Wszystkie wpisy, których autorem jest p.Wioleta

Nasi solenizanci.

 30  września  obchodziliśmy w naszej grupie Dzień Chłopaka. Dziewczynki złożyły chłopcom życzenia, zaśpiewały im 100 lat a następnie chłopcy zostali obdarowani słodkim upominkiem.

DSC_0249DSC_0247

11 października obchodziliśmy z kolei Dzień  Dziewczynki. Tym razem chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia, zaśpiewali im 100 lat a następnie dziewczynki zostały obdarowane słodkim upominkiem.

DSC_0273 DSC_0272

PAŹDZIERNIK

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne.

Październik jest miesiącem, który charakteryzuje się dużą zmiennością pogody, raz jest ciepło a raz zimno, dlatego też porozmawiamy z dziećmi jak należy zachowywać się, aby nie przeziębiać. Dzieci:

1.Poznają witaminy i produkty, które zawierają te witaminy.
2.Przypomną sobie nazwy części garderoby i sposób ubierania się odpowiednio do pogody.
3.Zrozumieją jakie znaczenie ma  ruch dla zdrowia zwłaszcza jesienią.
4.Poznają specjalistów – lekarzy.
5.Będziemy im pomagać przezwyciężać strach przed lekarzami.
6.Będą rozwijać zainteresowanie czytaniem i będziemy je wdrażać do uważnego słuchania.
7.Będą rozwijać myślenie logiczne poprzez klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

W kolejnych tygodniach miesiąca przyjrzymy się dokładnie nowej porze roku, udamy się na ,,wycieczkę do parku i lasu” Dzieci będą:

1.Dostrzegać walory estetyczne krajobrazu jesiennego.
2.Będziemy je zachęcać do obserwowania i eksperymentowania.
3.Będziemy rozwijać percepcję słuchową – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach,
4.Będą uczyć się współdziałać w zabawie.
5.Będą rozwijać ciekawość poznawczą
6.Będą kształtować postawę szacunku do przyrody.
7.Ćwiczyć umiejętności wokalne.
8.Rozwijać myślenie logiczne.
9.Rozwijać sprawności manualne podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie, lepienie i wycinanie.
10.Kształtować umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
11.Uświadomimy dzieciom konieczność niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
12.Będziemy rozwijać wyobraźnie i kreatywne myślenie.
13.Będą wdrażane do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
14.Będziemy kształtować myślenie matematyczne.
15.Będą ćwiczyć posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
16.Rozwijać umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
17.Kształtować wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin.

Natomiast pod koniec miesiąca porozmawiamy o tym jak ludzie i ptaki przygotowują się do zimy. Dzieci:

1.Poznają sposoby gromadzenia owoców i warzyw w spiżarni.
2.Zachęcimy je do pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu.
3.Będziemy rozwijać wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie.
4.Będą rozwijać myślenie matematyczne – poznają cyfrę 1.
5.Będą rozwijać umiejętność interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
6 .Doskonalić  koordynacje ruchowo-słuchowo-wzrokową
7.Doskonalić percepcję słuchową– wysłuchiwanie głosek w nagłosie.
8.Będą rozwijać wrażliwość na potrzeby zwierząt i roślin w okresie zimy.

 

15 WRZESIEŃ  – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI.

Tego dnia w wielu krajach obchodzi się święto odkrywania talentów, kreatywności i zabawy.

Gumisie również uczciły ten dzień, którego celem było pobudzenie dzieci do działania, pomysłowości i kreatywnej zabawy. Na początku dowiedziały się, skąd w ogóle wzięło się to święto. A to dzięki małej kropce, która zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Opowiadanie to uświadomiło dzieciom, że każdy z nas ma jakiś ukryty talent, zdolności, wystarczy tylko wziąć się do działania. Tego dnia okazało się, że wokół nas jest bardzo dużo kropek, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Wspólnie ułożyliśmy wieeeelkie słoneczko, a następnie każdy przedszkolak zaczął działać i w ten sposób powstawały różne cuda. Wystarczy tylko dokładnie się im przyjrzeć.

DSC_0201 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0209 DSC_0210

DSC_0211 DSC_0212 DSC_0214 DSC_0215 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0223 DSC_0224 DSC_0225 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0230 DSC_0231 DSC_0232 DSC_0242DSC_0233 DSC_0234 DSC_0235 DSC_0236 DSC_0237 DSC_0238 DSC_0240 DSC_0241

Na koniec zajęcia dzieci tworzyły kolorowe obrazki z papierowych kółeczek, które można było podziwiać na wystawie w szatni.DSC_0243

 

Witamy wszystkie dzieci i ich rodziców w nowym roku przedszkolnym 2021/2022.

