Propozycje ćwiczeń

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i zarządzeniu dotyczącemu zdalnego nauczania Państwa dzieci, podajemy Państwu propozycje ćwiczeń z zakresu rozwijania słuchu fonematycznego i umiejętności analizy słuchowej.

Ćwiczenia z zakresu analizy słuchowej

  • Wyraz i głoski

Pierwsze zadanie polega na wykazaniu, że wyraz składa się z głosek. Wybieramy wyraz 2-głoskowy: ul, albo 3-głoskowy: nos. Wyrazy muszą być krótkie i składać się z głosek, które łatwo i dowolnie długo można wymawiać (nos, osa, ul).

  • Pierwsza głoska w wyrazie

Następne zadanie polega na odłączeniu pierwszej głoski w wyrazie. Materiał językowy czerpiemy najlepiej z otoczenia (okno, lampa) albo z obrazków z książek.

W ćwiczeniach należy pamiętać  o zachowaniu następującej kolejności:

  • wyrazy zaczynające się samogłoską,
  • wyrazy zaczynające się spółgłoską.

Oddzielenie pierwszej głoski można połączyć z zabawą, np. „kto pierwszy odnajdzie przedmiot, którego nazwa zaczyna się głoską k?”, „wybierz obrazki przedstawiające to, czego nazwa zaczyna się głoską m”, „wymień wszystkie wyrazy które zaczynają się na głoskę t” itp.

  • Ostatnia głoska w wyrazie

Dziecku o wiele trudniej jest wyodrębnić końcową głoskę wyrazu. Na pytanie: „Co słyszysz na końcu wyrazu klasa?”, odpowiada często: „Słyszę – sa”. Wtedy trzeba zadać dodatkowe pytanie: „A co słyszysz na końcu sa?”.

  • Jakie to słowo?

Mówimy głoski i prosimy dziecko, żeby powiedziało, jakie tworzą słowo, np. A-d-a-m, jakie to słowo?

Dbajmy o siebie i wykorzystajmy ten czas owocnie, nauczycielki grupy „Smerfy”

:)