Archiwum kategorii: Gumisie

Informacje z grupy Gumisie

Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych

Jak co roku i od wielu lat zbiórka nakrętek plastikowych trwa nieprzerwalnie.  Głównie zbieramy nakrętki w ramach akcji konkursowej Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki – „Mała nakrętka – duży problem”.  Zbiórka nakrętek jest jednym z elementów dużego projektu edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii. 

 Plakat-Nakretki-B3

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek przez cały rok szkolny. 

Jeśli pojawi się jeszcze inny cel zbiórki nakrętek, przekażemy Państwu informację na jej temat. 

Dziękujemy 

Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i ich Rodziców

 Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Moje ulubione miejsce w Gdyni” 

Obraz gdynia

Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku spacerów dokąd chętnie wybiera się z Rodzicami. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek, podczas których będzie można uwiecznić w obiektywie aparatu piękno naszego miasta Gdyni.

Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów zabieramy ze sobą kochanych Rodziców i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszym mieście.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i rodziców z Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni (od 3 do 6 lat)
 • Konkurs trwa od 31.01.2022 do 28.02.2022 r.
 • Fotografię formatu minimum 15 cm x 21 cm należy złożyć w postaci odbitki lub w formie drukowanej. Zdjęcie musi ukazać ciekawe miejsce z naszego miasta.
 • Prace należy dostarczyć do dnia 28.02.2022 do koordynatorów konkursu.
 • Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Każdy dziecko biorące udział w konkursie może zgłosić 1 zdjęcie.
 • Każde zdjęcie musi posiadać na odwrocie metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę i grupy.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
 • Organizator zwraca prace biorące udział w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości i na stronie internetowej przedszkola.
 • Koordynatorzy konkursu:  Edyta Nalewajk, Katarzyna Szewczyczak i Justyna Tusińska
 • Skład Komisji konkursowej: nauczycielki i personel Przedszkola nr 31

   Zachęcamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!!

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za pomoc w zbiórce karmy i innych rzeczy dla zwierząt ze schroniska „Ciapkowo” w Gdyni, która odbyła się na terenie naszego przedszkola.

Otrzymaliśmy dyplom za podjętą współpracę i okazane serce porzuconym zwierzętom ze schroniska.

Dziękujemy tacie Zosi z grupy „Puchatki” za dostarczenie rzeczy do schroniska.

IMG_20220125_073626 IMG_20220119_131810

Dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych zbiórkach na rzecz zwierząt.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza i fotografa; ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).