Zabawy umuzykalniające i rytmizujące

Misia bela – zabawa z pokazywaniem

Trąf, trąf, misia bela       Dzieci uderzają cztery razy piąstkami o siebie, pionowo jedna o drugą.
Misia kasia                         Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają raz o podłogę.
Kąfacela                              Wykonują dwa podskoki.
Misia a                                 Obracają się wokół swojej osi w lewo i klaszczą w dłonie na „a”.
Misia be                              Obracają się wokół swojej osi w prawo i klaszczą w dłonie na „be”.
Misia kasia                         Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają o podłogę.
Kąface                                 Wykonują trzy podskoki.

Dzieci poruszają się do rytmu granego przez rodzica na tamburynie(jeśli nie mamy to wykorzystujemy usta butelkę po wodzie, wrzucamy do niej odrobinę ryżu lub kaszy i już mamy instrument :)): marsz, podskoki, bieg.

 Ćwiczenia oddechowe „Wrona bez ogona”

Wyliczenie na jednym oddechu jak najwięcej wron

„Jedna wrona bez ogona
druga wrona bez ogona
trzecia wrona bez ogona
(…)

Na odrobinę śmiechu, uśmiechu i dobrej zabawy :) 

Dzieci stoją. Biorą głęboki wdech i na wydechu liczą wrony: Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona. Ćwiczenie powtarzamy trzy razy. Rodzic zwraca uwagę , żeby dzieci nie zużywały całego powietrza.

Rozśpiewanie (Zwrócenie uwagi na dykcję dzieci).
Dzieci śpiewają coraz wyżej :    szur, szur, szur…łup, cup, cup…
Mówią z zatkanym nosem:        umpa, umpa, umpa…hopla, hopla, hopla…
Mówią szeptem, wyraźnie: ćwir, ćwir, ćwir…tupu, tupu, tupu…

Słuchanie melodii piosenki „Dziwne rozmowy” (sł. A. Aleksandrowicz, muz. W. Zaliński)

– rozpoznawanie tytułu piosenki po zagranym fragmencie.
-Śpiew piosenki z rytmicznym jej wyklaskiwaniem .
-Wyjaśnienie przez dzieci tytułu piosenki.


1. W chlewiku mieszka świnka
I trąca ryjkiem drzwi
Gdy niosę jej jedzenie
To ona „Kwi, kwi, kwi”

2. Na drzewie siedzi wrona
Od rana trochę zła
Gdy pytam „Jak się miewasz?”
To ona „Kra, kra, kra”

3. Opodal chodzi kaczka
Co krzywe nóżki ma
Ja mówię jej „ Dzień dobry”
A ona „ Kwa, kwa, kwa”

4. Przed budą trzy szczeniaczki
Podnoszą straszny gwałt
Ja mówię „Cicho pieski!”
A one „hau, hau, hau”

Pytania do piosenki

-Jakie zwierzęta wystąpiły w piosence?
-Co robiła świnka?
-Gdzie siedziała wrona?
-Kto chodził niedaleko?
-Kto siedział przed buda?

Zabawa inscenizowana przy piosence „Dziwne rozmowy”

Dzieci stoją w kole, twarzą zwróconą do środka. Chętne dzieci otrzymują opaski z sylwetami zwierząt, które będą odgrywać podczas zabawy. Dzieci poruszają się po kole śpiewając piosenkę. Podczas kolejnych zwrotek do koła wchodzą dzieci naśladując poruszanie się i głosy zwierząt występujących
w piosence ( świnka, wrona, kaczka, trzy szczeniaki).

Żeby się troszkę rozruszać

Losujemy kartę i wszyscy pokazujemy to co jest napisane i tak do wykorzystania wszyskich. Udanej zabawy :)

Karty do zabaw motorycznych

Karty do zabaw motorycznych 

Co nam daje farma-kolorowanki

farma co nam daje fajne kolorowanki