Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na Styczeń 2018

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc styczeń
• Poznaje tradycje noworoczne.
• Poznaje urządzenia do odmierzania czasu.
• Uczy się nazw dni tygodnia i poznaje nazwy miesięcy.
• Oddaje nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej.
• Poznaje pojęcia: przestrzeń kosmiczna i Układ Słoneczny.
• Dostrzega żartobliwą wymowę utworu literackiego.
• Wymienia nazwy zimowych miesięcy i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.
• Podziwia i porównuje obrazy o tematyce zimowej.
• Nazywa sporty zimowe i sprzęt potrzebny do ich uprawiania.
• Ilustruje treść opowieści matematycznej i układa własną opowieść.
• Poznaje zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
• Dostrzega rymy i układa rymowanki. Przelicza wyrazy w zdaniach.
• Poznaje pojęcie naczynia kuchenne i ich przeznaczenie.
• Nazywa różne produkty spożywcze i uczestniczy w degustacji.
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa w kontaktach z urządzeniami elektrycznymi i gorącymi przedmiotami.
• Poznaje urządzenia elektryczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich.
• Tworzy obrazkowy przepis kulinarny lub komponuje posiłek z wycinków z gazet.
• Określa zasady zdrowego żywienia.
• Obserwuje światło i rozumie zjawisko powstawania cienia.
• Rozumie pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka, scena, widownia, kurtyna.
• Przelicza i przekłada wynik na ruch.

98260_zima_snieg_balwanek_dzieci

„Śnieg” I. Salach – wiersz
Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba puszek leci.
Zabierzemy łyżwy,
sanki,
ulepimy,
dwa,
bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.

„Dwanaście miesięcy” – piosenka.
1. Styczeń, luty – zimno wszędzie.
Co to będzie? Co to będzie?
Marzec, kwiecień, maj i czerwiec
– coraz cieplej, coraz lepiej!
Ref. Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
Tralala, tralala!
Już miesiące każdy zna!
2. Lipiec, sierpień – to wakacje.
Macie rację! Macie rację!
Wrzesień słonkiem nas zawoła
– idą dzieci do przedszkola.
Ref. Tralala, tralala! …
3. A październik i listopad
– jesień złota, no i słota…
Grudzień cieszy nas świętami,
Kolędami, prezentami.
Ref. Tralala, tralala! ….