Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne w kwietniu

 

 • Poznaje wybrane gatunki zwierząt gospodarskich.
 • Naśladuje głosy i sposób poruszania się wybranych zwierząt.
 • Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt.
 • Nazywa zwierzęta dorosłe i młode i potrafi połączyć je w pary.
 • Zna wartości odżywcze produktów mlecznych i próbuje nowych smaków.
 • Zdobywa podstawowe informacje o powietrzu.
 • Wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w zabawach badawczych.
 • Klasyfikuje przedmioty i określa ich położenie w przestrzeni.
 • Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Obserwuje siłę wiatru i chmury na niebie. Opisuje swoje spostrzeżenia.
 • Kształtuje szacunek dla pracy ludzi, dostrzega, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia
 • Zapoznaje się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Nabywa doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Interesuje się otaczającym światem.
 • Klasyfikuje i porządkuje przedmioty – wskazuje i grupuje przedmioty podobne do siebie pod względem przeznaczenia.
 • Kształtuje szacunek dla przyrody w jej naturalnej formie.
 • Poszerza wiedzę o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.
 • Wyrabia nawyk dbałości o czystość i porządek otoczenia.
 • Doskonali umiejętności wypowiadania się na podany temat.
 • Obserwuje świat przyrody, dostrzega bieżące zmiany i pogłębia wiedzę dzieci z zakresu ornitologii.
 • Doskonali funkcjonowanie narządów artykulacyjnych.
 • Poznaje kształty niektórych figur geometrycznych.

„Taniec kaczuszek”

Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa.
Tańczą łapki dwie
I skrzydełka dwa.
A kuperek kręci się:
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
A kuperek kręci się;
Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Krótkie nóżki dwie
Skaczą tu i tam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja rączki Ci dam.
Kaczki skrzydła łapią swe,
Ja rączki Ci dam.

„Piesek Tereski”

Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Cztery łapy miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Długie uszy miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Z tyłu ogon miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Czarne oczka miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek hau, hau, hau
Mokry nosek miał. x 2
Mała Tereska dostała pieska
A ten piesek cicho ciii
W budzie sobie śpi. x 2