenie ; za pomocą wody i barwnika należy przygotować roztwór, który zabarwi płatki na wybrany kolor. Istotą doświadczenia jest nacięcie łodygi. Jest to efekt procesu barwienia kwiatu, opierający się na naturalnym czerpaniu wody przez roślinę z naczynia do łodygi, a dalej do płatków.

BUDOWA KWIAKU 2BUDOWA KWIATU

*Budowa kwiatu: dzieci pokazują części z jakich składa się kwiat, a rodzic pomaga je nazwać : słupek, płatki korony, działki kielicha, pręciki.

*„ Kwiatek dla mamy” –zabawy plastyczne;  wypełnienie konturu wybranego kwiatu plasteliną, kulkami z bibuły lub wydzieranką.
– karty pracy – kolorowanki
* Rysuj po sladzie- tulipany
*WAZON Z KWIATAMI

*”Kwiatki Kasi” – zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz P. Siewiera- Kozłowskiej.
Rodzic recytuje wiersz i pokazuje kolejne kwiaty zgodnie z jego treścią:
Kasia kwiatki raz wąchała
– A psik! (Trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!).
A wąchając tak śpiewała:
Tulipan, to pierwszy kwiatek.
Drugi kwiatek, to jest bratek.
Żonkil, to już trzeci kwiatek,
A stokrotka – czwarty kwiatek.
Hokus pokus! Policz sam!
Ile kwiatków razem mam?
R. pyta dzieci:
Ile kwiatków ma Kasia?
Jaki kwiatek był pierwszy, drugi, trzeci …..?
–  Karta pracy do druku     *Policz kwiatki w zbiorach

 ŻYCZĘ DOBREJ ZABAWY

Mieszkańcy łąki

*„Co słyszysz?” – Ćwiczenie słuchowe.-Rozpoznawanie głosów z  nagrań i prawidłowe nazywanie słyszanych elementów z przyrody, które je wydają.
– świerszcz- Komar- kukułka- kumkanie żab- pszczoły- żuraw 

*„Na łące”- ćwiczenia logopedyczne

 1. a) „Wąchamy kwiaty” – ćwiczenia oddechowe. Dzieci nabierają powietrze nosem do brzucha, a następnie wypuszczają je buzią.
 2. b) „Żaba łapie muchę” – ćwiczenia warg i języka. Dzieci naśladują ciche bzyczenie muchy. Na umówiony gest R. wysuwają szeroki język – jak najdalej do przodu – robią „łyżeczkę” i chowają język.
 3. c) „Rechot żaby” – ćwiczenia mięśni policzków. Dzieci nadymają policzki i zatrzymują w nich powietrze. Następnie naciskają policzki palcami wskazującymi i wolno wypuszczają powietrze.
 4. d) „Złapana mucha” – ćwiczenia języka. Dzieci przy zaciśniętych ustach wypychają końcem języka policzki od środka (w różnych kierunkach).

*Wyszukaj  na obrazkach  kilka rzeczy, którymi się  różnią te obrazki.

RÓŻNICE - ŁAKA

*Propozycja ćwiczeń grafomotorycznych– wybierz i wydrukuj karte pracy, którą chcesz wykonać.
kolorowanka – motyl
*Motyl-kolorowanka
*Policz zwierzęta w zbiorach
*ślimak- rysuj po śladzie

* Zabawa z piosenkami nowymi i znanymi- chwila wspomnień z pobytu w przedszkolu.
” Kwiatki, bratki i stokrotki”

” Pszczółki”

” Koła kręcą się”

Życzymy miłej zabawy.

Na wiosennej łące

łąka

*” Na łące”– propozycja nauki piosenki dla mamy

Na wiosennej łące”- zagadki słowne 
Dzieci odgadują zagadki i wskazują obrazki, które są ich rozwiązaniami.

