Zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Styczeń

pobrane (16)

Witamy serdecznie wszystkich w Nowym Roku i życzymy wielu szczęśliwych i radosnych chwil w zdrowiu i uśmiechu.
W tym miesiącu czeka nas dużo informacji i zabaw związanych z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, poznamy pory roku, nazwy miesięcy, i specyfikę każdej z pór roku. Będziemy mówić o zmianach zachodzących w przyrodzie, będziemy rozwijać wyobraźnię i pomysłowość dzięki różnego rodzaju zabawom. Poznamy też zasady bezpiecznego zachowania na mrozie związane z odpowiednim ubiorem. Będziemy kształtować swoje umiejętności w zakresie klasyfikowania i myślenia przyczynowo – skutkowego. Czas zabaw ruchowych i rytmizujących dadzą nam szanse na kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.
Zima jest doskonałą okazją do zabaw badawczych i eksperymentów związanych ze śniegiem, mrozem, lodem. Zabawy na świeżym powietrzu będą doskonałą okazję do tego typu zabaw badawczych i obserwacji przyrody. Dzieci będą miały też okazję do zabaw ruchowych na śniegu, będą toczyć kule, które w rezultacie stworzą postać bałwana.
Przy okazji zabaw na śniegu będziemy kształtować w dzieciach potrzebę dbania o siebie pod względem dbania o zdrowie  i bezpieczeństwo.
Styczeń to okazja do świętowania w przedszkolu bardzo ważnego dnia Święta Babci i Dziadka. Postawa szacunku wobec osób starszych i dostrzeganie roli dziadków i babć w życiu każdego przedszkolaka to bardzo ważne tematy, które w styczniu z dziećmi poruszymy . Nabieranie wiary we własne umiejętności i pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy będzie istotną sprawą, którą postaramy się dzieciom przekazać. A podczas uroczystości dzieci będą miały okazję na zrozumienie roli gospodarzy w czasie uroczystości przedszkolnych, godne traktowanie gości.
Zima i  śnieg to cudowna pora i okazją na zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą i  zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu oraz dostrzeganie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem. Oczywiście będziemy lepić bałwana i poznamy zimowe dyscypliny sportowe i sprzęty sportowe jakie będą nam potrzebne do uprawiania zimowych sportów.