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień.

 1. W pierwszych tygodniach miesiąca będziemy dzieci zapoznawać z naszą salą i kącikami zabaw. Dzieci będą również poznawały swoich nowych kolegów i panie.
 2. Razem z dziećmi utworzymy Kontrakt Grupowy, którego będziemy musieli wszyscy przestrzegać, tak aby dzieci mogły bawić się zgodnie i bezpiecznie.
 3. Będziemy u dzieci rozwijać sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe i muzyczne.
 4. Dzieci będą uczyły się współpracować ze sobą nie tylko podczas zajęć, ale i również podczas zabawy.
 5. Podczas zabaw plastycznych dzieci będą rozwijały swoją pomysłowość, inwencję twórczą i sprawność grafomotoryczną.
 6. Dzieci poznają również zasady zabawy na świeżym powietrzu, tak aby zabawa była przyjemna, wesoła i przede wszystkim bezpieczna.
 7. Będziemy rozmawiać z dziećmi o emocjach, jakie towarzyszą im w tych pierwszych dniach w przedszkolu, nauczymy się jak je rozpoznawać i jak radzić sobie z nimi.
 8. Dzieci będą uczyły się samodzielności podczas czynności higienicznych w łazience, podczas spożywania posiłków i podczas ubierania się w szatni.
 9. Będziemy również rozwijać u dzieci percepcję słuchową poprzez wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
 10. Będziemy też uczyć dzieci umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem logicznym i gramatycznym a także słuchania wypowiedzi innych kolegów.
 11. Zachęcimy dzieci do korzystania z naszego kącika książki, oglądania książek, rozpoznawania niektórych liter, wyszukiwania określonych ilustracji i wypowiadania się na temat książek.
 12. Przygotujemy dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
 13. Przygotujemy również dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów oraz będziemy stwarzać sytuacje do rozwijania doznań sensorycznych.
 14. Dzieci będą ćwiczyły umiejętność przeliczania i układania prostych rytmów z tworzywa przyrodniczego.

W tym miesiącu będziemy obchodzić kilka świąt :

 • Dzień Kropki.
 • Dzień Przedszkolaka.
 • Święto Jabłka.
 • Dzień Chłopaka.

 Życzymy wszystkim dzieciom mile spędzanych chwil w przedszkolu przez cały rok przedszkolny 2021/2022

Dzień Mamy i Taty u Gumisiów.

dzień mamy i taty

serce-z-twarza-ruchomy-obrazek-0107

2

3

 super mama

6

ro

to

image_processing20200511-1138-1384pkj

susanna

13

11 pobrane (1)

Piątek – 16 Kwiecień

Temat – Wiem jak chronić moja planetę.

unnamed (8)

 I. DZISIAJ OSTATNI DZIEŃ PRACY ZDALNEJ,
W PONIEDZIAŁEK WRACAMY DO PRZEDSZKOLA.

taniecII. Na poniedziałek proszę przynieść z powrotem do przedszkola:

1.,,Plac zabaw, sześciolatek karty 4”
2.,,Plac zabaw. Księga zabaw z literami”
3.,,Kropki, kreski i litery.”
4.Prace plastyczne wykonane w domu:
* Ziemia – planeta marzeń
* Toaleta to nie śmietnik
* Ekoprzyjaciela

III. Razem z panią Zosią, dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w pracę zdalną. Zdjęcia, które nam przesyłaliście dawały nam  dużo radości i satysfakcji.
Kochane dzieci jesteśmy dumne z Was, że tak sumiennie i chętnie wykonywałyście swoje prace domowe.

46d5dc_42906b84d2884341bfd15300d42f1d84_mv2podz

IV. Posłuchajcie teraz wiersza o ekologii, który przybliży Wam znaczenie tego słowa.

,,Co to jest ekologia?”  D. Klimkiewicz, W. Drabik

unnamed (9)

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….

Czy teraz potraficie odpowiedzieć na pytania:
Co to jest ekologia?
Czego dotyczy ta nauka?
Co oznacza słowo „szanować”?

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, proponuje wam  zabawę rytmiczną, np. możecie wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,
la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,
o wza-jem-nych po-wią-za-niach
mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko
to jest na-sze śro-do-wis-ko.

