Styczeń

Zamierzenia  wychowawczo – dydaktyczne.

W pierwszym tygodniu stycznia zapoznamy dzieci ze sposobami odmierzania czasu – rok, pory roku, miesiące, tydzień, doba i godzina.

 • zapoznamy dzieci z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalimy świadomość cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • poszerzymy słownik czynny i bierny dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
 • zapoznamy z przysłowiami i ich znaczeniem
 • wprowadzimy do posługiwania się zegarem
 • poszerzymy wiedze dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
 • wprowadzimy literę U, u

W drugim tygodniu stycznia porozmawiamy z dziećmi na temat obecnej pory roku – zimy, w naszym kraju i w klimacie zimnym.

 • poszerzymy wiedzę dzieci na temat obszarów polarnych
 • będziemy doskonalić kompetencje  matematyczne – lateralizacja, kodowanie
 • będziemy rozwijać zachowania sprzyjające  zdrowiu – hartowanie
 • będziemy rozwijać umiejętność wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń, stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • będziemy doskonalić umiejętność przewidywania
 • będziemy doskonalić umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzimy liczbę  8

W trzecim tygodniu stycznia w związku ze Świętem  Babci i Dziadka, zaprosimy dziadków do przedszkola i będziemy przygotowywać się do tej uroczystości.

 • porozmawiamy o szacunku do osób starszych
 • będziemy uwrażliwiać na potrzeby osób starszych
 • doskonalić umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalić umiejętność składania życzeń
 • wykonamy upominki dla dziadków
 • przygotowujemy program artystyczny dla naszych gości
 • zapoznamy dzieci z literą  S, oraz liczbą

Pod koniec stycznia porozmawiamy o zimowych sportach.

 • będziemy doskonalić umiejętność rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • poszerzać wiedzę dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
 • doskonalić umiejętność rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych
 • kształtowanie umiejętność przegrywania, cieszenia się z wygranej innych

Dzień Babci i Dziadka – 23 styczeń 2020 r

Z okazji święta babci i dziadka zapraszamy babcie i dziadków do naszej sali w czwartek – 23 stycznia na godzinę 16.00.
Dzieci i nauczycielki.

28 styczeń – wycieczka na przedstawienie pt. ,,Smocze opowieści”

We wtorek 28 stycznia jedziemy do Sali koncertowej Portu Gdynia na przedstawienie Teatru Króla z Łodzi, na godzinę 10.15. Koszt biletu  – 20 złotych.

29 styczeń  – Bal Karnawałowy.

W środę 29 stycznia odbędzie się bal karnawałowy    w przedszkolu, który poprowadzi Teatr Kufer. Początek balu godzina 12 .30.