ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE na miesiąc- MAJ

 

linia2 (2)MOTYLE

Dziecko:

 • Kształtuje przynależność do rodziny.
 • Zna nazwę ulicy, na której mieszka i nazwę swojej miejscowości..
 • Doskonali umiejętności liczenia.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych
 • Kształtuje tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Zna symbole narodowe.
 • Kształtuje oraz wzmacnia mięśnie stóp i nóg, wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Ilustruje ruchem treści piosenki, reaguje na zmiany tempa.
 • Czerpie radość ze zgodnej, wspólnej zabawy.
 • Rozróżnia dźwięki ciche i głośne w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Rozróżnia i określa dźwięki przyrody..
 • Zna zawód
 • Rozwija kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych, literackich, plastycznych
 • Doskonali percepcję i pamięć słuchową podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Rozwija umiejętności rozumienia własnych uczuć i wyrażania emocji
 • Doskonali umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Poznaje sposoby radzenia sobie ze smutkiem, strachem.
 • Kształtuje postawy prospołeczne, wyraża empatię .
 • Doskonali pamięć przez naukę krótkich rymowanek.
 • Usprawnia umiejętności ruchowe poprzez taniec.
 • Dostrzega rolę taty i mamy w życiu dziecka.
 • Posługuje się w rozmowie pojęciami jakościowymi,dostrzega przeciwieństwa.
 • Rozwija mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na dowolne tematy
 • Zna codzienne obowiązki domowe i pomaga rodzicom.
 • Nabywa umiejętności pracy z gliną.
 • Wzbogaca wiedzę na temat pszczół oraz sposobu pozyskiwania miodu, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe.