Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Alina

Zbieramy nakrętki od butelek plastikowych

Jak co roku i od wielu lat zbiórka nakrętek plastikowych trwa nieprzerwalnie.  Głównie zbieramy nakrętki w ramach akcji konkursowej Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki – „Mała nakrętka – duży problem”.  Zbiórka nakrętek jest jednym z elementów dużego projektu edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii. 

 Plakat-Nakretki-B3

Zachęcamy do przynoszenia nakrętek przez cały rok szkolny. 

Jeśli pojawi się jeszcze inny cel zbiórki nakrętek, przekażemy Państwu informację na jej temat. 

Dziękujemy 

Dzień Kota 17.02.2022

Dziś obchodziliśmy Dzień Kota. Było dużo fajnej zabawy, zresztą zobaczcie proszę sami :)

IMG_20220217_090127 IMG_20220217_090143                                        IMG_20220217_092658 IMG_20220217_093029 IMG_20220217_093538_1 IMG_20220217_093722 IMG_20220217_094729 IMG_20220217_095819 IMG_20220217_095827 IMG_20220217_095956 IMG_20220217_100007 IMG_20220217_100614                                            IMG_20220217_102358

Zadania opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka, pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zimowe zabawy Smerfów

Jupi….. śnieg !!!!! nareszcie :) Dzieci lubią śnieg i zabawy w białym puchu, zwłaszcza gdy ten tak cudownie się lepi i można robić kule śnieżne i rzucać się śnieżkami…. a najważniejsze – można ulepić bałwana :)

IMG_20211210_103250 IMG_20211210_103300 IMG_20211210_103310 IMG_20211210_103313 IMG_20211210_103321 IMG_20211210_103337 IMG_20211210_103423 IMG_20211210_103553 IMG_20211210_103810 IMG_20211210_103825                                            IMG_20211210_105331

 

                                  IMG_20211210_105507 IMG_20211210_105458

                                                          IMG_20211210_104848 IMG_20211210_104825

Mikołaj zawitał do przedszkola 06.12.2021

Ho ho ho !!! Witamy Mikołaja …. wszystkie dzieci na niego czekają, pięknie ubrani i przygotowani… zobaczcie zresztą sami

IMG_20211206_090701 IMG_20211206_090808

Specjalne miejsce dla Mikołaja u Smerfów wyglądało właśnie tak IMG_20211206_094314

 

A to już długo wyczekiwane spotkanie z Mikołajem :)

IMG_20211206_100224 IMG_20211206_100245 IMG_20211206_100653

IMG_20211206_100002 IMG_20211206_100016                                              IMG_20211206_100857

IMG_20211206_101005 IMG_20211206_101018 IMG_20211206_101150

Pierwszy śnieg

Jeszcze nie ma zimy ale pierwszy śnieg już nas przywitał z czego dzieci bardzo się cieszą :) Chociaż śniegu nie było za dużo to od razu nadarzyła się okazja do śnieżnej zabawy w ogrodzie. Oczywiście wszyscy pamiętali, żeby nie rzucać śniegiem w twarz kolegów i koleżanek. :) Czekamy aż śniegu będzie więcej…. a na razie nasze śnieżne zabawy wyglądały tak

IMG_20211203_102932 IMG_20211203_102936 IMG_20211203_102939 IMG_20211203_102943

Spacer na pocztę

4 grudnia poszliśmy na spacer  IMG_20211203_105244 po naszej okolicy oraz na pocztę a dokładniej do skrzynki pocztowej przy poczcie i tam każde Smerf wrzucił ….. otóż nie, nie powiemy niech to będzie IMG_20211203_092602

 

SAVE_20211206_131733SAVE_20211206_131800 SAVE_20211206_131811 SAVE_20211206_131911 SAVE_20211206_131923 SAVE_20211206_131932 SAVE_20211206_131943 SAVE_20211206_131953 SAVE_20211206_132001 SAVE_20211206_132015 SAVE_20211206_132026 SAVE_20211206_132038 SAVE_20211206_132046 SAVE_20211206_132054 SAVE_20211206_132102 SAVE_20211206_132110 SAVE_20211206_132117 SAVE_20211206_132125 SAVE_20211206_132134 SAVE_20211206_132147

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze na miesiąc Grudzień

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.|
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
|Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

Oczywiście nie zabraknie świątecznych zabaw, kolorowanek, prac plastycznych różnego rodzaju, dekoracji i innych ciekawych aktywności.

Nade wszystko pragniemy złożyć już dziś wszystkim najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia – zdrowia, radości i spokoju w gronie najbliższych oraz pomyślności w Nowym Roku,