Informacje dla grupy: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza i fotografa; ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Dzień Dyni

W piątek 29 października obchodziliśmy Dzień Dyni. Święto to rozpoczęliśmy już dzień wcześniej, kiedy to dzieci ozdabiały swoją dynię kolorowym papierem i powstawały kolorowe dynie.

DSC_0310 DSC_0311

W piątek nasze zabawy rozpoczęliśmy od piosenki o dyni, podczas której dzieci prezentowały swoje dyniowe stroje.

DSC_0312 DSC_0313

Dzieciom bardzo podobała się ta piosenka a zwłaszcza dyniowy taniec. Następnie dzieci improwizowały do wiersza „Zasadził Dziadek dynię w ogrodzie, chodził i chodził i podlewał dynię co dzień … „. Zabawa ta sprawiła dzieciom dużo radości. Nie zabrakło również w tym dniu zabaw plastycznych, były malowanki, rysowanki, wyklejanki i przeliczanki.

DSC_0314 DSC_0315 DSC_0316

Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy przebrali swoje dzieci w tym dniu.