V. Obejrzyjcie teraz film, który jest podsumowaniem wiadomości o segregacji i przybliży wam pojęcie recyklingu.

filmik o recyklingu

Czy już wiecie, co oznacza ten znaczek?

 unnamed

VI. Praca domowa.

Dzisiaj jest do zrobienia ostatnia strona z tematu: Dbamy o naszą planetę. Strona 4a i 4b z książki „Plac zabaw, sześciolatek karty 4″

VII. To nasi młodzi ekolodzy.

„Planeta Marzeń”

Lidia8 Nina4

Lenka Maks

Lenka                                                                                           Maks

Pola17 Jaś6

MajaB12 Natalia

Maja B.                                                                                      Natalia

Michał5 Sebastian4

Ziemia Eweliny Marzenka

Ewelina                                                                                   MarzenkaMaja O. ziemia  Maja O.

„Toaleta to nie śmietnik”

natalia Lenka

Natalia                                                                                Lenka

Maks13 Michał7

Maks                                                                                   Michał

Nadia21 20210413_100844

Marzenka Jaś

Marzenka                                                                           Jaś

Majao6 Pola

Maja O.                                                                                 Pola

Maja B. Nina5

Maja B.

 

„Ekoprzyjaciele”

cof_vivi Jaś13

20210414_111130 Sebastian5

Marzenka                                                                               Sebastian B.

20210414_10115820210414_115222 20210414_112417

Lenka                                                                                    Pola

Nadia27

 

Praca domowa.

Prace Sebastiana B.                                                                                   Brawo Sebastian.

20210417_114202 20210417_114456

Prace Eweliny.

Ewelina 4 Ewelina4a

Prace Nadii.

img_20210416_150031 img_20210416_150420 img_20210416_145815 img_20210416_150422 img_20210416_150527 img_20210416_150811

Prace Jasia.

20210416_143051 20210416_144009 20210416_144033

Praca Mai B.

IMG_20210416_202616

Prace Natalii.

IMG_20210415_141053 dav_vivi

Praca Poli

Pola

 

Praca Leny.

Lenka12

Czwartek – 15 Kwiecień

Temat: Skąd się bierze prąd?

DarkDefiniteHart

I „Skąd się bierze prąd?” – otwórzcie teraz ,,Księgę zabaw z literami” (s. 64–65).

Na podstawie ilustracji, czy domyślacie się  – Skąd się bierze prąd, jakie są źródła wytwarzania prądu?


9 182163

 

wiatrak-ruchomy-obrazek-0033

II.„Prąd z wiatraka” – zabawa ruchowa.

Stańcie tak, abyście mieli miejsce, nogi złączone, ręce rozłożone sze­roko, wyprostowane w łokciach. Obracajcie się bardzo powoli, stopa za stopą, z zamkniętymi oczami. Ręce, jak skrzydła wiatraka, powinny być szeroko rozłożone przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Jeśli będziecie mieli trudności z poruszaniem się z zamkniętymi oczami, możecie wykonać ćwiczenie bez tego utrudnienia.

components

III. ,,Pstryk” Podczas słuchania opowiadania postarajcie się zapamiętać, jak nazywali się jego bohaterowie i kim byli. Spróbujcie też zapamiętać, jakie ważne informacje o bezpieczeństwie chłopiec przekazał Juniorowi.

images (1)

,,Pstryk „ Grzegorz Kasdepke

Na elektryczne urządzenia lepiej uważać…
– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem zapadła ciemność. I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać komputer i nawet Junior przestał sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza odezwała się babcia Marysia.
– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?!
– Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik.
– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności!
– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik.
– Hau! – dodał mu otuchy Junior.
Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach – i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się jak po przebudzeniu z krótkiej drzemki i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli oczy.
– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włączał tego czaj­nika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! A na razie trzeba uwa­żać! Bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?!
– Hau! – uspokoił ją Junior.
Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza część wykładu musiała się odbyć w łazience.
– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik.
– Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. bo jakby suszar­ka wpadła do wanny, to…
Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka wpa­dła do wanny.
– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do dziu­rek od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę kiedyś, że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery!
Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego siebie.
– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie?
– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior.
– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze jest jedno: nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś?
– Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła – i wykład został zakończony.
O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas, start!

Jak nazywali się bohaterowie opowiadania? Kim byli?
Dlacze­go po włączeniu czajnika zgasło światło w całym mieszkaniu? Jakie ważne informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z urządzeniami elektrycznymi chłopiec przekazał Juniorowi?
Jak my­ślicie, czy dzieci mogą samodzielnie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi?

