JAKIE MASZYNY POMAGAJĄ ROLNIKOWI?

*Ćwiczenia oddechowe „Wizyta na wsi”.
Dzieci stoją . R. mówi: Jesteśmy na wsi. Jedziemy traktorem. Wdech – a na wydechu  mówicie wolno– tur, tur, tur, tur. Dzieci przemieszczają się po sali. Na dźwięk tamburyna dzieci zatrzymują się, , biorą wdech i na wydechu mówią do rodzeństwa lub  rodzica: kura zniosła jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo. Gdy R. gra na tamburynie, dzieci zamieniają się parami i robią wdech, a na wydechu zdmuchują sobie nawzajem „siano” z włosów.

*„Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika na podsta­wie zdjęć i doświadczeń dzieci.
Dzieci siedzą . R. pyta dzieci: Jakie znacie maszyny i urządzenia, które pomagają rolni­kowi w jego ciężkiej pracy? . R. pokazuje zdjęcia, wśród zdjęć m.in. traktor, kombajn zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik. R. opowiada o maszy­nach rolniczych na podstawie poniższych informacji:
Kombajn-Zbozowy-Bizon-super-Z056Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika przygotowanego przez rolnika.
silosSilos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo dokład­nie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.
traktorTraktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go wyko­rzystywać przy różnych pracach.
prasa-belujaca-stalokomorowa_Z587_tyl-1024x576Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.
pługPług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.
siewnikSiewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu. • zdjęcia: traktor, kombajn zbożowy, silos, prasa belu­jąca, pług, siewnik

*„Traktor”– zabawa konstrukcyjna. Złóż przestrzenny pojazd z papieru. Praca z W.41. • W,
klej

*„Co zrobić, by sól była miałka?” – doświadczenie; rozdrabnianie soli za pomocą
moździerza kuchennego.
Dzieci siedzą przy stoliku. Każdy/ lub 2 dzieci/  ma moździerz kuchenny i sól gruboziarnistą. R. mówi: Nie mamy w  domu specjalistycznych maszyn rolniczych, które pomogłyby nam zemleć zboże na mąkę, ale spróbujemy rozdrobnić te kryształki soli na drobną sól kuchenną tak, aby była odpowiednia do solenia wszystkich potraw, na przykład jajka na miękko. Dzieci próbują za pomocą moździerza rozetrzeć sól jak najdrobniej. Gdy skończą, R. zbiera roztartą sól z moź­dzierzy i zanosi do kuchni. • moździerz kuchenny, sól gruboziarnista
– „Mielimy ziarno na  mąkę” – propozycja druga. Jeśli mamy w domu młynek do kawy i ziarno zbóż /np. pszenica, kukurydza/to możemy pobawić się w młynarzy i zmielić ziarno na  mąkę.

* Propozycje kolorowanki i obrazka do składania po pocięciu na puzzle.
– RYSUJ TRAKTOR PO ŚLADZIE
–  Traktor do kolorowania

Tractor Drawing  excavator, truck, bulldozer - Video for kids  Traktor rysunek animacja

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY!