Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc maj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

Dziecko:

 • Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
 • Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
 • Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, „z”, d”, „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
 • Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
 • Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
 • Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.
 • Odtwarzanie i samodzielne układanie rytmów z korali.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych w ogrodzie.
 • Codzienne słuchanie przez dzieci czytanych utworów literackich dla dzieci  w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków.
 • Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny.
 • Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności.
 • Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych.
 • Wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu.
 • Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Tworzenie „Drzewa rodzinnego” i utrwalanie znajomości stopni pokrewieństwa w rodzinie.
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych ukazujących łagodzenie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji między rodzeństwem.
 • Doskonalenie sprawności i pamięci ruchowej podczas ćwiczeń rytmicznych i odtwarzania sekwencji ruchowych.
 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych.
 • Dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku.
 • Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas kalkowania ptaków.
 • Wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych.
 • Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski.
 • Doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.
 • Ćwiczenie długości wydechu i aparatu mowy podczas zabaw polegających na przedmuchiwaniu rurką elementów na pole przeciwnika.
 • Prowadzenie obserwacji pogody i zapisywanie wyników za pomocą symboli.

PIOSENKI:

MAMA I WIATR – CZARODZIEJ

W pewien dzień majowy przyszedł Wiatr-Czarodziej

i szepnął do mamy, że ją wynagrodzi.

A za co? Za smutki i za moje psoty,

i za to, że mama tyle ma roboty.

Ref: Tak dla mamy wietrzyk wiał, królową ją

zrobić chciał, bukiet kwiatów dać w wazonie

i posadzić ją na tronie, ale mama nie chciała,

ze mną być wolała.

Prosił Wiatr i prosił, bo zleciał pól świata,

aby na Dzień Mamy zdążyć pozamiatać.

Pozmywał naczynia, powynosił śmieci,

to powinny robić za mamusię dzieci.

Ref:

konwalie_niezapominajki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c kwiecień:

Dziecko:

 •  Wymienia cechy charakterystyczne wczesnowiosennej pogody.
 • Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące zjawisk atmosferycznych oraz uczy się w elementarnym zakresie przewidywać pogodę na podstawie obserwacji nieba.
 •  Doskonali umiejętność odczytywania informacji zapisanych symbolicznie oraz podejmuje próby tworzenia własnych znaków i symboli graficznych.
 • Poznaje rośliny chronione oraz rozumie konieczność przestrzegania zakazu ich zrywania w naturalnym środowisku.
 • Doskonali umiejętności wokalne i taneczne.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków oraz dostrzega ich pożyteczną rolę dla środowiska.
 • Potrafi prowadzić planowe obserwacje oraz rejestrować dostrzeżone zmiany i zjawiska.
 • Wykonywanie ozdób świątecznych, inspirowanych wytworami sztuki ludowej swojego regionu.
 • Wielozmysłowo poznaje właściwości powietrza oraz wzbogaca słownictwo służące ich określaniu.
 • Podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z badanych i obserwowanych zjawisk.
 • Poznaje obraz graficzny wielkiej i małej litery „f” i „r”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Poznaje znaczenie i sposoby wykorzystywania właściwości powietrza przez człowieka.
 • Poznaje instrumenty muzyczne dęte oraz ich brzemienie.
 • Wykonuje improwizacje ruchowo-taneczne do muzyki, ilustrując jej treść, nastrój i tempo.
 • Nauka prognozowania pogody na podstawie wyglądu chmur.
 • Organizowanie kącika tematycznego, gromadzenie przedmiotów i zabawek, w których jest wykorzystywane powietrze.
 • Poznanie różnych stanów skupienia podczas zabaw badawczych.
 • Wzbogaca wiedzę na temat powietrznych środków transportu oraz dokonuje ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria.
 • Dostrzega wpływ rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróżny.
 • Stosuje określenia stopniujące odnoszące się do wysokości i szybkości.
 • Poznaje metody łączenia ze sobą różnorodnych elementów podczas konstruowania z materiałów wtórnych.
 • Uważnie słucha dłuższych opowiadań i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, doskonaląc umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 • Uczestniczenie w zabawach sprawnościowych, doskonalenie równowagi.

flower-3219718_640