IV. ZAPAMIĘTAJCIE, TEGO NIE WOLNO ROBIĆ!
 TO GROZI  WYPADKIEM !!!

prąd1a prąd2a prąd3a prąd4 prąd6 prąd5

 

V. Wiatrak – praca techniczna.

DSC_7391

Wykonajcie teraz wiatrak, zgodnie z instrukcją.

CCI20200424 (2)

Czy do obracania się skrzydeł wiatraka, będzie wam potrzebny prąd.

VI. Poćwiczcie teraz czytanie tekstu w ,,Księdze zabaw z literami” str.65

VII. Praca domowa

Praca z KP4.3b – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z obrazkami, rysowanie brakują­cego obrazka.

zarowka-ruchomy-obrazek-0014zarowka-ruchomy-obrazek-0014zarowka-ruchomy-obrazek-0014zarowka-ruchomy-obrazek-0014zarowka-ruchomy-obrazek-0014zarowka-ruchomy-obrazek-0014

 

Wiatraczki.

Wiatraczek Poli.

20210415_115640 20210415_120105 20210415_120434 20210415_121556 20210415_121659

 

20210415_135831 20210415_155824

IMG_20210415_182640 IMG_20210415_201414

 

Praca Domowa.

Praca Mai.

IMG_20210415_203158

Praca Eweliny.                                                                      Praca Jasia.

ewelina 20210415_155910

Prace Natalii.

IMG_20210415_141038 IMG_20210415_141044 IMG_20210415_141049 IMG_20210415_141053

Prace Lidzi.

20210415_101758 20210415_103019 20210415_103947

Praca Leny.                                                                        Praca Poli.

20210415_120105 20210415_122244

 

Środa – 14 Kwiecień

Temat – Segregujemy odpady.

pobrane (3) 

I. „Łąka” Małgorzata Strzałkowska – podczas słuchania wiersza, wyobraźcie sobie, że jesteście na łące i wyruszacie na wycieczkę. Waszym zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszycie. Postarajcie się również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, ra­dość.

Jak tu pięknie dookoła!
Strumyk szemrze, kwitną zioła,
Skaczą żabki, buczą bączki
– jak nie lubić takiej łączki?

Pośród kwiatków sobie łażą
Ala, Ola, Staś i Kazio.
Nagle patrzą – jakiś dołek,
A w tym dołku jest tobołek.

Staś tobołek wyjął z dołka,
Po czym zajrzał do tobołka….a tam….
– Patrzcie! Stos papierków,
Trzy butelki, pięć cukierków,
Jedna guma, już wyżuta,
Dwie gazety i pół buta,
Dwie torebki, cztery puszki,
I zużyte trzy pieluszki.

– Ktoś na łące biwakował
I te śmieci tu wpakował.
– Cichcem, milczkiem, po kryjomu….
– Zamiast zabrać je do domu,
– Wiecie, jak tak dalej będzie
jak będziemy śmiecić wszędzie,
to się Ziemia zdenerwuje,
tak że każdy pożałuje!

– Będzie miała dość brudasów,
bo jest miła, lecz do czasu!
– Zagra wszystkim nam na nosie
i przepadnie gdzieś w kosmosie,
a my zostaniemy sami,
płynąc luzem pod gwiazdami.
– A więc póki krąży w kółko,
Niech się brudas puknie w czółko!
Jak naśmiecisz to posprzątaj,
A jak nie – to marsz do kąta.

Jakie miejsce dzieci wy­brały na wycieczkę?
Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?
Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły?
Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu?
Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?
 Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?
Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać?
 Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?
Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

(  rada autorki „marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie sprzątnąć. )

84703105000f4cf715f06ec3d1f88662

II „Akcja – segregacja”

Przypomnijcie sobie teraz w jaki sposób segregowaliśmy odpady w sali.(papier, plastik i odpady mieszane)
W jaki sposób segregujecie śmieci w swoich domach?
Czy przed waszym domem stoją pojemniki do segregacji?

