Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Maj

-poznanie instrumentów dawnych i współczesnych

-poznanie gatunków muzycznych

-uwrażliwienie dzieci na rodzaje muzyki i poruszanie się do rytmu

-poszerzenie wiedzy o różne gatunki muzyczne

-malowanie palcami do słuchanej muzyki

-poszerzenie wiedzy na temat orkiestry

-poszerzenie wiedzy o zapis muzyki w formie nut

-wprowadzenie litery H,h

-ćwiczenie słuchu fonemowego

-kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania

-utrwalenie nazw i cech charakterystycznych dla uczuć

-rozpoznawanie emocji własnych i innych

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-doskonalenie ekspresji twórczej;

-nauczymy się nazywać swoje lęki i mówić o nich

-uwrażliwienie dzieci na potrzeby i emocje innych

-dowiemy się co to znaczy nietypowa rodzina

-dowiemy się co to jest miłość i przyjaźń

-kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

-aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

-rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

-utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

-poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące

-doskonalenie słuchu fonemowego

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb

-poszerzenie wiedzy na temat życia owadów i zwierząt żyjących na łące

95d80d924ddf53000dade3246a5fcfa3