Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Alina

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

Edukacja Drogowa od Elka School

Elka School – szkoła nauki jazdy z Gdyni przekazała dla dzieci  z  naszego przedszkola gry edukacyjne, dzięki którym przedszkolaki poznają i utrwalą sobie zasady bezpieczeństwa oraz znaki i przepisy ruchu drogowego. Podczas zabawy ważne wiadomości łatwiej i szybciej zostają w pamięci.

  gry

   Dziękujemy Elka School  

elka school

 

 

Smerfy z Tropicielami

Nadszedł dzień 23 września kiedy to starszaki otworzyły pakiety edukacyjne Tropiciele…. radość i ciekawość dzieci była przeogromna. A taki był widok  …         1632939016838       1632939016827         1632939016815

Spotkanie z Psem Terapeutą – Vega

Dnia 18 czerwca mogliśmy gościć w naszym przedszkolu 3 psy, które pełnią funkcję terapeuty. Piękne psy, bardzo mądre i świetnie wyszkolone a do tego wykonują bardzo ważną pracę. Swoją osobą pomagają ludziom w chorobie bo samo przytulenie się do takiego spa, pogłaskanie, spędzenie z  nim kilka minut powoduje, że człowiek się uśmiecha i zapomina na chwilę o swoich troskach i smutkach. Z nami spotkała się Vega. Piękna suczka. Pani, która opiekuje się Vegą dużo nam o niej opowiedziała i o szkoleniu jej, poznaliśmy dużo ważnych informacji na temat bezpieczeństwa w kontakcie z psem oraz jak prawidłowo dbać o swojego czworonożnego przyjaciela. Vega pokazała nam kila fajnych sztuczek, których się nauczyła i mieliśmy okazję troszkę się z nią pobawić.

IMG_20210618_090629 IMG_20210618_091518 IMG_20210618_092834 IMG_20210618_092943 IMG_20210618_093003 IMG_20210618_093403 IMG_20210618_093435 IMG_20210618_093839 IMG_20210618_094051 IMG_20210618_094133 IMG_20210618_094309 IMG_20210618_094344 IMG_20210618_094541 IMG_20210618_094715

Spotkanie z Rybką Mini Mini

15 czerwca spotkaliśmy się  z Rybką Mini Mini podczas łączenia on line oj fajna była zabawa. Mogliśmy porozmawiać z rybką :)

IMG_20210615_123252 IMG_20210615_124939 IMG_20210615_131807 IMG_20210615_131923 IMG_20210615_132048 IMG_20210615_132159 IMG_20210615_132231 IMG_20210615_132422

Poza super spotkaniem były też fajne zajęcia i kolorowanki i zadania z Rybką. Oj to był cudowny dzień. :)

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc czerwiec

                                                                                                                                                   

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Kształtowanie zdolności plastycznych, rozwijanie umiejętności technicznych.
 • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
 • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
 • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.

 

Dzień Mamy

Drogie Mamy 

w związku z Waszym dzisiejszym świętem prezentujemy dla Was małą niespodziankę. 

frame_4_1993168988

Za wczoraj, za dziś… Z każdym serca uderzeniem
I z każdym z niego płynącym życzeniem,
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
Składam dzisiaj podziękowania!
Kochany tato, kochana mamo… dziękuję Wam,
Za życie, które daliście mi…
Za wszystkie radosne chwile dziękuję Wam,
Niech pozostaną w pamięci nam!

Dziękuję Wam!!!