Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zebranie z rodzicami – 17.06.2019

Serdecznie zapraszam rodziców z grupy Gumisie
na ostatnie zebranie z rodzicami,
które odbędzie się 17.06.2019 o godzinie 15:45 w naszej sali.
Celem jest omówienie wyników obserwacji końcowej
oraz podsumowania całego roku szkolnego 2018/2019.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE V „GUMISIE”:

• uwrażliwienie na innych;
• doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
• poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• zaznajomienie dzieci ich prawami;
• kształtowanie poczucia własnej wartości;
• zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
• doskonalenie umiejętności czytania dat;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
• doskonalenie czytania globalnego;
• utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
• doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
• poszerzanie słownika;
• poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
• poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
• doskonalenie słuchu fonemowego;
• doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
• poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
• doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
• doskonalenie motoryki małej;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• integracja grupy;
• doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
• doskonalenie umiejętności czytania globalnego
• doskonalenie ekspresji twórczej;
• doskonalenie sprawności manualnej;
• doskonalenie uważnego słuchania;
• doskonalenie kreatywnego myślenia;
• poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
• doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

„Odprowadzam sam”

Zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, opiekunami do wzięcia udziału kampanii „Odprowadzam sam”.
Tak jak w ubiegłych latach, również i w tym roku bierzemy udział w kampanii „Odprowadzam sam” organizowanej przez Zarząd Dróg i Zieleni UM w Gdyni.

Główny cel projektu to przede wszystkim zmniejszenie ruchu samochodowego przy gdyńskich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas ich codziennej podróży do placówki oraz edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, promocja zrównoważonych sposobów przemieszczania się po mieście w codziennych podróżach, w szczególności chodzenia pieszo oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, poprzez regularne odprowadzanie dzieci do placówki zamiast odwożenia ich samochodem.

Zasady kampanii są bardzo proste. Każde dziecko, które przyszło do przedszkola na piechotę, rowerem (hulajnogą, na rolkach itp), autobusem, trolejbusem, pociągiem czy nawet samochodem (w przypadku gdy rodzice zaparkowali w pewnej odległości od placówki i przespacerowali się z dzieckiem np. 300-500 m) otrzymuje naklejkę do naklejenia na plakat-drzewko.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

 

 • wprowadzenie litery Z, z oraz F, f;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • czytanie globalne wybranych wyrazów;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • zapoznanie z aspektem monetarnym;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC  W GRUPIE V „GUMISIE”:

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych; eksperymentowanie z farbami;
 • wprowadzenie liter: W, w; G, g;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez; wypowiadanie się na dany temat;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • poznanie regionu kurpiowskiego, jego obyczajów, strojów, rzemiosła;
 • rozwiązywanie zagadek słownych w języku kurpiowskim; poszerzanie słownika;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy; określanie położenia;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi oraz poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • ekspresja twórcza; sprawność manualna;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • uwrażliwienie na świat przyrody i na zmiany w przyrodzie.

ZEBRANIE

DRODZY RODZICE !!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 roku
o godzinie 16.30 w sali grupy V – „Gumisie”.
Celem zebrania jest podsumowanie półrocznej pracy w grupie, omówienie arkuszy obserwacji dzieci oraz spraw bieżących grupy.

Na zebranie zapraszamy bez dzieci. 😉