Maj

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne.

W pierwszym tygodniu miesiąca w związku ze Świętem Bibliotekarza dzieci dowiedzą się jak ważna jest książka w życiu dziecka. Będziemy u dzieci:

 • Rozbudzać zainteresowania książką i czytaniem.
 • Kształtować umiejętność wypowiadania się na temat ulubionej książki.
 • Budować wiedzę dzieci na temat powstawania papieru.
 • Poszerzać wiedzę dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
 • Rozwijać kreatywność przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
 • Poszerzać słownik dzieci o pojęcie księgarnia.
 • Zapoznamy dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
 • Zapoznamy dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
 • Będziemy rozwijać umiejętność  porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

W drugim tygodniu miesiąca będziemy obchodzić drugie bardzo ważne święto  – Święto Rodziny. Będziemy

 • Kształtować poczucie  więzi emocjonalnej dziecka ze swoją rodziną.
 • Rozwijać umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażać  do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtować umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtować umiejętności wcielania się w role.
 • Ćwiczyć umiejętność formułowania życzeń dla mamy i taty.

A pod koniec miesiąca w związku z naszym przedszkolnym  programem: ,,Przedszkolak małym patriotą” – będziemy rozmawiać o naszym kraju  – Polsce.

 • Będziemy rozwijać poczucie  więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Przypomnimy sobie symbole
 • Będziemy kształtować umiejętność  uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legend
 • Rozwijać umiejętność orientowania się w przestrzeni.
 • Kształcić umiejętność  odkodowywania i kodowania informacji.
 • Uświadomimy dzieciom znaczenie  wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
 • Zachęcimy dzieci do aktywności badawczej.
 • Będziemy kształtować postawę  patriotyczną  oraz poczucie  szacunku dla symboli narodowych.

 

UROCZYSTOŚĆ  PRZEDSZKOLNA  Z  OKAZJI  ,,DNIA  RODZINY’

15  MAJA  NA  GODZINĘ  15.45  ZAPRASZAMY  RODZICÓW  NA UROCZYSTOŚĆ  PRZEDSZKOLNĄ  Z  OKAZJI  TEGO  ŚWIĘTA.

Dzieci zaprezentują swoje wierszyki, piosenki i tańce. A my zaprosimy rodziców do wspólnej zabawy.     Nauczycielki i dzieci