Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Luty

linia2

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji,
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej. Rozbudzenie zainteresowań książką.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.;np przedstawienia kukiełkowego
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi, dobieranie stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg podanych cech.
 • Prawidłowe posługiwanie się nożyczkami.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 • Usprawnienie aparatu oddechowego, narządów artykulacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem, rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego ze światem dinozaurów, podróżowaniem, środkami transportu.
 • Poznawanie różnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
 • Rozwijanie pomysłowości dzieci, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest więcej, mniej i tyle samo.
 • Rozwijanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych, dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawy dramowe i parateatralne.
 • Doskonalenie pamięci słuchowej, pomysłowości i aktywności twórczej,
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu ‘’nie umiem’’.

Piosenka: ” Przedszkolna samba”  sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk
1.
Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka, a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. x2
2.Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.
Ref.: Tańczmy sambę wszyscy…

„Piosenka o Pingwinku”

1.Tupu tupu tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup , tupu tup..
Pingwinek mały jak rodzynek, mały malutki nie znaczy, że chudziutki
dzwoni dzwoneczkami, jedzie już saniami i szuka i szuka i szuka Cię.
Ref: Zatańcz z Pingwinkiem, zatańcz z rodzynkiem, pomaluj, pomaluj, pomaluj zimowy świat /x 2
2.Pingwinek robi tup, tup, tup, pingwinek w śniegu tańczy sobie znów
gra na saksofonie,  śpiewa w górnym tonie i szuka i szuka i szuka Cię.
Ref: Zatańcz z Pingwinkiem (…)x2
3.Pingwinek czapkę fajną nosi co jego włosy mu tarmosi,
zjeżdża już na sankach, ulepił już bałwanka i szuka i szuka i szuka Cię
Ref : Zatańcz z Pingwinkiem (…)x2