Marzec

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne.

W pierwszym tygodniu marca w związku ze Świętami Dnia Kobiet i Mężczyzny porozmawiamy o zawodach wykonywanych przez kobiety i mężczyzn. Dzieci będą

 • Nazywać zawody wykonywane przez swoich najbliższych z podziałem na zawody wykonywane przez kobiety i mężczyzny.
 • Brać udział w przygotowywaniu upominków z okazji Święta Kobiet i Święta Mężczyzny.
 • Czytać globalnie wyrazy z napisami różnych zawodów.
 • Nazywać zawody wykonywane przez pracowników przedszkola.
 • Tworzyć rytmy z wykorzystaniem figur geometrycznych.

W związku ze zbliżającą się porą roku będziemy rozmawiać o oznakach nowej pory roku i żegnać starą porę. W związku z tym dzieci będą:

 • Utrwalać wiedze na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
 • Kształtować nawyk sprzątania po sobie.
 • Zapoznawać się z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 • Będą wdrażane do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
 • Zapoznawane z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
 • Będą uwrażliwiane na piękno przyrody.
 • Będą ćwiczyć umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
 • Wzbogacać zasób słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.