Informacje dla grupy: Puchatki

Informacje z grupy Puchatki

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Drodzy Rodzice w związku z „Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom”
serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej sali i poczytania dzieciom.

193

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

DSC_0003_90 DSC_0018_39 DSC_0382 DSC_0403 DSC_0413 DSC_0730 DSC_0747 DSC_0748 DSC_0829 DSC_1009

?

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc czerwiec

dzie-dziecka-children-day-kids-1 Zna prawa dziecka i wie, że powinno oczekiwać ich przestrzegania.
 Wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa.
 Poznaje wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
 Doskonali percepcję wzorkową i sprawność grafomotoryczną.
 Wykonuje prace plastyczno-techniczne inspirowane kulturą innych krajów.
 Rozpoznaje i nazywa pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
 Przelicza i porównuje liczebność elementów.
 Wykonuje doświadczenia związane z unoszeniem się i lataniem.
 Poznaje maszyny latające.
 Zdobywa podstawową wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.
 Gromadzi informacje na temat swojej okolicy.
 Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę stolicy i symbole narodowe.
 Poznaje legendy Warszawy i Krakowa.
 Uczy się zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
 Poprawnie wskazuje i nazywa strony ciała.
 Zgodnie współpracuje z grupą w czasie wspólnych zadań.
 Utrwala wiedzę o poznanych żywiołach i związanych z nimi zjawiskach.
 Prawidłowo formułuje wypowiedzi na podany temat, potrafi podzielić się swoją wiedzą.
 Przeprowadza doświadczenia i formułuje wnioski.
 Tworzy muzykę na instrumentach perkusyjnych.
 Zgodnie współpracuje z grupą, tworząc prace plastyczno-techniczne.

dziendziecka

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc maj

 • Wymienia i wskazuje nazwy miejscowości na mapie Polski, wie, jak wygląda mapa Polski.
 • Wie, że Warszawa jest stolicą Polski i gdzie jest położona.
 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 • Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Buduje proste wypowiedzi na dany temat.
 • Doskonali umiejętności rozpoznawania kolorów i figur geometrycznych.
 • Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
 • Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
 • Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.
 • Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.
 • Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
 • Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.
 • Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich
 • Przelicza w zakresie 1-6.
 • Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 • Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.
 • Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

Piosenka „Dla rodziców”

 Kocham słońce, kocham wiatr
kocham drzewa kocham las,
kocham lody waniliowe,
kocham ciastka owocowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham mamę
i niech każdy o tym wie,
Moja mama jest najlepsza
nie chce innej – kocham Cię.

Kocham góry kocham świat,
Kocham wszystkich kocham Was,
kocham morze turkusowe
kocham łąki kolorowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham tatę
i niech każdy o tym wie,
Bo mój tata jest najlepszy
i innego nie chce mieć.

POZNAJEMY PRZEDSZKOLE OD KUCHNI

?
?

?

 

?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

• Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.
• Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
• Poznaje środki transportu wodnego.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
• Poznaje sporty wodne.
• Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.
• Obserwuje wiosenną przyrodę.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Przelicza w zakresie 1-6.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
• Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.
• Zna znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
• Wie skąd pochodzi woda, a co za tym idzie: wzmacnia wiedzę o potrzebie picia wody.
• Wie czym jest woda źródlana/woda dobrej jakości.
• Utrwala nawyk picia wody.
• Wie, że:
*las jest zespołem różnych organizmów żyjących w dynamicznej równowadze,
*las to dom dla zwierząt,
*człowiek może czerpać z lasu wiele korzyści,
*należy szanować poszczególne elementy składające się na las.
• Zna pojęcie segregowania odpadów.
• Wie, jak ważne jest segregowanie odpadów.
• Zna pojęcie recyklingu.
• Wie, dlaczego recykling jest tak ważny.

ZIEMIAWUSCISKU

 

BAL U ZDROJKA CZYLI „ŚWIĘTO WODY I ZDROJKA”

?
?

DSC_1221

?? ?

 

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec w grupie „Puchatki”:

• Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie. Poznaje zwierzęta wodne.
• Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
• Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.
• Obserwuje wiosenną przyrodę. Zakłada hodowlę roślin.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.
• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.
• Poznaje tradycje wielkanocne. Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.
• Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

„Wiosna idzie”

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Wiosna! Wiosna idzie!
Po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Prowadzi ją słońce!

POWITANIE WIOSNY

?
?

?

„W MARCU JAK W GARNCU” – MARCOWA POGODA

DSC_0842 DSC_0843 DSC_0847 DSC_0850 DSC_0851 DSC_0855 DSC_0858 DSC_0860

Zebranie z Rodzicami 28.02.2018

Drodzy Rodzice
Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców,
które odbędzie się 28.02.2018 (środa) o godz. 16:15,
na którym zostaną Państwo zapoznani z wynikami obserwacji swojego dziecka,
a także zostaną omówione sprawy bieżące grupy.

Już pół roku już za nami :)

Drodzy Rodzice pól roku już za nami, czas w krótkiej fotorelacji przypomnieć sobie czym zajmowały się nasze przedszkolaki.

Tak codziennie spędzaliśmy czas na przedszkolnym placu zabaw :)

WP_20171009_11_01_49_Pro

Często odwiedzaliśmy bibliotekę.

Odwiedziny w Bibliotece osiedlowej z okazji „Urodzin Kubusia Puchatka”. WP_20171013_10_08_22_ProWP_20171013_10_52_22_Pro WP_20171013_10_52_28_Pro

„Dzień Pluszowego Misia” w bibliotece.

przedszkole grudien 2017 (12) przedszkole grudien 2017 (15) przedszkole grudien 2017 (24) przedszkole grudien 2017 (29) przedszkole grudien 2017 (32)Odbyło się również: „Pasowanie na Puchatka”
Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze, tańce, zdobytą już wiedzę i swoje piękne uśmiechy. Wykonały również „trudne zadanie” jakim było zjedzenie łyżeczki miodu i kawałka marchewki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grupowe Zabawy Andrzejkowe.

przedszkole grudien 2017 (42) przedszkole grudien 2017 (43) przedszkole grudien 2017 (45) DSC_0001_126 DSC_0004_90 DSC_0007_73 DSC_0057_12 DSC_0060_13 DSC_0062_9

Zabawy z cyklu „Cztery żywioły wokół nas” – eksperymenty z ogniem.

przedszkole grudien 2017 (3) DSC_0001_118 DSC_0001_119 DSC_0005_69 DSC_0005_70 DSC_0006_67 DSC_0007_65 DSC_0007_66

Spotkamy się ze Świętym Mikołajem, który odwiedził nasze przedszkole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA