Czerwiec.

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne.

W pierwszym tygodniu miesiąca w związku z Dniem Dziecka przypomnimy dzieciom jakie są ich prawa, ale i także obowiązki.  Będziemy

 • Poszerzać słownik dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Przybliżymy dzieciom zasady  życia w społeczności.
 • Pobudzimy do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • Uświadomimy dzieciom  różnorodności kulturowe  na świeci
 • Będziemy rozwijać umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Zapoznamy dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Kształtować umiejętności wypowiedzi o marzeniach  i  uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijać zdolności plastyczn
 • Kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Kształtować koordynację  wzrokowo-ruchową.
 • Rozwijać umiejętność  słuchania i wydawania poleceń.

W drugim tygodniu porozmawiamy o zwierzętach w naszych polskich lasach i na łące, o tych małych i o tych dużych, które cieszą się z nadejścia zbliżającego się lata. W związku z tym:

 • Poszerzymy wiedzę  o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Będziemy rozwijać   umiejętność  wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Będziemy doskonalić  poprawną  emisję  głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zapoznamy  dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Będziemy kształtować   umiejętność  reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 • Zapoznamy dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.

W kolejnym tygodniu będziemy szykować się na powitanie lata.

 •  Zapoznamy dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich  roli.
 • Będziemy wdrażać  dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;
 • Będziemy rozwijać  wiedzę o barwach podstawowych i kontrastach.
 • Uświadomimy dzieciom sposoby  bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Będziemy rozwijać  wiedzę dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Zapoznamy dzieci z kolorami tęczy,
 • Będziemy kształcić  umiejętność  wnioskowania,

Na sam koniec  porozmawiamy o zbliżających się wakacjach, o naszych  planach i marzeniach.

 • Będziemy rozwijać wyobraźnię i kreatywność przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Będziemy doskonalić poprawną  emisję głosu, dykcję  i oddech przez zabawę w echo.
 • Będziemy porządkować  wiedzę  dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Doskonalić umiejętność  koordynacji ruchowej i orientacji.
 • Zapoznamy dzieci z zasadami bezpieczeństwa –  postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijać będziemy u dzieci umiejętność  bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtować będziemy umiejętność rozpoznawania  zapisu imion: własnego i innych.
 • Kształtować umiejętność uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznamy dzieci z funkcją pocztówek i zachęcimy  do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.