ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK W GRUPIE I „PSZCZÓŁKI”

Minął nasz wspólny miesiąc w przedszkolu. Lepiej się już znamy, chętniej się wspólnie bawimy, sporo się już dowiedzieliśmy i coraz więcej się uczymy. W tym miesiącu czeka nas również wiele atrakcji.
Dziecko:
– rozróżnia i nazywa popularne warzywa, poznaje je różnymi zmysłami, segreguje je ze względu na kształt;
– poznaje znaczenie spożywania warzyw dla zdrowia;
– uczy się właściwego zachowania przy stole podczas posiłków;
– utrwala pojęcia: wysoki-niski, gra w grę domino przestrzegając zasad;
– doskonali sprawność manualną ręki;
– uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić;
– próbuje odróżniać drzewa iglaste od liściastych;
– rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca i jarzębinę;
– uczy się wierszyków i piosenek na pamięć;
– wyraża się twórczo w działaniach plastycznych;
– wykorzystuje materiał przyrodniczy, zgodnie współpracuje z innymi dziećmi;
– nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku;
– poznaje wybrane rośliny i zwierzęta leśne, poznaje ich tryb życia;
– posługuje się liczebnikach porządkowymi w zakresie 3;
– odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;
– uczy się panować nad tremą i emocjami;
– uczestniczy w uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych;

Ważne wydarzenia grupy:
– pasowanie na Przedszkolaka
– Dzień Edukacji Narodowej
– „Dzień Ziemniaka”

 

I TAK MIJAJĄ NAM PRZEDSZKOLNE DNI…

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:

 IMG_20180918_092151 IMG_20180918_092841 IMG_20180918_092953 .IMG_20180918_091715 IMG_20180918_091727 IMG_20180918_092157

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DSC_1270

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA – 17.10.2018

 Resized_20181017_153825_2902 Resized_20181017_153912_3900 Resized_20181017_154033_2606 Resized_20181017_154508_2484