Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na MARZEC

Dziecko:

 • Zna i dostrzega charakterystyczne zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia.
 • Zna proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Rozumie znaczenie symboli graficznych  i posługuje się nimi w kalendarzu pogody.
 • Posługuje się określeniami ciepłe, zimne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznaje i podaje nazwy pierwszych oznak wiosny
 • Jest kreatywne – maluje na dużych powierzchniach.
 • Zna pracę ogrodnika, jego ubiór, wyposażenie  i akcesoria niezbędne w ogrodzie
 • Doskonali liczenie w zakresie 1- 4 i przelicza w granicach swoich  możliwości.
 • Wykonuje proste prace porządkowe w ogródku przedszkolnym
 • Zna różne rośliny cebulkowe i etapy sadzenia cebuli.
 • Rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne kwiaty i przylatujące ptaki
 • Nabywa umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy emocji.
 • Zna polskie zwyczaje ludowe – topienie Marzanny.
 • Nabywa umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zna znaczenie zdrowego stylu życia– ruch, właściwe odżywianie
 • Potrafi bezpiecznie  poruszać się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Chętnie słucha i śpiewa piosenki oraz uczestniczy w zabawach rytmicznych,
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach i swobodnie wypowiada się przed grupą.
 • Rozróżnia i nazywa zwierzęta hodowlane i ich domy
 • Rozpoznaje głosy ptaków, zwierząt wiejskich- spostrzegawczość słuchowa
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta dorosłe i młode: koń – źrebak
 • Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia np. dźwiękonaśladowcze,
 • Doskonali czynności podstawowe: chód, bieg, skok, utrzymywanie równowagi.

 PiosenkaZbudź się misiu”
1.Przyszła wiosna do niedźwiedzia:- zbudź się misiu, zbudź!
Pogłaskała słonkiem, -dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem.
     Ref. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
2.Przyszła wiosna do niedźwiedzia: – zbudź się misiu, zbudź.
Burzą grała, grzmiała,- gromem zahuczała.
Ref
. Zbudź się misiu, zbudź się misiu,
a on śpi i już!
3. Nadleciała pszczółka mała: – zbudź się misiu, zbudź.
Bzyku, bzyk do ucha, – widział kto leniucha!
Ledwie pszczółka bzyk, bzyknęła
niedźwiedź krzyknął – MIÓD!

„PAN OGRODNIK”
1. Przyleciała biedroneczka
do naszego ogródeczka.
Siadła na gałązce i tak obserwuje,
jak ciężko pan ogrodnik z rana dziś pracuje.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie,
i grabiami grabi, grabi, grabi,
i nasionka sieje, sieje, sieje,
grządki też podlewa, też podlewa,
i słucha, jak mu ptaszek swą piosenkę śpiewa.
2. Wkoło kwitną już rabatki,
zapylają pszczoły kwiatki.
Nagle pan ogrodnik biedronkę zobaczył,
pomachał do niej ręką i wrócił do pracy.
Ref.:
I łopatą kopie, kopie, kopie…