Informacje dla grupy: Puchatki

Informacje z grupy Puchatki

Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc maj

 • Wymienia i wskazuje nazwy miejscowości na mapie Polski, wie, jak wygląda mapa Polski.
 • Wie, że Warszawa jest stolicą Polski i gdzie jest położona.
 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 • Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Buduje proste wypowiedzi na dany temat.
 • Doskonali umiejętności rozpoznawania kolorów i figur geometrycznych.
 • Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
 • Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
 • Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.
 • Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.
 • Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
 • Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.
 • Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich
 • Przelicza w zakresie 1-6.
 • Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 • Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.
 • Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

 

Piosenka „Dla rodziców”

 Kocham słońce, kocham wiatr
kocham drzewa kocham las,
kocham lody waniliowe,
kocham ciastka owocowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham mamę
i niech każdy o tym wie,
Moja mama jest najlepsza
nie chce innej – kocham Cię.

Kocham góry kocham świat,
Kocham wszystkich kocham Was,
kocham morze turkusowe
kocham łąki kolorowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham tatę
i niech każdy o tym wie,
Bo mój tata jest najlepszy
i innego nie chce mieć.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

• Przeprowadza zabawy badawcze, prowadzi obserwacje.
• Grupuje obiekty ze względu na ciężar.
• Poznaje środki transportu wodnego.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie.
• Poznaje sporty wodne.
• Zna zasady bezpiecznego przebywania nad wodą.
• Obserwuje wiosenną przyrodę.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Przelicza w zakresie 1-6.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
• Rozumie znaczenie spożywania produktów mlecznych dla zdrowia.
• Zna znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
• Wie skąd pochodzi woda, a co za tym idzie: wzmacnia wiedzę o potrzebie picia wody.
• Wie czym jest woda źródlana/woda dobrej jakości.
• Utrwala nawyk picia wody.
• Wie, że:
*las jest zespołem różnych organizmów żyjących w dynamicznej równowadze,
*las to dom dla zwierząt,
*człowiek może czerpać z lasu wiele korzyści,
*należy szanować poszczególne elementy składające się na las.
• Zna pojęcie segregowania odpadów.
• Wie, jak ważne jest segregowanie odpadów.
• Zna pojęcie recyklingu.
• Wie, dlaczego recykling jest tak ważny.

ZIEMIAWUSCISKU

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec w grupie „Puchatki”:

• Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie. Poznaje zwierzęta wodne.
• Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
• Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.
• Obserwuje wiosenną przyrodę. Zakłada hodowlę roślin.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.
• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.
• Poznaje tradycje wielkanocne. Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.
• Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

„Wiosna idzie”

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Wiosna! Wiosna idzie!
Po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Prowadzi ją słońce!

Zebranie z Rodzicami 28.02.2018

Drodzy Rodzice
Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców,
które odbędzie się 28.02.2018 (środa) o godz. 16:15,
na którym zostaną Państwo zapoznani z wynikami obserwacji swojego dziecka,
a także zostaną omówione sprawy bieżące grupy.

Już pół roku już za nami :)

Drodzy Rodzice pól roku już za nami, czas w krótkiej fotorelacji przypomnieć sobie czym zajmowały się nasze przedszkolaki.

Tak codziennie spędzaliśmy czas na przedszkolnym placu zabaw :)

WP_20171009_11_01_49_Pro

Często odwiedzaliśmy bibliotekę.

Odwiedziny w Bibliotece osiedlowej z okazji „Urodzin Kubusia Puchatka”. WP_20171013_10_08_22_ProWP_20171013_10_52_22_Pro WP_20171013_10_52_28_Pro

„Dzień Pluszowego Misia” w bibliotece.

przedszkole grudien 2017 (12) przedszkole grudien 2017 (15) przedszkole grudien 2017 (24) przedszkole grudien 2017 (29) przedszkole grudien 2017 (32)Odbyło się również: „Pasowanie na Puchatka”
Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze, tańce, zdobytą już wiedzę i swoje piękne uśmiechy. Wykonały również „trudne zadanie” jakim było zjedzenie łyżeczki miodu i kawałka marchewki.

Grupowe Zabawy Andrzejkowe.

przedszkole grudien 2017 (42) przedszkole grudien 2017 (43) przedszkole grudien 2017 (45)

Zabawy z cyklu „Cztery żywioły wokół nas” – eksperymenty z ogniem.

przedszkole grudien 2017 (3)

Spotkamy się ze Świętym Mikołajem, który odwiedził nasze przedszkole.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na Styczeń 2018

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń
• Poznaje tradycje noworoczne.
• Poznaje urządzenia do odmierzania czasu.
• Uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy.
• Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej.
• Poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna i Układ Słoneczny.
• Dostrzega żartobliwą wymowę utworu literackiego.
• Wymienia nazwy zimowych miesięcy i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
• Podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej.
• Nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania.
• Ilustruje treść opowieści matematycznej i układa własną opowieść.
• Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
• Dostrzega rymy i układa rymowanki. Przelicza wyrazy w zdaniach.
• Poznaje pojęcie naczynia kuchenne i ich przeznaczenie.
• Nazywa różne produkty spożywcze i uczestniczy w degustacji.
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami.
• Poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich.
• Tworzy obrazkowy przepis kulinarny lub komponuje posiłek z wycinków z gazet.
• Określa zasady zdrowego żywienia.
• Obserwuje światło i rozumie zjawisko powstawania cienia.
• Rozumie pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka, scena, widownia, kurtyna.
• Przelicza i przekłada wynik na ruch.

98260_zima_snieg_balwanek_dzieci

„Śnieg” I. Salach – wiersz
Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy,
sanki,
ulepimy,
dwa,
bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.

„Dwanaście miesięcy” – piosenka.
1. Styczeń, luty – zimno wszędzie.
Co to będzie? Co to będzie?
Marzec, kwiecień, maj i czerwiec
– coraz cieplej, coraz lepiej!
Ref. Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
2. Lipiec, sierpień – to wakacje.
Macie rację! Macie rację!
Wrzesień słonkiem nas zawoła
– idą dzieci do przedszkola.
Ref. Tralala, tralala! …
3. A październik i listopad
– jesień złota, no i słota…
Grudzień cieszy nas świętami,
Kolędami, prezentami.
Ref. Tralala, tralala! ….

Życzenia Noworoczne

Nowy Rok przywitał się z nami,
a Stary Rok odchodzi w oddali.
Niech się spełnią wszystkie życzenia,
te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku
w nadchodzącym Nowym Roku.

2018
Nowy Rok niech przyniesie Państwu i naszym „Puchatkom”
dużo szczęścia, wiele radości a przede wszystkim dużo zdrowia.
Szczęśliwego 2018 Roku!
Wychowawczynie z gr. III „Puchatki”