Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc STYCZEŃ

„Styczeń- rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka”. To jedno z przysłów o miesiącach, które poznamy i nauczymy się dostrzegać powtarzalność pór roku. Miesiąc styczeń przypomina nam o wyjątkowych członkach rodziny, jakimi są babcia i dziadek, dlatego też przygotujemy dla nich niespodzianki.
Dziecko:

 • Wiąże zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozwija wyobraźnie i pomysłowość.
 • Wyzwala ekspresję twórczą (plastycznej, muzyczno-ruchowej).
 • Posługuje się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Buduje wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia.
 • Nabywa kompetencji językowej – tworzenie zdrobnień.
 • Usprawnia percepcję wzrokową,  myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Dostrzega regularność i następstwa pór roku.
 • Prowadzi eksperymenty / obserwacje/ ze śniegiem, lodem – poznawanie właściwości
 • Posługuje się określeniami: zimny, mokry, twardy, miękki. biały, przezroczysty
 • Identyfikuje się i podaje nazwy własnych stanów emocjonalnych.
 • Potrafi porównywać kształty, łączy takie same elementy w pary.
 • Dostrzega ważną rolę dziadków w życiu dzieci i okazywanie im szacunku
 • Zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Doskonali liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Rozwija motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • Poznaje zimowe dyscypliny sportowe i nazwy sprzętu sportowego
 • Rozwija umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uczy się piosenek i pląsów.
 • Bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

Piosenki:

„Tupu, tup, po śniegu”
1.Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem
Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzyń, dzyń, dzyń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x
2.Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.
Ref. Tupu, tup…
3.Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.
Ref. Tupu, tup.

„Dziadek i Babcia”
1.Babcia ma święto, to babci dzień,
a ja pamiętam o tym.
Kwiatki jej dam, buzi jej dam,
słonko zaświeci złote.
Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

2.Dziadek ma święto, to dziadka dzień,
śmiejmy się więc wesoło.
A dziadek choć ma lat ze sto,
to tańczy z nami w koło.
Dziadek mój la la la la la
Dziadek mój święto ma. 2x