Przeczytajcie teraz napisy i obejrzyjcie obrazki :

NIEBIESKI – PAPIER,

ZIELONY – SZKŁO,

ŻÓŁTY – METAL I PLASTIK,

BRĄZOWY – KOMPOST.

sprzatanie-swiata-recykling (3)sprzatanie-swiata-recykling (1) sprzatanie-swiata-recykling (2) sprzatanie-swiata-recykling (4)

III. „Ekoprzyjaciel” – zabawa plastyczno – techniczna.

Dostaliście z wycinanki smoka – ekoprzyjaciela. (W46) .
Wypchnijcie  kształt ekoprzyjaciela wraz z dziurkami. Trzeba przewlec sznurowadło, (sznurek, wstążkę)  przez dziurki w ubraniu smoka oraz w kołach roweru. Koniec  sznurowadła zawiążcie na kokardkę, czy już umiecie wiązać?

IV. Praca domowa.
Praca z KP4.2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami właściwych pojemników na odpady.
Praca z KP4.3a – liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, czytanie wyrazów, łączenie ich z właściwymi pojemnikami.

 

Ekoprzyjaciele

Jaś13 IMG_20210414_171903

20210414_111130 Sebastian5

Ekoprzyjaciel Marzenki                                                        Ekoprzyjaciel Sebastian B.

Nadia27 20210414_101158

20210414_112417 20210414_115222

Ekoprzyjaciel Poli                                                                       Ekoprzyjaciel Leny

 

Praca Domowa.

Prace Mai B.

IMG_20210414_165426 IMG_20210414_170901

Praca Sebastiana B.

20210414_145417_1 20210414_145420

Praca Marzenki.

20210414_160251 20210414_160257

Praca Jasia

Jaś 13

Praca Leny.

Lenka9

 

Prace Lidzi.

Lidzia15 Lidzia16

 

Prace  Poli.

20210414_112354 20210414_112357

 

Prace Nadii.

Nadia28 Nadia30 Nadia33

Wtorek – 13 Kwiecień

Temat – Toaleta to nie śmietnik.

toaleta-ruchomy-obrazek-0027

I. Rozwiążcie zagadkę.

To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej część do nas wraca. (woda)

II. ,,Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza.

Idźcie teraz do łazienki, odkręćcie kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego przez was naczynia. (szklanka, kubek) Pomyślcie,   ile wody może w ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas wykonywania następnego zadania. Swoje szacunki zaznaczcie flamastrem na szklance, poproście rodziców, aby spojrzeli na zegarek, by wiedzieć, ile czasu Wam zajmie wykonanie następnego zadania

III  „Ekologiczne sudoku” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie.

Narysujcie sobie tabelkę:

tabelka 3x3
Przeczytajcie wyrazy:    WODA    EKOLOGIA   ZIEMIA

Zadanie polega na  wpisaniu w tabelkę tych wyrazów,  jeden wyraz w jednym polu, w taki sposób, by wyrazy nie powtarzały się w rzędzie i kolumnie.

IV. „Ile wody nam ucieka?” – kontynuacja zabawy badawczej.

Po wpisaniu poprawnie wyrazów w tabelkę, sprawdźcie  na zegarku, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu,  jak długo kapała woda.

Sprawdźcie,  ile nakapało wody do szklanki(kubka) i czy udało Wam się po­prawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w kubku.

V.Należy zapamiętać.

Niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, najlepiej wlewać wodę do kubka.

Plumbers-60006

VI. ,,Toaleta to nie śmietnik.” – to program ekologiczny, który realizujemy w tym roku.

Kiedy jesteśmy w toalecie musimy pamiętać nie tylko o oszczędnym korzystaniu z wody, ale również musimy uważać na to, co wrzucamy do sedesu.

Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy ze skutków wrzucania do toalety odpadów. Średnica rur (domowej instalacji kanalizacyjnej) wynosi około od 11 do 16 centymetrów.

Dlatego drobne przedmioty mogą:
– zatkać skutecznie rury (instalację) w budynku i może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy.
– odpady organiczne (resztki jedzenia)przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni w kanalizacji,
– oleje i inne płynne tłuszcze w chłodnej wodzie gęstnieją i osadzają się na ściankach rur, zmniejszając ich średnicę i utrudniają przepływ ścieków.
– szkodliwe substancje chemiczne zawarte w wylewanej chemii(lekarstwa, rozpuszczalniki) szkodzą mikroorganizmom znajdującym się w biologicznej części oczyszczalni ścieków i powodują,  że mikroorganizmy te działają mniej skutecznie i słabiej oczyszczają ścieki.

