WAŻNE:

1. Procedura na wypadek zagrożenia Covid -19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 31.

Procedura

2.  Aneks nr 1 do Procedury na wypadek zagrożenia Covid – 19  w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 31.

Aneks nr 1