„Muzyczne opowieści”

Cele ogólne:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej;
– wizualizacje muzyczno-ruchowe;
– doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.

1. Comedians galop – zabawa słuchowa.
R. zaprasza dziecko do wysłuchania utworu. Wprowadza dziecko w temat utworu, podając jego tytuł. Zachęca dziecko, by zamknęło oczy i wyobraziło sobie, jakie wydarzenia i emocje wyraża muzyka. Po wysłuchaniu utworu R. prosi dziecko, aby krótko opowiedziało o swoich uczuciach.
Link do utworu:

2. „Lustra” – zabawa dramowa.
Dziecko i Rodzic ustalają, która z osób jest „lustrem”. Zadaniem „lustra” jest jak najdokładniejsze odtworzenie ruchów i mimiki, które się w nim odbija. R. określa i mierzy czas zabawy, np. klepsydrą lub minutnikiem. Po upływie tego czasu następuje zamiana ról.

3. „Ilustrujemy ruchem” – zabawa muzyczno-ruchowa do utworu P. Czajkowskiego Walc kwiatów.

R. daje dziecku białą wstążkę lub pasek białej bibuły. Dziecko podczas słuchania utworu porusza się po sali, ilustrując ruchem i gestem dźwięki muzyki.
Link do utworu:

4. „Przesyłanie misia” – zabawa integracyjna.
Dziecko i rodzic siedzą na dywanie, ich zadaniem jest przekazywanie sobie maskotki bez użycia rąk, np. pod pachą. Kiedy miś zostanie przekazany sobie już kilka razy, R. zaprasza dziecko do rozmowy: Jak twoim zdaniem czuł się miś? Dziecko próbuje nazwać te emocje, np. Miś bał się, że spadnie, Było mu niewygodnie, Coś mogło go zaboleć, Było mu przyjemnie. R. dąży do tego, by dziecko uświadomiło sobie, że różne osoby w tych samych sytuacjach mogą doświadczać odmiennych stanów emocjonalnych, nie zawsze są one przyjemne.

5. Zadania do wykonania w kartach pracy:

5-latki: Praca z KP4.21b, ćwiczenia w czytaniu

6-latki:
Praca z KP4.23b – pisanie po śladzie nazw wybranych emocji.
Praca z KP4.28b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą.