Zmierzenia wychowawczo-dydaktyczna na miesiąc maj

 • Wymienia i wskazuje nazwy miejscowości na mapie Polski, wie, jak wygląda mapa Polski.
 • Wie, że Warszawa jest stolicą Polski i gdzie jest położona.
 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.
 • Przelicza elementy w dostępnym dla siebie zakresie.
 • Buduje proste wypowiedzi na dany temat.
 • Doskonali umiejętności rozpoznawania kolorów i figur geometrycznych.
 • Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Wypowiada się na forum grupy na podany temat.
 • Nazywa pojazdy i sprzęty unoszące się dzięki prądom powietrznym.
 • Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno – techniczne.
 • Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.
 • Uczy się korzystać z różnych źródeł informacji.
 • Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Przelicza za pomocą liczebników porządkowych.
 • Wie, że są zmiany odwracalne i nieodwracalne.
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą na forum grupy.
 • Wymienienia imiona członków rodziny i opowiada o nich
 • Przelicza w zakresie 1-6.
 • Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Wie, jak okazać najbliższym miłość i szacunek.
 • Uczestniczy w przygotowaniu spotkania z rodzicami.
 • Potrafi odpowiednio zachować się na uroczystym spotkaniu.

Piosenka „Dla rodziców”

 Kocham słońce, kocham wiatr
kocham drzewa kocham las,
kocham lody waniliowe,
kocham ciastka owocowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham mamę
i niech każdy o tym wie,
Moja mama jest najlepsza
nie chce innej – kocham Cię.

Kocham góry kocham świat,
Kocham wszystkich kocham Was,
kocham morze turkusowe
kocham łąki kolorowe.

Ref. Lecz najbardziej kocham tatę
i niech każdy o tym wie,
Bo mój tata jest najlepszy
i innego nie chce mieć.

POZNAJEMY PRZEDSZKOLE OD KUCHNI

?
?

?

 

?