Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 • Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce.
 • Kształtuje umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Wie, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtuje umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtuje umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określa, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą – rozpoznaje liści i łączy je z odpowiednim owocem.
 • Promuje zasady zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść .
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Doskonali dużą motorykę
 • Rozumie znaczenie ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnia siły ramion, nóg i tułowia.
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtuje poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Kształtuje umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonali umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwija kreatywność poprzez działania plastyczne.
 • Kształtuje umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwija zainteresowania przyrodnicze, poszanowanie dla zwierząt.
 • Kształtuje umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Kształtuje umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • .Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.