Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ.

Serdecznie witamy  wszystkie dzieci i ich rodziców po wakacjach, a zwłaszcza te dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola do naszej grupy „Pszczółek”. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą szczęśliwi i wypoczęci,  z nowymi siłami do naszych wspólnych  zabaw i zajęć

Dziecko:

 • Poznaje swoje panie, dzieci w obrębie grupy, a także swoją salę.
 • Zna swój znaczek w szatni.
 • Reaguje na umowne sygnały słowne i dźwiękowe.
 • Poznaje imiona nowych kolegów i koleżanek w grupie. Integruje się z grupą.
 • Wspólnie tworzy kodeks grupy. Zna zasady panujące w przedszkolu.
 • Uczy się zgodnie bawić i stosować zwroty grzecznościowe. Nabywa umiejętności współpracy
 • Stara się samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe.
 • W skupieniu słucha utworów literackich.
 • Odczytuje symbolikę rysunkową
 • Grupuje przedmioty i układa szeregi.
 • Dba o swoje rzeczy i porządek wokół siebie.
 • Zapamiętuje swój adres zamieszkania.
 • Poznaje mapę Polski i miejsce Gdyni na mapie.
 • Rozwija poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą.
 • Zdobywa umiejętności odgrywania roli.
 • Swobodnie wypowiada się na temat wakacji.- różnorodności miejsc ich spędzania.
 • Zna cechy charakterystyczne dla lata. Odczytuje globalnie wyraz
 • Cierpliwie słucha innych oraz oczekuje na swoją kolej.
 • Zna swoje zmysły i dba o swoje ciało
 • Rozwija sprawność ruchową , rzuca oburącz
 • Poznaje zagrożenia ekologiczne
 • Usprawnia narządy artykulacyjne
 • Wie jak bezpiecznie korzystać ze środków transportu.
 • Zna poczucie własnej wartości.
 • Zna podstawowe zasady poruszania się pieszego.
 • Wie jak zachować się bezpiecznie na drodze., placu zabaw.
 • Jest odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo, zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
 • Poznaje zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Zna numery alarmowe.

Piosenka:

 „Do przedszkola”
1.Do przedszkola co dzień rano idę z tata albo z mamą.
Bo tam już czekają na mnie piłki, klocki, auta, lale.
Refren:
Kto chce, kto chce się bawić z nami do przedszkola zapraszamy x2
Do przedszkola drogę znasz, bo już cztery lata masz.
2. Poskaczemy na skakance, uczeszemy włosy lalce,
z klocków wieżę ułożymy, w chowanego się bawimy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)
3. Wycinamy wycinanki, zgadujemy zgadywanki.
Na cymbałkach sobie gramy i skaczemy i śpiewamy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)
4. Jeszcze w berka, kucanego pobawimy się z kolegą.
Piłkę sobie porzucamy albo bajek posłuchamy.
Refren:  Kto chce, kto chce (…)

„Misiowata hulajnoga”

 

1. Gdy na podwórku mam hulajnogę,
wszystko wyczarować mogę.
Kręcić kółka, jechać prosto
albo zahamować ostro.
            Ref.: Hulajnoga hulala.
Noga lewa, noga prawa,
hulajnoga napęd ma.
Hulajnoga hulala.
2. Słucham, jak głośno turkoczą kółka,
a przede mną wielka górka.
Pędzi sama hulajnoga,
a gdzie ręka, a gdzie noga.
            Ref.: Hulajnoga …
3. Kiedy dosiadam mej hulajnogi,
głośno wołam, wszyscy z drogi!
Mijam płoty, mijam drzewa,
tylko wiatr mi w uszach śpiewa.
            Ref.: Hulajnoga…

linia2