Zadania wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze na miesiąc kwiecień

z łapką

 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozszerzanie słownika dziecka;
 • doskonalenie umiejętności opisu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • ekspresja twórcza;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu; doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • utrwalenie polskich symboli narodowych; zapoznanie z monetami i banknotami;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; rozbudzanie dumy z bycia Polakiem;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej; wprowadzenie litery J, j;
 • doskonalenie uważnego słuchania; budzenie zaciekawienia światem podczas

przeprowadzania prostych doświadczeń.