-Dźwigam dom na grzbiecie ,mam malutkie rogi
Chodzę bardzo wolno, czasem w poprzek drogi. (ślimak)

-Mam skrzydełka delikatne tak jak płatki kwiatów.
Lekko się unoszę nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyl)

-Skacząc po łące szybko uciekam ,
gdy dziób bociana ujrzę z daleka. (żaba)

-Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły.
To dla dzieci robią miodek, pracowite ……………..( pszczoły)

-Błyszczą czarne jej kropki w promieniach słonka,
lata nad łąką a zwie się ………. (biedronka)

—- KARTA PRACY- obrazki do zagadek

*Zabawy matematyczne-  analizy i syntezy wzrokowej,  artykulacyjne, językowe, słowne, słuchowe, dydaktyczne.
„Policz ile”– zabawa matematyczna
Dzieci oglądają planszę „Łąka”, a rodzic zachęca do liczenia:

-Policz, ile jest na obrazku ślimaków? – klaśnij tyle razy
-Ile tam lata niebieskich ważek? – podskocz tyle razy ile jest niebieskich  ważek
-Ile jest biedronek? – podskocz tyle razy
-Ile jest much? – tupnij tyle razy

Za każdym razem dziecko wskazuje palcem na obrazku właściwe elementy i głośno liczy.
*KARTA PRACY- Policz ile

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY

  JAK PORADZĘ SOBIE Z HAŁASEM?

*„Jak poradzę sobie z hałasem?” – rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy na pod­stawie doświadczeń dzieci, zabawy dydaktycznej i KP2.36.

– „Co to za dźwięk?” – zabawa dydaktyczna.
Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami R. prezentuje różne odgłosy, zadaniem dzieci jest odgadnąć, co to za dźwięk: zatrzaskiwanie drzwi, stawianie kubka na stole, szeleszczenie pogiętą kartką papieru, gwizdanie na gwizdku, głośne tupanie, przewracanie stron w książce, przelewanie wody z kubka do kubka, przesypywanie klocków, gra na tamburynie. R. pyta dzieci: Które z tych odgłosów były dla was przyjemne? Które były nieprzyjemne? Jak myślicie dlaczego? Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a inne nie? Od czego to zależy? R. mówi dzieciom o szko­dliwości hałasu dla naszego zdrowia.
kubek, kubek z wodą, gwizdek, książka, tamburyn
DZWIĘKI- KARTA PRACY
* Wykonanie KP2.36 – odszukiwanie przedmiotów wydających ciche dźwięki. Dzieci wykonują zadanie. • KP2

*„Po cichutku”
– zabawy ruchowe.
„Rozpoznajemy kroki swojej rodziny” – dzieci siedzą z członkami rodziny z zamykają oczy. Dotknięta przez R. osoba  otwiera oczy, wstaje, obchodzi pozostałe osoby dookoła, następnie siada na swoim miejscu. Dzieci pojedynczo odgadują, kto to mógł być.

– „Gdzie jesteś?” – dzieci stoją . W środku kręgu jest dwoje dzieci / lub dziecko  i rodzic/ z zawiązanymi oczami. Jedno z nich szuka drugiego, wołając je po imieniu, np. Olu, gdzie jesteś? Drugie dziecko/ osoba/ odpowiada – Tutaj. Mogą powtarzać to wielokrotnie, aż się znajdą. Gdy dzieci się odnajdą, następuje zmiana. chusty

– „Ilu gości przyszło do ciebie?” – dzieci/rodzice/ siedzą w kręgu. Jedno z nich ma zasłonięte oczy. Wskazane przez R. dzieci /rodzic/ cicho ustawiają się za dzieckiem, które ma zasłonięte oczy. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, ile dzieci/ osób/ za nim stoi lub kto.

– „Dzień dobry!” – jedno dziecko jest odwrócone plecami do reszty. Wskazane przez R. dziecko mówi: Dzień dobry… (podaje imię dziecka/ rodzica/ siedzącego tyłem). Dziecko ma zgadnąć, kto je przywi­tał. Jeśli popełni błąd, następuje zamiana.


*„Ucho – dzięki niemu słyszę”
– propozycja wykonanie modelu ucha z plasteliny i rozmowy na temat narządu słuchu.
R. mówi: Narządem słuchu są uszy, to dzięki nim słyszymy. Dotknij­cie delikatnie swoich uszu. To czego dotykacie, to małżowina uszna, część ucha zewnętrznego, bo ucho to nie tylko to, czego dotykacie, duża część aparatu słuchowego znajduje się w środku głowy – to ucho wewnętrzne. Jeszcze raz dotknijcie małżowiny usznej, to ona zbiera wszystkie dźwięki z otoczenia, które przedostają się do otworu w uchu – czyli wewnętrznego przewodu słuchowego. Dzieci lepią z plasteliny model ucha zewnętrznego.

