Informacje dla grupy: Smerfy

Informacje z grupy Smerfy

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc STYCZEŃ

 Styczeń bardzo kolorowy i wesoły miesiąc pomimo tego, że zimowy. Dzieci w tym miesiącu poznają nazwy miesięcy, dni tygodnia, poznamy budowę zegara i jak odczytywać z niego czas.

W następnym tygodniu zapoznamy się z zimowym krajobrazem i dowiemy się co można robić zimą, żeby się nie nudzić i jak się ubrać w zimowe dni.

Poznamy cyfrę 8 i 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

Będziemy poznawać litery U i S, a także doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu oraz rozwijać  kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Wspomnimy również o babci i dziadku, o tym jak się bawili jak byli mali i jak bawimy się z nimi teraz.

Zaprosimy również naszych dziadków na uroczystość z okazji ich święta i przygotujemy dla nich drobne upominki.

Zimowe sporty, jakże mogłoby ich zabraknąć. Dowiemy się jak się bawić, jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Jakie są zimowe dyscypliny sportowe, kto zdobył medale na zimowej olimpiadzie?

Będziemy omawiali również temat dymów, akcja sanepidu „Mamo, tato nie pal proszę”- akcja antynikotynowa mająca na celu wprowadzenie do tematu, która ma uświadomić dzieciom, że palenie papierosów jest szkodliwe dla organizmu człowieka.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 i 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k , R, r oraz L, l , rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;
 • pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w wybranych krajach na świecie;

pobrane