Kadra

Dyrektor  – Daniela Budzińska – nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor – Krystyna Kołtun – nauczyciel dyplomowany

Administracja:

Barbara Patzer – główna księgowa
Jolanta Michalak – starszy inndendent
Magdalena Kurlapska – specjalista do spraw kadr

Nauczyciele:

Katarzyna Szewczyczak – nauczyciel kontraktowy
Wioleta Lipka – nauczyciel dyplomowany
Zofia Jahn – nauczyciel mianowany
Anna Szpejewska – Miotke – nauczyciel mianowany
Edyta Nalewajk – nauczyciel mianowany
Justyna Tusińska – nauczyciel mianowany
Anna Cynke – nauczyciel mianowany
Grażyna Królak – nauczyciel dyplomowany
Anna Zamojska – nauczyciel stażysta
Alina Halman – nauczyciel mianowany
Anna Bodzak – nauczyciel kontraktowy
Joanna Pienkowska – nauczyciel kontraktowy

Pracownicy kuchni:

Stanisława Sołtysiak – kucharka
Katarzyna Falerowska – pomoc kucharki
Paulina Pichała – pomoc kucharki

Pracownicy obsługi:

Lucyna Wiśniewska
Lucyna Flisikowska
Dorota Okonek
Grażyna Grabska
Elżbieta Mirkiewicz
Beata Milewska
Beata Kowalczyk
Ryszard Łysiak