Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Anna B

Dzień Pluszowego Misia

Misiowe zabawy w Dzień Pluszowego misia, to pełna radość, szaleństwo, tańce i śpiewy. Misie towarzyszą nam dziś cały dzień, nie tylko podczas zabaw. Dziś dzieją się cuda i pojawiają się miłe niespodzianki…Misiowe ołówki od Rady Rodziców i dyplomy z pachnącym mydełkiem od Pani Ani i Ali. Super zabawa i super dzień z ukochanym pluszakiem :)

                                           IMG-20211125-WA0051

IMG-20211125-WA0003 IMG-20211125-WA0005 IMG-20211125-WA0006 IMG-20211125-WA0007 IMG-20211125-WA0008 IMG-20211125-WA0011 IMG-20211125-WA0012 IMG-20211125-WA0014 IMG-20211125-WA0015 IMG-20211125-WA0016 IMG-20211125-WA0017 IMG-20211125-WA0018 IMG-20211125-WA0020 IMG-20211125-WA0022 IMG-20211125-WA0023 IMG-20211125-WA0024 IMG-20211125-WA0026 IMG-20211125-WA0027 IMG-20211125-WA0041

IMG-20211125-WA0032 IMG-20211125-WA0035 IMG-20211125-WA0037 IMG-20211125-WA0042 IMG-20211125-WA0043 IMG-20211125-WA0044 IMG-20211125-WA0045 IMG-20211125-WA0046 IMG-20211125-WA0047 IMG-20211125-WA0048

IMG-20211125-WA0010IMG-20211125-WA0013IMG-20211125-WA0019IMG-20211125-WA0021IMG-20211125-WA0025IMG-20211125-WA0028IMG-20211125-WA0029IMG-20211125-WA0030IMG-20211125-WA0034IMG-20211125-WA0036

                                                                     naklejki-wesoly-mis

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Listopad w grupie Smerfy

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I, k, K; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 5, 6.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

                                                         listopadowo