Dlatego należy pamiętać, czego nie wolno wrzucać do toalety:
– pieluch
– chusteczek nawilżanych,
– ręczników papierowych,
– patyczków do czyszczenia uszu,
– płatków kosmetycznych, waty i ligniny,
– plastrów, bandaży, gazy,
– torebek foliowych,
– gum do żucia,
– włosów,
– żwirku z kocich kuwet,
– leków, tabletek, syropów,
– farb, lakierów, rozpuszczalników,
– olejów, tłuszczy,
– materiałów budowlanych: gruzu, cementu, gipsu, piasku, popiołu,
– igieł, strzykawek,
– odpadów kuchennych,

toaleta-ruchomy-obrazek-0031

VII. Praca domowa.

Każdy z Was dostał kartkę z konturem sedesu. Zadanie wasze polega na pokolorowaniu sedesu i narysowaniu, tych przedmiotów, których nie wolno wrzucać do toalety.

Z książki ,,Plac zabaw-karty 4” proszę zrobić stronę 1a(ten kto nie ma zrobione),1b   i  2a – pokoloruj zieloną kredką ramkę ilustracji, na której Adam pamiętał o konieczności oszczędzania energii itd.

Kochane dzieci bardzo dziękujemy, że wykonaliście pracę plastyczną pt. „Planeta Marzeń”. Jak do tej pory, swoje prace przysłało nam aż 10-cioro dzieci. Prace te są potrzebne do zakończenia naszego programu ekologicznego. Dlatego też mamy gorącą prośbę, abyście również tak pięknie i starannie wykonali pracę z toaletą i przesłali na adres: gumisiep.31@gmail.com

 

A to prace dzieci z programu ekologicznego pt.” Toaleta to nie śmietnik”.

Maja B.
Maja B.

Maks12 Maks13

Nadia20 Nadia21Michał6 Michał7

20210413_100844

Lenka
Lenka
Marzenka
Marzenka
Jaś
Jaś
Maja O.
Maja O.

Nina5

Pola
Pola

Sudoku ekologiczne.

Lidia10 Lidia11
Widzimy Lidziu, że przeprowadziłaś doświadczenie ze szklanką wody. Ciekawa jestem czy nakapało tyle wody, ile przewidywałaś.

Marzenka22
Marzenka – „Wody w kubeczku było o połowę więcej niż przewidywaliśmy. Czas 15min „
Jaś
Jaś

Pola20 Pola21

Pola – „Tyle wody kropelka po kropelce nakapało w trakcie robienia sudoku „.

 

Praca Sebastiana B.

Sebastian6

Prace Nadii.

Nadia22 Nadia23 Nadia24Nadia25 Nadia26

Prace Lidzi.

Lidia12 Lidia13

Prace Marzenki.

Marzenka23 Marzenka24

Prace Jasia.

Jaś10 Jaś11 Jaś12

Praca Mai O.

Majao7

Prace Poli.

Pola22 Pola23 Pola24

 

Prace Mai B.

MajaB13 MajaB14 MajaB15

Witamy Sebastianie. Jak miło Ciebie zobaczyć. Cieszymy się, że dołączyłeś do nas ze swoimi pracami.

Sebastian1 Sebastian2

 

 

Witaj Marzenko. Jak miło zobaczyć, że tak sumiennie pracujesz.

Marzenka1 Marzenka2 Marzenka3 Marzenka4 Marzenka5 Marzenka6 Marzenka7 Marzenka8 Marzenka9 Marzenka10 Marzenka11 Marzenka12 Marzenka13 Marzenka14 Marzenka15 Marzenka16 Marzenka17 Marzenka18 Marzenka19

 

Witaj Maju, cieszymy się, że widzimy twoje prace.

MajaB1 MajaB2 MajaB3 MajaB4 MajaB5 MajaB6 MajaB7 MajaB8 MajaB9 MajaB10 MajaB11

 

„Planeta Marzeń” w wykonaniu dzieci z grupy.

Lidia5 Lidia6 Lidia7 Lidia8

Marzenka
Marzenka
Lenka 
Lenka
Maks
Maks

Pola16 Pola17

Pola
Pola
Natalia
Natalia

Jaś5 Jaś6

Jaś
Jasiu

Sebastian3

Sebastian4

Michał5

MajaB12
Maja B.
Maja O.
Maja O.

Nina3 Nina4

 

Przesyłajcie swoje prace „Planeta Marzeń” na adres gumisiep.31@gmail.com

Międzynarodowy Dzień Ziemi przypada na 22 Kwietnia, także każdy z was ma jeszcze szansę na przesłanie swojej pracy.

Natalia pomaga babci sadzić truskawki.

Natalia14 Natalia15