 *R. zachęca dzieci do wyrazistego wymawiania łamańców językowych:
Kra krę mija, Lis ma norę,
-Stół z powyłamywanymi nogami,
-Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego,
-Ząb – zupa zębowa, dąb – zupa dębowa.

POWODZENIA

UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI

Zabawy rytmiczne:
– Misia bela – zabawa z pokazywaniem
Dzieci słuchają piosenki ,śpiewają i wykonują wskazane ruchy.


– Swobodne po­ruszanie się dzieci do muzyki. Dz. poruszają się do rytmu granego przez R. na tamburynie: marsz, podskoki, bieg..
– Gra  na instrumentach – gitara – (pudełko z gumkami recepturkami (przygotowane poprzedniego dnia lub  na innych ). Dzieci trzymają gitarę w jednej ręce, palcem wskazującym drugiej ręki grają do muzyki, starając się utrzymać rytm piosenki. Za drugim razem grają i śpiewają piosenkę.
*Ćwiczenia oddechowe „Co to za dźwięk?”.
Dziecko na wydechu wydaje różne dźwięki, przedłużając ich brzmienie. Dziecko powtarza i odgaduje, co to za dźwięk. Np. fffffffffffffffff (wiatr), wwwwwww (duży owad – bąk, trzmiel), ssssssss (wąż, gąska), zzzzzzz (mucha, komar), szszsz ( szum morza), żżżżżżżż (dźwięk wydawany przez piłę podczas pracy) (zwracamy uwagę na dykcję dziecka)

*„Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości!” – rozmowa na temat odpowiedniego zachowania na podstawie zabawy parateatralnej. Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości. Zabawa parateatralna.  Rozmowa o uroczystościach przedszkolnych, które odbyły się w tym roku. Tłumaczymy, jak  się powinno zachowywać w czasie takich uroczystości w przedszkolu, teatrze lub w innych miejscach, ale Wy na pewno pamiętacie i wiecie o czym rozmawialiśmy przed występami, wycieczkami np. do teatru.

*Zabawa parateatralna. Do tej zabawy przydało by się dwoje  dzieci, które siadają na krzesłach przodem  do osoby mówiącej..
-Wyobraźcie sobie, że jesteście publicznością, a Ja jestem aktorką na scenie. Jedno dziecko dostaje jabłko, udaje, że je zjada. Drugie dziecko patrzy i wypowiada się na temat zachowania osoby jedzącej jabłko (lub inne jedzenie).
-Czy taka osoba zachowuje się odpowiednio?.
Dwoje dzieci rozmawia ze sobą, śmieje się głośno. Czy takie dzieci zachowują się odpowiednio?.
-Wyobraź sobie, że na scenie skończyła się uroczystość. Osoba prowadząca kłania się wam. Jedno dziecko bije brawo, drugie wstaje i odchodzi od grupy. Które dziecko zachowuje się odpowiednio? I dlaczego tak sądzicie?

*„Na muzyce w przedszkolu”- Zabawa z pokazywaniem. Dzieci słuchają piosenki i śpiewają oraz tańczą.

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.– /Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na boki./
Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło. x2 jw. (instrumenty)- /Dzieci idą w prawo w rytm uderzeń bębna/.
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. -/Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na boki/.
Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2 jw. (instrumenty) -/Dzieci biegną w
lewo w rytm dźwięków janczarów./
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.-/ Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na boki/
Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło. x2 jw. (instrumenty) -/Dzieci cwałują ruchem dostawnym w prawo w rytm uderzeń bębna/.
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.- /Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na boki./
Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2 jw. (instrumenty)- /Dzieci podskakują obunóż w prawo./
Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.-  /Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na boki./
R. ZADAJE PYTANIA: Dlaczego na muzyce w przedszkolu jest wesoło? Jakie instrumenty wystąpiły w piosence.

*Posłuchajcie i jak znacie tą piosenkę to razem zaśpiewajcie.
-„JESTEM POLAKIEM”

.* Proponuje ćwiczenia artykulacyjne:   doskonaląc dziecka aparat mowy:
– szybkie wymawianie na zmianę głosek a i o;  szybkie wymawianie na zmianę głosek i i u; cmokanie, parskanie jak koń;  szybka zmiana pozycji ust od „ryjka” do szerokiego uśmiechu.

Życzymy dobrej zabawy i rozśpiewania.