Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc kwiecień

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie i opowiadanie treści historyjki obrazkowej;
Kształtowanie świadomości odchodzenia różnych świąt i związanej z nimi tradycji;
Kształtowanie poczucia rytmu u dzieci;
Doskonalenie sprawności manualnej dzieci;
Budzenie ciekawości poznawczej dziecka;
Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności;
Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego;
Kształtowanie pamięci słuchowej;
Rozwijanie myślenia matematycznego, przeliczania i rozwiązywania zadań tekstowych przy pomocy liczmanów; wprowadzenie liczby 8;
Rozwijanie sprawności narządów mowy;
Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski j, w i f;
Propagowanie postawy proekologicznej;
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.
Kształtowanie postawy patriotycznej – zwrócenie uwagi na przyjęcie prawidłowej postawy ciała w trakcie śpiewania hymnu państwowego
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat;
Budzenie zainteresowania czytaniem;
Rozwijanie pamięci wzrokowej w trakcie pracy z mapą;
Doskonalenie sprawności manualnej i kreatywności;
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek;
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję;
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz;
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki;
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu;
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie;
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli;
Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

192-grzybowo-wielkanoc-2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.