Kadra

Dyrektor  – Daniela Budzińska – nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor – Krystyna Kołtun – nauczyciel dyplomowany

Administracja:

Barbara Patzer – główna księgowa
Jolanta Michalak – starszy intendent
Magdalena Kurlapska – specjalista do spraw kadr

Nauczyciele:

Anna Bodzak – nauczyciel mianowany
Anna Cynke – nauczyciel mianowany
Zofia Jahn – nauczyciel mianowany
Grażyna Królak – nauczyciel dyplomowany
Wioleta Lipka – nauczyciel dyplomowany
Alina Mleczak – nauczyciel mianowany
Edyta Nalewajk – nauczyciel mianowany
Katarzyna Szewczyczak – nauczyciel mianowany
Anna Szpejewska – Miotke – nauczyciel mianowany
Justyna Tusińska – nauczyciel mianowany
Anna Zamojska – nauczyciel kontraktowy

Pracownicy kuchni:

Stanisława Sołtysiak – kucharka
Katarzyna Falerowska – pomoc kucharki
Paulina Pichała – pomoc kucharki

Pracownicy obsługi:

Anna Czerwińska
Lucyna Flisikowska
Grażyna Grabska
Gabriela Kaczmarek
Beata Kowalczyk
Beata Milewska
Dorota Okonek
Lucyna Wiśniewska
Janusz Wierzbowski