ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MIESIĄC GRUDZIEŃ:

 • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
 • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
 • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
 • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
 • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
 • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
 • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
 • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
 • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.