,,Przedszkolak małym patriotą”

W II semestrze zgodnie z naszym programem przedszkolnym realizujemy spotkania dotyczące zapoznawania dzieci z regionami Polski. Dzieci dowiadują się w jakiej części naszego kraju leży ten region, gdzie jest on na mapie a następnie poznają charakterystyczne cechy tego regionu, np strój ludowy, gwarę, charakterystyczne dania czy też tańce ludowe i piosenki. W tym miesiącu 8 marca grupa ,,Gumisiów” zaprosiła nas do regionu ,,Kurpie – kraina zielona” a 15 marca grupa ,,Smerfów” do regionu – ,,Kujawy”.

ZAJĘCIE  OTWARTE  DLA RODZICÓW – ROBIMY MARZANNY.

19 marca zaprosiliśmy rodziców do naszej sali, aby pomogli nam przygotować się do powitania wiosny. Tradycją naszego przedszkola jest wiosenny spacer wszystkich przedszkolaków z Marzannami, gaikami w pierwszy dzień wiosny. W tym roku to nasza grupa z Marzannami prowadziła cały pochód wiosenny, a to dzięki naszym rodzicom, którzy wspólnie z dziećmi na zajęciu zrobili wspaniałe, kolorowe i pomysłowe kukły pani zimy.