Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc marzec w grupie „Puchatki”:

• Rozpoznaje, nazywa i naśladuje dźwięki wody.
• Uczy się wiersza na pamięć, dostosowuje ton głosu do charakteru utworu.
• Gra na samodzielnie wykonanych instrumentach perkusyjnych.
• Przelicza w zakresie od 1 do 6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
• Poznaje nową technikę plastyczną – „mokre w mokrym”.
• Dostrzega rytm i potrafi go kontynuować.
• Wskazuje zbiorniki wodne na mapie i globusie. Poznaje zwierzęta wodne.
• Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
• Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki przylatujące do Polski.
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz wyróżnia głoski w nagłosie.
• Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
• Przeprowadza doświadczenia i wyciąga z nich wnioski.
• Poznaje pierwsze wiosenne kwiaty i wyróżnia części roślin.
• Obserwuje wiosenną przyrodę. Zakłada hodowlę roślin.
• Poznaje wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe.
• Nazywa zwierzęta gospodarskie i ich młode.
• Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Odróżnia poprawne liczenie od błędnego.
• Wykonuje proste działania matematyczne na konkretach.
• Poznaje tradycje wielkanocne. Wypowiada się na temat rodziny i zwyczajów świątecznych.
• Rozpoznaje przedmioty różnymi zmysłami.
• Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

„Wiosna idzie”

Przyleciały skowroneczki
z radosną nowiną,
zaśpiewały, zawołały
ponad oziminą:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Śniegi w polu giną!

Przyleciały bocianiska
w bielutkich kapotach,
klekotały, ogłaszały
na wysokich płotach:
– Wiosna! Wiosna idzie!
Po łąkowych błotach!

Przyleciały jaskółeczki
kołem kołujące,
figlowały, świergotały
radośnie krzyczące:
– Idzie wiosna! Wiosna idzie!
Prowadzi ją słońce!

POWITANIE WIOSNY

?
?

?

„W MARCU JAK W GARNCU” – MARCOWA POGODA

DSC_0842 DSC_0843 DSC_0847 DSC_0850 DSC_0851 DSC_0855 DSC_0858 DSC_0860