Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

W lutym choć dzień wydłuża się o prawie dwie godziny i jest coraz jaśniej, to jednak zima jeszcze trwa, czasami zaświeci słoneczko, które poprawia nam nastrój. Tematem pierwszego tygodnia będą baśnie, bajki i legendy. Dzieci będą brały udział w różnych zajęciach związanych z książkami, baśniami i legendami oraz z kinem i teatrem. Będziemy ćwiczyć słuchanie ze zrozumieniem. Poznamy legendy o Bazyliszku i o Smoku Wawelskim,  Poprzez zabawę i rozmowę dowiemy się, kim jest mól książkowy, opowiemy o przyniesionych przez siebie książkach i o tym, jakie książeczki lubimy i dlaczego. Rozwiniemy zainteresowanie książką jako źródła wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Przypomnimy sobie jak prawidłowo korzystać z książek. Wzbogacimy wiedzę  i słownictwo na temat powstania książki. Wdrożymy się do prawidłowego i właściwego korzystania z książek.Rozwiniemy swoje zdolności aktorskie poprzez zabawy dramowe i parateatralne. W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o Gdyni. Dowiemy się troszkę więcej o naszym mieście,dzielnicy, poznamy herb Gdyni i które urodziny  w tym roku nasze miasto obchodzi. Ukształtujemy poczucie wspólnoty ze swoim rodzinnym miastem, poznamy jego legendy, najważniejsze zabytków i charakterystyczne budowle dla Gdyni. Usprawnimy percepcję wzrokową poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, szlaczki, układanie puzzli, zabawy z plasteliną itp. Będziemy przeliczać elementy, klasyfikować je według różnych cech. Nabędziemy umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów figurach geometrycznych. Ostatni tydzień, to tydzień wynalazków i dawnych dziejów. Dowiemy się, że nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, szałasach, ziemiankach lub domach z drewna na wodzie i zajmowali się zbieractwem, połowem ryb, polowaniem.Dzieci dowiedzą się, że nie jest oczywiste, dlaczego dinozaury wyginęły, ale że są różne teorie na ten temat. Poznamy cechy charakterystyczne diplodoka i pójdziemy na spacer w okolice przedszkola, żeby znaleźć pokarm, jaki spożywałby, gdyby mieszkał tu, gdzie my. Pobawimy się w ludzi pierwotnych – zrobimy farby z barwników naturalnych i palcami stworzymy obrazy, zbudujemy jaskinię z papieru pakowego i ozdobimy ją obrazkami namalowanymi przez dzieci.