Zabranie z rodzicami.

Zapraszamy rodziców na zebranie półroczne w środę  19 lutego  na godzinę 17.00.

Podczas zebrania zostanie omówione:

  • wprowadzony materiał dydaktyczny w I półroczu, dotyczący przygotowania do nauki pisania i czytania.
  • ćwiczenia mające na  celu rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • pojęcie dojrzałości szkolnej,
  • zapoznanie z programem „AMBASADOR EXPERYMENTU”
  • planowana wycieczka  do Experymentu,
  • nabór do grupy przedszkolnej na rok 2020/2021
  • sposób korzystania z karty mieszkańca podczas przyprowadzania i odbierania dziecka.
  • indywidualna obserwacja  półroczna każdego dziecka,
  • konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami rodziców,

Nauczycielki.