Zajęcie otwarte dla rodziców pt:,,Jedziemy na Mazowsze”

W tym roku w naszym przedszkolu był realizowany program : ,,Przedszkolak małym  patriotą”. Nauczycielki z poszczególnych grup opracowywały jeden region, a następnie dzieci z grupy przedstawiały go w formie teatrzyków, piosenek, tańców dla pozostałych dzieci z innych grup. W ten oto sposób dzieci zostały zapoznane z regionami : Kurpie, Kaszuby, Małopolska i Kujawy. Na sam koniec nasza grupa – Puchatki,  przygotowała  występ pt: ,,Jedziemy na Mazowsze”. Dzieci wystawiły ,,Legendę o warszawskiej Syrence”, zatańczyły i zaśpiewały piosenki zespołu  pieśni i tańca: ,,Mazowsze” a także ,,Polkę warszawską”. Nauczycielki przygotowały prezentacje multimedialną  pt: ,,Co warto zobaczyć na Mazowszu” oraz ,,Zapraszamy do Warszawy”.                           Na nasz  występ zaprosiliśmy też rodziców, aby mogli zobaczyć swoje dzieci w strojach łowickich, które śpiewały piosenki o Warszawie i tańczyły do muzyki charakterystycznej dla Mazowsza. Na koniec występu dzieci, rodzice wzięli udział w krótkim quizie tematycznym, podsumowującym wiadomości o wszystkich naszych regionach poznanych w ramach programu pt: Przedszkolak małym patriotą”.