Archiwum kategorii: Smerfy

Informacje z grupy Smerfy

Zamierzenia wychowaczo – dydaktyczne na miesiąc MARZEC

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do własciwego dbania o higienę jamy ustnej oraz dbania o swoje zdrowie
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanka;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 13, 14.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2, 3.

#napomocUkrainie

Zwracamy się do Was wszystkich o pomoc i udział w zbiórce darów rzeczowych dla ludzi uciekających z Ukrainy, kraju w stanie wojny.

Od 28 lutego 2022 do odwołania

w naszym przedszkolu będziemy prowadzić zbiórkę darów rzeczowych w ramach akcji #napomocUkrainie zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
Przyniesione do przedszkola rzeczy będziemy sukcesywnie zawozić do oddziału PCK.

Prosimy o pomoc i zbiórkę rzeczy wymienionych na plakacie.

UKRAINA-zbiorka-FB-post

https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy

 Polski Czerwony Krzyż ogłasza zbiórkę darów rzeczowych pod hasłem  #napomocUkrainie
Zebraną żywność, chemię i kosmetyki oraz środki opatrunkowe prosimy układać w kartonach w holu głównym przedszkola. Zebrane rzeczy będziemy na bieżąco zawodzić do punktów PCK.

Podzielmy się tym co mamy z ludźmi uciekającymi przed wojną,  która jest tak blisko nas.

Nie bądźmy obojętni. Zbieramy:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

UWAGA! Nie zbieramy odzieży.

Koordynator zbiórki w przedszkolu – Alina Mleczak.

Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych

Jak co roku i od wielu lat zbiórka nakrętek plastikowych trwa nieprzerwalnie.  Głównie zbieramy nakrętki w ramach akcji konkursowej Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki – „Mała nakrętka – duży problem”.  Zbiórka nakrętek jest jednym z elementów dużego projektu edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii. 

 Plakat-Nakretki-B3

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek przez cały rok szkolny. 

Jeśli pojawi się jeszcze inny cel zbiórki nakrętek, przekażemy Państwu informację na jej temat. 

Dziękujemy 

Zadania opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka, pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Konkurs Fotograficzny dla Dzieci i ich Rodziców

 Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci z naszego przedszkola wraz z Rodzicami

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. Moje ulubione miejsce w Gdyni” 

Obraz gdynia

Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku spacerów dokąd chętnie wybiera się z Rodzicami. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek, podczas których będzie można uwiecznić w obiektywie aparatu piękno naszego miasta Gdyni.

Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów zabieramy ze sobą kochanych Rodziców i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszym mieście.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i rodziców z Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni (od 3 do 6 lat)
 • Konkurs trwa od 31.01.2022 do 28.02.2022 r.
 • Fotografię formatu minimum 15 cm x 21 cm należy złożyć w postaci odbitki lub w formie drukowanej. Zdjęcie musi ukazać ciekawe miejsce z naszego miasta.
 • Prace należy dostarczyć do dnia 28.02.2022 do koordynatorów konkursu.
 • Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • Każdy dziecko biorące udział w konkursie może zgłosić 1 zdjęcie.
 • Każde zdjęcie musi posiadać na odwrocie metryczkę napisaną komputerowo: imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę i grupy.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce oraz na stronie internetowej przedszkola.
 • Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
 • Organizator zwraca prace biorące udział w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości i na stronie internetowej przedszkola.
 • Koordynatorzy konkursu:  Edyta Nalewajk, Katarzyna Szewczyczak i Justyna Tusińska
 • Skład Komisji konkursowej: nauczycielki i personel Przedszkola nr 31

   Zachęcamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!!