Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc MAJ

W pierwszym tygodniu maja porozmawiamy w przedszkolu o muzyce. Dzieci wezmą udział w wielu zabawach dźwiękowych, stworzą instrumenty, poznają różne rodzaje ekspresji muzycznej. Nazwą uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Wezmą udział w zabawach badawczych, wykonamy eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwiniemy swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi. Dopasujemy różne rodzaje utworów do odpowiednich uroczystości. Zaśpiewamy „Sto lat” i poznały jego odpowiednik w języku angielskim. Dzieci nauczymy się rozpoznawać literę h, H, pisać ją po śladzie i samodzielnie. Dzieci nauczą się wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne. Utrwaliły informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków, dowiedziały się, jak dbać o słuch. Wybierzemy się również do Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej, zwiedzimy miejsca, które na co dzień nie są dostępne.

W drugim tygodniu porozmawiamy o rodzinie. Wzmocnimy poczucie przynależności do rodziny poprzez opisywanie osób słowami, ruchem, gestem, a także odgrywając scenki z życia rodzinnego. Dzieci utrwalą znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawnimy słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów. Będą uczestniczyć w zabawach ruchowych do piosenek, stworzą do nich akompaniamenty i zilustrują je ruchem.

Dzieci będą identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz odczytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. Będziemy ćwiczyć odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Stworzymy własną grę planszową i rozgrywały ją w parach. Słuchając opowiadań i wierszy dzieci rozmawiały o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwalimy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne.Dzieci spróbują wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych.

Dzieci zapoznają się z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.  Zastanowimy się co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne. Porozmawiamy również o dostępnych sposobach pomocy dzieciom z biednych rejonów świata. Samodzielnie wyszukają informacje na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach. Porozmawiamy o marzeniach, zastanawiając się nad tym co to są marzenia, czy są potrzebne, i czy wszystkie się spełniają. Opowiemy o swoich ulubionych zajęciach i zabawach. Zapoznamy się z zabawami dzieci z różnych stron świata. Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.

Podobny obraz