ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Serdecznie witamy kochane dzieci i ich rodziców w nowym roku szkolnym w grupie I „Pszczółek”.
Dziecko:
– poznaje teren przedszkola i pracujące w nim osoby;
– poznaje swój znaczek w szatni, dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie, ćwiczy samodzielność;
– poznaje imiona dzieci w grupie;
– uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe;
– stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe;
– poznaje zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie;
– w skupienia słucha utworów literackich;
– poznaje różne środowiska przyrodnicze (ogród, sad, las);
– prowadzi obserwacje przyrodnicze, uczestniczy w zabawach badawczych, opisuje swoje doznania;
– klasyfikuje i przelicza elementy w zakresie trzech;
– poznaje pojęcia : wysoki-niski, segreguje ze względu na kształt, poznaje podstawowe barwy;
– poznaje zasady gry domino;
– doskonali sprawność manualną, próbuje prawidłowo trzymać kredkę;
– rozróżnia i nazywa popularne owoce;
– poznaje znaczenie spożywania owoców dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole;

Ważne wydarzenia grupy:
– zebranie grupowe dla rodziców
– „Sprzątanie Świata”
– „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”